Izvor: eKapija | Ponedeljak, 28.09.2020.| 16:24
Izdvojite članak Odštampajte vest

Konzorcijumu Briv-Nemesis koncesija za valorizaciju Zadužbine Ljubatovića u Risnu - U planu hotel sa četiri zvezdice i memorijalna soba

Kotor (Foto: Pixabay.com/ravisimo)
Vlada Crne Gore donela je odluku o dodeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Zadužbina Ljubatovića u Risnu konzorcijumu Briv - Nemesis iz Kotora.

- Predmet koncesije je valorizacija nepokretnog kulturnog dobra Zadužbine Ljubatovića na teritoriji Opštine Kotor, kroz njegovo finansiranje, upravljanje i održavanje u skladu sa koncesionim aktom - navodi se u odluci.

Period trajanja koncesije je 30 godina nakon datuma početka radova, a uključuje i vremenski period potreban za pripremni period, rekonstrukciju predmetnog kulturnog dobra koji se procenjuje na 12 meseci, kao i operativni period poslovanja u trajanju od 29 godina.

- Dodela koncesije podrazumeva rekonstrukciju, održavanje i korišćenje zadužbine. Rekonstrukcija podrazumeva izradu tehničke dokumentacije i svih neophodnih dokumenata za prijavu građenja, izvođenje radova na rekonstrukciji kulturnog dobra i infrastrukture sve do izdavanja potvrde o završetku radova - navodi se.

U skladu sa važećom planskom dokumentacijom, na predmetnoj lokaciji planiran je objekat u funkciji turizma-hotel visoke kategorije, minimum 4*.

- U okviru objekta predviđena je memorijalna soba porodice Ljubatović, koja će imati u potpunosti rekonstruisan enterijer iz vremena gradnje Zadužbine sa artefaktima iz porodičnog i istorijskog arhiva, kao i naselja Risna - navodi se.

Za dobijeno pravo koncesije na valorizaciju predmetnog kulturnog dobra koncesionar plaća koncesionu
naknadu koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dela.

- Iznos fiksnog dela koncesione naknade je 1.000 EUR, a varijabilni 15% od ostvarene neto dobiti privrednog društva za posebne namene (DPN) koje će obavljati koncesionu delatnost. Varijabilni dio koncesione naknade će se obračunavati i od strane koncesionara plaćati posle proteka perioda od godine dana od datuma početka poslovanja - navodi se u dokumentu

Koncesiona naknada se umanjuje za iznos naknade koji koncesionar plaća Javnom preduzeću za upravljanje Morskim dobrom, po osnovu korišćenja nepokretnosti namenjenih kupalištima, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru i propisima kojima se reguliše zakup stvari u državnoj imovini.

- Precizniji rokovi, način uplate naknade, kao i ostali uslovi korišćenja prava utvrdiće se ugovorom o koncesiji. Ugovor o koncesiji u ime koncedenta zaključuje i potpisuje ministar kulture u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke - zaključuje se u objavljenom dokumentu.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.