NavMenu

Lepenski Vir se vraća na turističku mapu - U planu gradnja međunarodnog pristaništa, etno apartmana, plaže, istraživačkog i vizitorskog centra...

Izvor: eKapija Ponedeljak, 28.09.2020. 12:32
Komentari
Podeli
(Foto: Teodora Brnjoš)
Opština Majdanpek stavila je na javni uvid nacrt plana detaljne regulacije zaštićenog područja Arheološkog lokaliteta - Lepenski Vir. Obrađivač plana je preduzeće Arhiplan iz Aranđelovca. Planom je predviđena gradnja međunarodnog putničkog pristaništa, vizitorskog centra, plaže i etno apartmana.

Kako se navodi, celokupno plansko područje predstavlja jednu urbanističku celinu Turistički prostor Lepenski vir, koja obuhvata površinu od oko 64,70 ha, odnosno prostor istočno od državnog puta do granice sa Rumunijom (priobalni pojas reke Dunav, između vodnog zemljišta reke do državnog puta i deo akvatorije Dunava). Priobalni pojas zauzima oko 24,80 ha, a akvatorija Dunava oko 39,90 ha.

U urbanističkoj celini, predviđeno je plansko uređenje prostora za potrebe javnog kulturno-turističko-obrazovno-rekreativnog korišćenja prostora, čuvanja, održavanja i prezentacije vrednosti zaštićenog područja i podeljena je na 14 urbanističkih zona.

Zona 1. Lokalitet Lepenski Vir sa pratećim sadržajima

U severnom delu zone nalazi se zaštitna konstrukcija/ savremeni objekat muzeja, koji obuhvata lokaciju preseljenog praistorijskog naselja, sa pratećim sadržajima (u okviru područja sa režimom zaštite III stepena).

U južnom delu zone nalaze se etno-objekti, Golubinjske kuće, koje treba enterijerski opremiti, da bi se posetiocima prikazao život stanovništva u XIX i XX veku, uz mogućnost postavljanja, na istu lokaciju, još jednog objekta sličnog arhitektonskog izgleda (lokacija Golubinjskih kuća se nalazi u režimu zaštite III stepena).

Kroz zonu se pruža pešačka staza (koja služi i za pristup interventnih vozila), koja se prostire kroz područje sa režimom zaštite I i III stepena.

U južnom delu zone je potencijalna lokacija novog bušenog bunara za vodosnabdevanje (s obzirom na to da će postojeći bunar koji je u okviru zone 5. biti ugrožen planiranom izgradnjom.

Zona 2. Objekat za prijem posetilaca - Vizitorski centar

Na lokaciji je u planu uklanjenje ostataka radničkog naselja, a planirana je izgradnja Vizitorskog centra za prijem posetilaca u kompleks nalazišta. Lokacija objekta je između parkinga za posetioce i lokacije međunarodnog putničkog pristaništa.

Posmatrano u odnosu na niveletu parking prostora, objekat je prizemni, a s obzirom na to da se koristi denivelacija terena, sadrži još tri etaže na nižim kotama (odnosno ukupno četiri etaže). Planiran je u okviru prostora u režimu zaštite III stepena.

Zona 3a. i 3b. Etno apartmani – kuće za smeštaj osoblja i gostiju

Na lokaciji zone 3a. ukloniće se ostaci radničkog naselja, a na lokaciji zone 3b. ostaci betonske baze i postojećeg objekta.

U okviru zone 3a. planirana je izgradnja dva prizemna objekta, za smeštaj osoblja muzeja i gostiju (u okviru područja u režimu zaštite III stepena) a u zoni 3b. četiri prizemna objekta, za smeštaj istraživača i gostiju (u okviru područja u režimu zaštite II stepena). Sve objekte treba graditi u etno stilu.

Zona 4. Poslovni objekat HE Đerdap

Zadržava se postojeći objekat, uz mogućnost rekonstrukcije u postojećem gabaritu i volumenu, adaptacije i sanacije (lokacija je u okviru područja u režimu zaštite III stepena).

Zona 5. Međunarodno putničko pristanište

Na okvirnoj stacionaži oko km 1.004 reke Dunav, planirana je izgradnja međunarodnog putničkog pristaništa Lepenski vir.

Zbog ograničenih prostornih mogućnosti, mora se koristiti i deo postojeće vodene površine, uz izgradnju obaloutvrde, čime se formira plato u priobalju, na koti oko 73,00 mnm, na kome je, u jednom delu, planirana izgradnja objekta uprave pristaništa, a drugi deo je rezervisan kao prostor u kome bi se, kroz odgovarajuću prezentaciju, posetiocima prikazao način života i korišćenje objekata iz doba mezolita i neolita.

U okviru akvatorije, planirana je izgradnja pontona, sa pristupnim mostom.

Lokacija međunarodnog putničkog pristaništa je u okviru područja u režimu zaštite III stepena.

Zona 6. Pristan za manja plovila

Na potezu Lepena na koti oko 73,00 mnm, planirana je izgradnja pristana za pristajanje manjih plovila (čamaca), za posetioce i zaposlene.

Planirana je izgradnja obaloutvrde i platoa sa objektom pristana, koji zalazi i u postojeću vodenu površinu. U okviru akvatorije, nalazi se privezište za manja plovila /čamce.

Lokacija je u okviru područja u režimu zaštite II i III stepena.

Zona 7. Višenamenski objekat i plaža

Planirano je uklanjanje ostataka betonske baze i uređenje sa nivelacijom prostora i formiranjem platoa, na kome je planirana izgradnja višenamenskog objekta (na koti oko 79,00 mnm), a otvoreni plato, pored objekta, može se koristiti za prezentaciju prirodnog i kulturnog nasleđa.

U istoj zoni, planirano je uređenje plaže (na koti oko 72,50 mnm).

Lokacija je u okviru područja u režimu zaštite II stepena.

Zona 8. Istraživački centar – multifunkcionalni objekat

Na lokaciji, ukloniće se ostaci betonske baze, a planirana je izgradnja objekta istraživačkog centra, sprtatnosti P+Pk (s tim da je etaža potkrovlja predviđena za smeštaj istraživača ili gostiju). Kota platoa na kome je planirana izgradnja ovog objekta je približno 82,00 mnm.

Lokacija je u okviru područja u režimu zaštite II stepena.

Zona 9. Zaštitno zelenilo sa šetnom stazom

Planirana je izgradnja pešačke staze, u akvatorijalnom delu Dunava (u okviru područja sa režimom zaštite III stepena) koja povezuje lokacije putničnog pristaništa i pristana za manja plovila.

Zaštitno zelenilo se nalazi u okviru područja u režimu zaštite I stepena, pa je planirano da se obalski pojas i priobalna vegetacija uz Dunav očuvaju u prirodnom i blisko-prirodnom stanju, kako bi se obezbedila funkcionalnost ekološkog koridora Dunava, koji je važećim propisima o ekološkoj mreži utvrđen kao eko-koridor od međunarodnog značaja.

Zona 10. Park – šuma

Planirano je uređenje prostora, uz maksimalno očuvanje postojeće vegetacije, u funkciji odmora i šetnje posetilaca.

Lokacija park-šume je u okviru područja u režimu zaštite II stepena.

Zona 11. Zaštitno zelenilo (zeleni pojas)

Obuhvata prostor između državnog puta i kolsko-pešačke saobraćajnice i predstavlja zeleni pojas.

Prostor se nalazi u okviru područja u režimu zaštite I stepena.

Zona 12. Saobraćajne površine

Obuhvata koridor državnog puta, kolske saobraćajnice kao i parking prostore.

Za koridor državnog puta primenjuju se uslovi upravljača državnog puta.

Sve saobraćajnice za kolski saobraćaj su adekvatne širine i služe, kako za pristup službenih lica i posetilaca, tako i za vatrogasna vozila.

Parking prostori su planirani na četiri lokacije.

Zona 13a. i 13b. Vodene površine

U zoni 13a. planirana je regulacija potoka, po principu naturalne regulacije, sa izgradnjom mostova, radi obezbeđenja pristupa.

Zona 13b. obuhvata akvatorijalni deo Dunava, izvan područja međunarodnog putničkog pristaništa i pristana za manja plovila.

Zona 14. Porodično stanovanje

U Zoni 14. planirana je izgradnja porodičnih stambenih objekata, za potrebe lokalnog stanovništva, odnosno vlasnika parcela. Ova zona se tretira kao površina ostale namene, gde se uglavnom zadržavaju postojeće katastarske parcele, u postojećem obliku i stanju, uz mogućnost preparcelacije (spajanja) postojećih katastarskih parcela, a radi formiranja građevinskih parcela, sa izlazom na javnu saobraćajnicu.

Javni uvid traje do 26. oktobra 2020. godine, a po završetku održaće se sednica Komisije za planove.

I. M.
Komentari
Vaš komentar

Top priče

14.07.2024.  |  Finansije

Kako da onlajn proverite radni staž i visinu buduće penzije?

Građani Srbije koji žele da dobiju informacije o stažu osiguranja ili da dobiju okvirnu projekciju visine buduće penzije, moći će to da učine preko elektronskog servisa PIO fonda. Međutim, za korišćenje elektronskih servisa "Moj staž i moja penzija" i "e-Kalkulator" neophodno je imati eID broj građana. Za osiguranike koji nemaju eID građana, na sajtu Fonda PIO dostupan je elektronski servis "Uvid u podatke matične evidencije", za

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.