Izvor: eKapija | Nedelja, 20.09.2020.| 13:45
Izdvojite članak Odštampajte vest

Šta će sadržati kompleks autobuske i železničke stanice u Bloku 42 - Sedam železničkih koloseka, 65 autobuskih perona, 400 parking mesta, poslovne prostore, supermarket...

(Foto: Milica Stevuljević)
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda stavio je na javni uvid Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu.

Kako je navedeno u dokumentaciji, planom je obuhvaćen deo teritorije Gradske opštine Novi Beograd između ulica Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, planirane Nova-1 i Antifašističke borbe, na površini od oko 22.2 ha.

Planom je predviđen kompleks autobuske stanice, deo kompleksa železničke stanice i mreža saobraćajnica sa aneksom autobuske stanice.

Kompleks autobuske stanice planiran je na ukupnoj površini od oko 9,2 ha i sadržaće 44 polazna perona, 12 dolaznih, 9 dolazno/polaznih za turističke linije, odnosno ukupno 65 perona u okviru kompleksa autobuske stanice i još oko 30 parking mesta za duže zadržavanje autobusa u neposrednoj blizini, u okviru građevinskog kompleksa dela železničke stanice.

Kako se navodi u planskoj dokumentaciji, cilj je da se na jednom mestu ponudi organizovana i kvalitetna usluga korisnicima autobuske stanice, pa su osim staničnog trga, staničnog objekta, peronskog i parking prostora, planirane i delatnosti u funkciji autobuske stanice kao što su poslovni prostori, supermarket, stanica za snabdevanje gorivom i javna graža.

Autobuska stanica imaće 116.879 m2 nadzemnog prostora i još 27.625 m2 u suterenu. Namena suterenskih i podzemnih delova objekata može biti garaža, kao i skladište ili druge pomoćne prostorije.

Stanični trg autobuske stanice je planiran ka Ulici antifašističke borbe, a stanični objekat na prostoru između staničnog trga i peronskog prostora.

Javna garaža sa minimalno 200 parking mesta predviđena je sa ulazom i izlazom iz Ulice Đorđa Stanojevića.

U planu je i interna saobraćajnica kojom se povezuju Ulica Marka Hristića i Ulica Đorđa Stanojevića, sa jednom trakom po smeru. Predviđena je i sadnja zaštitnog zelenila koje je otporno na otrovne čestice u vazduhu i nusprodukte izduvnih gasova.

U blizini objekta autobuske stanice biće postavljen ulični mobilijar (klupe, korpe za otpatke, osvetljenje i dr.), kao i staza za kretanje pešaka.

Preporučeno je i ozelenjavanje krovova svih objekata kompleksa.

Za pristup kompleksu autobuske stanice definisana su četiri kolska pristupa:
- glavni pristup iz Ulice antifašističke borbe za putnička i taksi vozila,
- glavni pristup iz Ulice Marka Hristića za dolazne i polazne perone autobusa prigradskog, međugradskog i međunarodnog saobraćaja,
- sekundarni pristupi iz Ulice Marka Hristića, Đorđa Stanojevića i Jurija Gagarina za putnička, dostavna vozila i javni saobraćaj za potrebe javne garaže.

Aneks autobuske stanice se nalazi u okviru prostorne celine autobuske stanice, na površini od 3.000 m2 i predstavlja objekat koji ima funkciju povezivanja dve celine - autobuske i železničke stanice.

U okviru objekta aneksa nalaziće se sadržaji vezane za realizaciju putovanja, pešačke staze koje će povezivati dve celine i prateći sadržaji ugostiteljstva, usluga i zabave. Drugu prostornu celinu Plana čini kompleks dela planiranog kompleksa železničke stanice na površini od 10.600 m2, sa planirane dve funkcionalne celine. U prvoj su planirani sadržaji u funkciji železničkog saobraćaja - površine i objekat železničke stanice, železnička pruga na konstrukciji i parking prostor, a u drugoj servis i mirujući parking za autobuse.

Drugi deo kompleksa železničke stanice biće razdvojen javnom servisnom saobraćajnicom Nova 1.

Kao je navedeno u planu, predviđeno je da se izgrade još dva koloseka (jedan sa leve i jedan sa desne strane postojeće dvokolosečne pruge), tako da deonica pruge Novi Beograd – Batajnica ima ukupno četiri koloseka.

U stanici Novi Beograd planirana je izgradnja još jednog koloseka na prostoru prema autobuskoj stanici.

Objekat železničke stanice je planiran ispod, do i iznad konstrukcije železničke pruge, ka ulicama Nova 1 i Antifašističke borbe.

U okviru objekta potrebno je obezbediti, između ostalog, peronski prostor za pet postojećih i dva planirana koloseka, kao i prateće sadržaje ugostiteljstva, usluga, trgovine, zabave i higijene.

Parking prostor je planiran ispod konstrukcije železničke pruge, sa pristupom iz ulice Nova 1 i Đorđa Stanojevića. U okviru parking prostora potrebno je obezbediti javni parking za korisnike železničke stanice sa minimalno 200 parking mesta, parking za motocikle i bicikle na najmanje četiri punkta i parking za duže zadržavanje autobusa.

U dokumentaciji je navedena i rekonstrukcija ulica Đorđa Stanojevića, antifašističke borbe, Jurija Gagarina i Marka Hristića, koja podrazumeva proširenje kolovoznih traka, izgradnju biciklističkih staza i sadnju novih drvoreda, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije.

Izmene plana kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 predviđaju i izgradnju primarnog vodovoda kojim se povezuju konzumna područja leve i desne obale reke Save, izgradnju kanalizacione crpne stanice Ušće-nova i trafostanice kapaciteta 1.000 kVA za napajanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača u objekta železničke stanice.

U dokumentaciji je istaknuto da se stupanjem na snagu ove Izmene plana stavlja van snage Plan detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu.

Naručilac izrade plana je BAS ad, nosilac izrade plana Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda, a obrađivač plana Urbanistički zavod Beograda.

Plan se nalazi na javnom uvidu do 5. oktobra 2020. godine.

Podsetimo, aneks autobuske stanice u bloku 42 je već završen i on bi prema najavama gradski čelnika trebalo da bude stavljen u fukciju već na jesen. Kada je reč o samoj autobuskoj stanici na novoj lokaciji, radovi su u toku, a najavljeno je da će deo saobraćaja sa Beogradske autobuske stanice (BAS) biti izmešten do kraja godine.

Branislava Petrović

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.