Izvor: eKapija | Sreda, 17.03.2010.| 13:58
Izdvojite članak Odštampajte vest

Donešen Pravilnik o načinu pakovanja sredstava za ishranu bilja u Srbiji

(Foto: b)


Na osnovu Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je donelo Pravilnik o načinu pakovanja sredstava za ishranu bilja


Tako se sredstva za ishranu bilja u obliku čvrstih formulacija mogu se pakovati do 5 kg, i to u folije (dupleks, tripleks i plastificirane), hromo-kutije obložene folijom, plastične dozne sa perforiranim otvorom, plastične kese i kartonske kutije. Druga veličina, od 5 do 50 kg može ići u plastične vreće, zatvorene šivenjem ili zavarivanjem, vreće sa ventilom, dok od 50 do 500 kg ide u kontejnerske plastične vreće, apreko 500 kg u „big-bag”vreće.


Sredstva za ishranu bilja u obliku tečnih formulacija mogu se pakovati u pakovanja zapremine:
- od 5 do 1.000 ml, izrađena od plastične mase jednoslojne ili dvoslojne ili aluminijuma;
- preko 1.000 ml, i to u kanistere, od plastične mase, jednoslojne ili dvoslojne, kao i burad, od plastične mase, jednoslojne ili dvoslojne ili metala koji je presvučen odgovarajućim lakovima.

Pakovanje mora biti zatvoreno posebnim mehanizmom ili na drugi sličan način u slučaju čijeg otvaranja bi nastala trajna oštećenja na pakovanju.

Zbirna pakovanja

Sredstva za ishranu bilja u obliku tečnih i čvrstih formulacija mogu biti upakovana i u zbirna pakovanja, a radi zaštite od uticaja sunčeve svetlosti i delovanja atmosferalija (kiša, sneg) zbirna pakovanja mogu se prekrivati „strech” folijom.

Način slaganja upakovanih sredstava za ishranu bilja

Upakovana sredstva za ishranu bilja u obliku čvrstih formulacija slažu se formiranjem slogova.

Visina sloga za pakovanja ograničena je osobinama sredstava za ishranu bilja i zavisi od vrste pakovanja, s tim što je:
1) za zbirna pakovanja do 5 kg i za vreće od 5 do 50 kg – u visini do 2 m;
2) za sredstva za ishranu bilja na paletama – dve palete u vertikalnom slogu;
3) za sredstva za ishranu bilja u pakovanju od 50 do 500 kg – tri reda vreća u vertikalnom slogu;
4) za sredstva za ishranu bilja u pakovanju od 500 do 1.000 kg – dva reda vreća u vertikalnom slogu.

Upakovana sredstva za ishranu bilja u obliku tečnih formulacija slažu se u slogove do visine koja, u odnosu na čvrstinu i zbirna pakovanja, može bezbedno da nosi teret, s tim da visina sloga ne prelazi 2 m.

Sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju


Pri pakovanju sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju ne smeju se menjati njihove karakteristike niti vršiti prepakivanje iz originalnog pakovanja u manja ili veća pakovanja.

Veličinu pakovanja sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju i lice odgovorno za kvalitet, odnosno ispitivanje kvaliteta upakovanog sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju određuje proizvođač.

Ako pakovanje sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju vrši distributer, odnosno uvoznik veličinu pakovanja sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju i lice odgovorno za kvalitet, odnosno ispitivanje kvaliteta upakovanog sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju utvrđuju se ugovorom zaključenim sa proizvođačem.


Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku broj 13/2010 od 12.03.2010 godine

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.