Izvor: Novosti | Utorak, 16.03.2010.| 09:15
Izdvojite članak Odštampajte vest

Kamate po ćefu - Narodnoj banci Srbije tokom 2009. godine upućeno oko 1.500 prigovora na rad finansijskih institucija

(Foto: b)

Narodna banka Srbije je tokom 2009. godine primila oko 1.500 prigovora klijenata na rad finansijskih usluga. Oko 80% tih prigovora odnosilo se na banke, a najveći broj na kreditne poslove. Pritužbe su se najviše odnosile na povećanje kamate u toku otplate kredita, probleme sa prevremenom otplatom, na refinansiranje kredita, valutne klauzule, kao i revalorizaciju ostatka duga u skladu sa rastom cena na malo.

Ovo je u ponedeljak iznela Radica Dimitrijević, zamenik generalnog direktora Centra za zaštitu prava korisnika NBS na prezentaciji istraživanja Asocijacije potrošača Srbije o ponudi gotovinskih kredita banaka u Srbiji i informacija koje se prilikom njihovog odobravanja daju klijentima, istakla je da u prigovorima nisu zaostajale ni pritužbe na depozitne poslove i poslovanje sa platnim karticama.

- NBS je na osnovu tih prigovora zaključila da su banke nedovoljno transparentne u radu, klijenti ne dobijaju pisane informacije, odredbe dozvoljavaju jednostrano tumačenje - rekla je Radica Dimitrijević.

- NBS se u velikom broju spornih slučajeva koji su nastali a koji nisu mogli da se rešavaju pojavljivala kao medijator u rešavanju tih sporova.

Asocijacija potrošača Srbije je metodom "tajni kupac", uz finansijsku podršku Američke agencije za pomoć i razvoj organizovala da njeni istraživači posete 10 banaka, po jednu filijalu u Novom Sadu i Beogradu i da traže informaciju pod kojim uslovima mogu da uzmu kredit od 400.000 dinara za opremanje stana, sa poželjnim rokom otplate do pet godina.

Prema rečima Borislave Dejanović, člana Upravnog odbora Asocijacije potrošača, koja je u ponedeljak iznela istraživanje u javnost, u ugovorima, banke predviđaju veliki broj mogućnosti za promenu visine kamatne stope bez jasno utvrđenih uslova, što je do sada najčešći razlog za prigovore i sporove. Najmanje su razrešena pitanja vezana promenljivost kamate u toku otplate, naročito pod kojim uslovima se kamata može promeniti, koliko često i do koje visine.

- U većini banaka dat je odgovor da je kamatna stopa promenljiva kao i da se klijenti obaveštavaju 30 dana pre promene (sem jedne filijale u kojoj je rok 15 dana) dok u većini pisanih informacija stoji rok od 15 dana - rekla je Borislava Dejanović.

- Na zahtev klijenata da daju nacrt ugovora o kreditu, kako bi se taj ugovor kod kuće do detalja proučio, pet od 20 filijala je odgovorilo potvrdno.

OBUKA

- "Tajni kupci" su ocenili ponašanje savetnika u bankama i njihovu ljubaznost kao zadovoljavajuću, ali im informacije nisu bile dovoljno jasne i potpune. Nisu uvek dobili sva dokumenta na koja imaju pravo a najčešće ni pouzdanu informaciju koju cenu će za pozajmljeni novac na kraju platiti, navela je Borislava Dejanović.

- Jedan od zaključaka istraživanja i da čak i najveće banke treba da obuče svoje zaposlene za odnose sa klijentima, ali i da potrošači stalno moraju da proširuju svoja znanja i da nauče da upravljaju svojim novcem i svojom zaduženošću.

(Napomena:tekst je u potpunosti preuezt iz lista "Novosti" od 16.3.10.)

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.