Izvor: eKapija | Četvrtak, 04.03.2010.| 08:40

Kraljevo razvija vazdušni saobraćaj - sportski aerodrom "Brege" dobija nove sadržaje

Usvajanjem plana detaljne regulacije za sportski aerodrom "Brege" Kraljevo će znatno povećati potencijale za razvoj vazdušnog saobraćaja. Aerodrom se nalazi na svega 2,5 kilometara od centra grada, na području od 47 hektara, između pogona "Magnohroma" i Fabrike vagona. Osnovni koncept plana, koji je izradila Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo", je odvajanje površina javne namene - poletno-sletne staze sa pratećim sadržajima, regulisanje saobraćajnog priključka aerodroma na buduću severnu obilaznicu kao i veza severne obilaznice sa autoputem Pojate- Preljina.

- Površina namenjena aerodromu je oko 24 ha i on je od ostalog zemljišta odvojen industrijskim kolosekom "Magnohroma" kao i severnom obilaznicom. Za izgradnju pratećih objekata planirano je 12 hekatara, a postojeći aero klub "Mihajlo Petrović" sa izgrađenim objektima prostiire na oko 0,5 ha. Predviđena je izgradnja hangara, aerodromske zgrade, učionica, smeštajnih kapaciteta, kontriolnog tornja, proizvodnih objekata hale za potrebe avioindustrije, rezervoara za gorivo, sevisne i pristupne saobraćajnice sa parking prostorima. Ostali deo slobodnog zemljišta, koje je u vlasništvu grada, predviđen je za saobraćajnicu i industrijsku zonu i iznosi oko 10 ha - rečeno je "eKapiji" u Direkciji za planiranje i izgradnju Kraljeva.

Na tom prostoru moguće je graditi proizvodno industrijske kapacitete ili objekat za tretiranje komunalnog otpada. Takođe, planirano je i kompletno infrastrukturno opremanje ove zone, kao i izmeštanje postojećih dalekovoda koji predstavljaju ograničenje u pogledu korišćenja aerodroma.

Aerodrom "Brege" namenjen je sportskom i amaterskom letenju a odobrena vrsta saobraćaja su domaći letovi danju po VFR. Klasa aerodroma je 1B, a polestno-sletna staza je dimenzija 1.102m sa 52 m. Aerodromska referentska tačka nalazi se na koti 199,25 m.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.