Izvor: eKapija | Petak, 22.05.2020.| 08:34
Izdvojite članak Odštampajte vest

Istraživanje FPN-a: Građani Srbije smatraju da im koronavirus neće naneti veliku finansijsku štetu

(Foto: Unsplash/Free To Use Sounds)
Građani Srbije smatraju da im pandemija virusa COVID-19 neće naneti veliku finansijsku štetu. Vesti i nformacije o koronavirusu najviše su pratili na društvenim mrežama internet portalima i televizijama, međutim te informacije su posmatrali sa određenom dozom sumnje. Takođe, većina građana je saglasna sa preduzetim merama u borbi protiv korona virusa, a pokazali su i veliko poverenje u struku i Krizni štab, deo je rezultata istraživanja "Stavovi građana Republike Srbije o COVID-19".

Istraživanje su sproveli studentkinje i studenti druge godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Učestvovanje u popunjavanju upitnika uzelo je ukupno 1.039 punoletnih građanki i građana svih generacija iz Srbije.

O tome da li su zadovoljni svojom finansijskom situacijom, a po stavovima građana manje od polovine, tačnije 41,7%, dalo prosečnu ocenu 3, dok je 28,5% ispitanika ocenilo je da je uglavnom zadovoljno finansijskom situacijom. Kada su izvori informisanja u pitanju 47,8% ispitanika istaklo je internet portale i novine kao svoj primarni izvor informacija, a nešto manje od 1% ispitanika su istakli radio i štampu kao glavni medij informisanja.

U slučaju informisanja o virusu korona? Najveći procenat građana Republike Srbije 34.4% njih je kao izvor informisanja o COVID-19 naveo javni servis RTS, televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Na osnovu podataka koje smo dobili možemo uočiti da najveći procenat građana u potpunosti ne veruje televiziji Pink i Happy, dok najveći procenat građana u potpunosti veruje RTS-u – 12,7%, a nešto manji procenat u potpunosti veruje N1 i Nova S 12,5%.

Kada je reč o pitanju uticaja virusa na finansijsku situaciju u domaćinstvu, najviše anketiranih građana - 39,3%, ocenilo je da virus neće uticati ni loše ni dobro na finansijsku situaciju u njihvom domaćinstvu.

Na u pitanje da ocene zdravstveni sistem, građani su odgovorili da naš zdravstveni sistem u najvećoj meri nije ni dobar ni loš – 37%. Koliko često posećuju lekara, ispitanici su odgovorili tako da najveći broj ispitanika tačnije 62,5% njih ide kod lekara samo kada ima neki zdravstveni problem. Ono što možemo da zaključimo na osnovu ovih podataka je da građani uglavnom idu kod lekara samo kada imaju tegobe i kada moraju, a manji broj građana ide i preventivno kod lekara, što nije baš ohrabrujuće i za pohvalu.

Od ukupnog broja ispitanika, 17,1% ispitanih pati od nekog vida hroničnog oboljenja, dok 82,9% ispitanih nema dodira sa hroničnim bolestima. Ali možemo uzeti u obzir da je najveći broj ispitanika pripada mlađoj populaciji od 18 do 29 godina, što smanjuje šansu da imaju hroničnu bolest

Kada govorimo o poverenju u pomoć od velikih sila, dolazimo do podataka da Evropska Unija izbija na prvo mesto kada se radi o nepoverenju građana što pokazuju podaci da 12,4% ispitanika veruje da pomoć neće uopšte pomoći, a 34,3% da uglavnom neće pomoći.

Takođe, nepoverenje se vidi i u tome da mali broj ispitanika 5,9%, veruje da će pomoć od EU mnogo uticati na suzbijanje virusa. Ako pogledamo redom, videćemo da podaci koji pokazuju poverenje u Kinu su pozitivni. Samo 2,6% ispitanika veruje da pomoć iz Kine neće uopšte pomoći, a 52% veruje da uglavnom hoće kao i 25,3% da će veoma mnogo pomoći. Na kraju je Rusija koja je po poverenju građana druga. Naime 50,5% veruje da će pomoć iz Rusije uglavnom pomoći.

Što se tiče pitanja o tome da li je na pandemiju reagovano od strane države na vreme, najveći broj građana - 37,2% slaže se da je Republika Srbija odreagovala na vreme, uzevši neophodne mere zaštite od virusa, a još 15,6% građana bi se s tim saglasilo u potpunosti. Najveći broj ispitanika, tačnije njih 31,2%, smatra da država uglavnom odgovorno obavlja ovaj zadatak, dok je 12,3% ispitanika u potpunosti saglasno s tim. Međutim, zaključak koji se može izvući iz dobijenih podataka govori da je stav građana po ovom pitanju pretežno negativan, jer više od polovine ispitanika u manjoj ili većoj meri nije saglasno sa datom tvrdnjom. 39,1% ispitanih, uopšte nije saglasno s iznetom tvrdnjom da država i njeni predstavnici ne šire strah i paniku, dok se 25,2% ispitanika ovom tvrdnjom uglavnom nije saglasno. Sa druge strane, suprotan stav zastupa znatno manji broj ispitanika – skoro jedna trećina.

Na pitanje da li je ograničavanje slobode kretanja neophodno i da li građani podržavaju ovu meru dobili smo podatke da su ispitanici u najvećoj meri saglasni u potpunosti s ovom merom - 42,4%. Malo manji broj ispitanika je rekao da je uglavnom saglasan - 30,6%.

Na pitanje da izjasne svoj stav o uvođenju vanrednog stanja, gotovo tri četvrtine ispitanih podržava tu odluku, od čega veći deo – 44,9% je u potpunosti saglasno s odlukom. U vezi sa pridržavanjem saveta Kriznog štaba od strane njihove okoline, veliki broj ispitanika se izjasnila potvrdno - 74,7%. Stav ispitanika o uspešnosti uvedenih mera protiv širenja COVID-19 u Srbiji je preovlađujuće pozitivan. Gotovo ¾ ispitanika smatra da uvedene mere pomažu pri sprečavanjudalje zaraze u Srbiji.

Na pitanje kojih se mera pridržavate tokom vanrednog stanja, ispitanici su istakli da se pridržavaju glavnih mere zaštite i prevencije od virusa korona. Tako čak 69,4% njih ostaje kod kuće i izlaze samo po osnovne namirnice, potom 61,3% nosi zaštitnu masku, a 60,3% drži određeno odstojanje od drugih ljudi. Na osnovu dobijenih podataka, vidimo da znatan procenat građana - 41,2%, pored maski, nosi i rukavice kako bi se dodatno zaštitili.

Najveći broj naših ispitanika - 39,6% kupovao je namirnice kako bi ih imali za 2-3 dana, što pored njihove želje da smanje svoje izlaske iz kuće, posebno možemo da povežemo sa policijskim časom koji je, u toku vanrednog stanja, često bio na snazi vikendima.

Mišljenje oko kog se saglasili najveći broj građana jeste i da će pandemija virusa korona uglavnom uticati na predstojeće izbore koji su odloženi za jun mesec - 41,6%. Najveći broj ispitanika smatra da virus korona neće u tolikoj meri uticati na rezultate izbora. Tako da će podrška koju ima Srpska napredna stranka ostati ista - 45,8% ispitanika deli ovo mišljenje.

Takođe, postoji određeni broj ispitanika koji je saglasan s tim da će se podrška toj stranci povećati u odnosu na
trenutni rejting - stav je 40,5% ispitanika.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.