Izvor: eKapija | Sreda, 22.04.2020.| 11:36
Izdvojite članak Odštampajte vest

Krediti za likvidnost Covid-19 dostupni privredi - Ko, koliko, kako i gde

(Foto: love work 51/shutterstock.com)
Krediti za likvidnost Covid-19 od juče su dostupni srpskoj privredi. Sredstva u iznosu od 24 milijarde dinara, odnosno 2 mlrd EUR, pravna ilica i preduzetnici dobijaće preko Fonda za razvoj.

Realizacija Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom Covid–19 trajaće sve dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.


KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

- organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
- promet nafte i naftnih derivata;
- proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.


USLOVI KREDITA

- rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
- kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
- krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
- minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je milion dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000 dinara;
- maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
za preduzetnike i mikro pravna lica do 10 miliona dinara,
za mala pravna lica do 40 miliona dinara i
za srednja pravna lica do 120 miliona dinara;
- otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
- u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
- osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.
- instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.


SREDSTVA OBEZBEĐENJA

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

- do iznosa od milion dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
- do iznosa od 2 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
- do iznosa od 10 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
- do iznosa od 25 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
- za iznos iznad 25 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Garancija banke, ručna zaloga i hipoteka mogu biti obezbeđenja za sve iznose kredita.

Jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano lice) može biti obezbeđenje za sve iznose kredita do 25 miliona dinara.

Sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.