Izvor: Indikator | Utorak, 17.03.2020.| 16:59
Izdvojite članak Odštampajte vest

NOVALIĆ: Biće formiran garancijski fond za likvidnost privrede

Fadil Novalić
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da su na tematskoj sednici Vlade FBIH, na kojoj je proglašeno stanje nesreće u Federaciji, utvrđene mere za ublažavanje posljedica koje je izazvao virus korona.

- Agencija za bankarstvo mora doneti akte kako bi se bankarski sektor zadržao u ravnoteži. Vlada će na sledećoj sednici u četvrtak povući poteze vezano za formiranje garancijskog fonda koji treba da omoguće likvidnost privrede, odlučiće o poreskim olakšicama, te otvoriti aktivnosti na državnom nivou koje podrazumevaju pristup međunarodnim institucijama - kazao je Novalić.

Prema saopštenju Vlade posle sjednice, Agencija za bankarstvo je dužna da, u najkraćem roku, pristupi donošenju podzakonskih akata kojima se podržavaju ključne mere za ublažavanje efekata COVID-19 na bankarski sistem, privredu i građane u FBiH.

Garancijski fond formirao bi se iz komisionih sredstava i drugih raspoloživih sredstava iz kojeg bi se davale garancije bankama za nove kredite za likvidnost privrednim subjektima (za obrtna sredstva, plate zaposlenima i slično), prioritetno sektorima koji su najugroženiji od posledica pandemije COVID-19.

Vlada je takođe uputila preporuku poresknim obveznicima da upute zahteve Poreskoj upravi FBIH za umanjenje akontacije poreza na dobit u skladu sa članom 52. stav (4) tačka c) Zakona o porezu na dobit. Posebno se to odnosi na obveznike koji se bave izvoznim aktivnostima, delatnostima prevoza, turizma i drugim na koje utiče pandemija COVID-19.

Preporučeno je Poreskoj upravi FBiH da prihvata zahteve za reprogramiranje duga po sporazumima o izmirenju poreske obaveze odloženim ili plaćanjem u ratama upućenim od poreskih obveznika kojima se smanjuje iznos rate ili produžava grejs period plaćanja.

Jedna od preporuka je i izmena Pravilnika o primeni zakona o porezu na dohodak u svrhu smanjenje iznosa plaćanja paušalnog poreza na dohodak kod paušalaca - obveznika poreza na dohodak.

Vlada je saopštila i da će razmotriti mogućnost formiranja posebnih kreditnih linija za tekuću likvidnost u saradnji s međunarodnim finansijskim institucijama (nabavka repromaterijala i plaćanje javnih prihoda i doprinosa) pod povoljnim kamatnim stopama, s prihvatljivim rokom otplate i uz grejs period.

Istovremeno, Vlada je zadužila Federalnu direkciju robnih rezervi da sve robe koje se nalaze na stanju u najkraćem vremenu stavi na raspolaganje Vladi Federacije BiH, odnosno Kriznom štabu.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.