Izvor: eKapija | Četvrtak, 27.02.2020.| 18:13
Izdvojite članak Odštampajte vest

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradiće se i u Kniću - Raspisan tender za projektanta

Ilustracija (Foto: Kekyalyaynen/shutterstock.com)
Opština Knić raspisala je javnu nabavku za izradu projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na lokaciji na kojoj je predviđena gradnja postrojenja postoji izgrađena kanalizaciona mreža koja je u funkciji, kao i sa kolektor prečnika f300.

- Otpadna voda stiže gravitacionim dotokom potisnom vodom do PPOV, gde je predviđena oprema za tretman otpadne vode. Primenjena tehnologija podrazumeva mehaničko-biološki postupak sa šaržnom (SBR) tehnologijom prečišćavanja. Nakon postupka obrade, prečišćena voda (efluent) se gravitaciono ispušta u prirodni recipijent - navodi se u projektnom zadatku.

Predviđeno je da postrojenje prečišćava otpadne vode komunalnog tipa, za približno 3.000 stanovnika. Eventualni industrijski zagađivači u naselju, obavezni su da izgrade primarni predtretman svojih otpadnih voda i da ih dovedu na nivo dozvoljen za upuštanje u javnu kanalizaciju. Postrojenje nije predviđeno da tretira otpadne vode atmosferskog porekla.

Kvalitet tretirane vode treba da bude u skladu sa normama kvaliteta definisanim Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje kao i direktivama Evropske unije, čije odredbe se primenjuju i kod nas.

Rok za dostavljanje ponuda je 30. mart 2020. a više o tenderu pogledajte OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.