Izvor: eKapija | Nedelja, 26.01.2020.| 23:06
Izdvojite članak Odštampajte vest

JP Beogradski metro i voz traži izradu geotehničkog elaborata za izgradnju prve linije metroa

Ilustracija (Foto: Johnson76/shutterstock.com)
Javno preduzeće Beogradski metro i voz raspisalo je javni poziv za izradu geotehničkog elaborata za potrebe idejnog projekta za izgradnju prve faze prve linije metroa.

Kako se navodi i konkursnoj dokumentaciji, na osnovu Prethodne studije izvodljivosti sa Generalnim projektom definisane su dve linije beogradskog metroa. Studijom su analizirana varijantna rešenja fazne izgradnje za obe linije.

Dužina Linije 1 iznosi 21,2 km sa 22 stanice. Elaborat o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje koji je predmet ove javne nabavke odnosi se na prvu fazu izgradnje Linije 1 beogradskog metroa, od stanice Železnik do stanice Karaburma, u dužini od 16,7 km sa 17 stanica.

Prva faza obuhvata 2,3 km deonice po zemlji sa 3 stanice, 2,8 km deonice plitko ispod zemlje ("cut and cover") sa 2 stanice i 11,6km deonice duboko ispod zemlje - tunelski (TBM, NATM) sa 12 stanica.

Geotehnička dokumentacija treba da definiše sve inženjersko-geološke i geotehničke uslove za potrebe izrade Idejnog projekta za izgradnju prve faze prve linije metroa. U okviru laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja tla potrebno je predvideti izvođenje svih opita koji su neophodni za definisanje geotehničkih uslova izgradnje metroa.

- Osnovna namena dokumentacije je definisanje stanja i svojstava terena i stenskih masa, kao i stvorenih uslova u terenu koji će se ostvariti pri realizaciji metro sistema, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro linije za nivo Idejnog projekta - navodi se u tenderu.

Dokumentacija treba da obuhvati teren sa osnovnom trasom i koridorom u širini od 100 m, po 50m levo i desno od osovine trase. Za potrebe izrade geotehničke dokumentacije treba izvršiti analizu rezultata svih postojećih geoloških istraživanja u okviru koridora prve faze prve linije metroa, kao i svu dokumentaciju koja je obrađivala slične ili iste terene kroz koje će prolaziti trasa prve faze prve linije metroa.

Dopunski istražni radovi su obavezni na lokacijama budućih stanica metroa kao i na delovima trase koji nisu dovoljno "pokriveni" ranijim istraživanjima ili u kojima složenost geološke građe uslovljava dopunska pojašnjenja.

U konkursnoj dokumentaciji se, između ostalog, zahteva da dubine istražnih bušotina budu projektovane minimum 10 metara ispod donje kote tunelske konstrukcije deonica metroa, a lokalno u zavisnosti od geotehničkog modela terena, a naročito na lokacijama gde su planirane stanice metroa, minimalno 15 metara ispod donje kote stanične konstrukcije. Sve radove izvesti u detaljnosti potrebnoj za izradu Idejnog projekta.

- Za deonice između stanica, na delu od planirane pozicije tunelskog portala u Belim vodama do stanice "Most na Adi", planirati maksimalno rastojanje između bušotina od 150 metara. Na ostatku deonica između stanica, za maksimalno rastojanje između bušotina planirati 200 metara. Tačan raspored bušotina odrediti na osnovu prethodno urađenog detaljnog geofizičkog ispitivanja terena između dve stanice - piše u javnom pozivu.

Pravo učešća na tenderu imaju svi ponuđači koji ispune uslove tražene u javnom pozivu. Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena.

Rok za dostavljanje ponuda je 25. februar do 11:30 časova, a njihovo javno otvaranje održaće se istog dana sa početkom u 12 sati.

Više informacija o uslovima i zahtevima koji su propisani tenderom možete videti OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.