Izvor: eKapija | Nedelja, 05.01.2020.| 13:53
Izdvojite članak Odštampajte vest

Projekat izgradnje TE Kolubara B na čekanju 36 godina - Evo šta predviđa elaborat za izradu prostornog plana

(Foto: rbkolubara.rs)
Izgradnja Termoelektrane Kolubara B, prema rečima nadležnih trebalo bi da počne u 2020. godini, a investicija je vredna blizu 400 mil EUR. Prva odluka o izgradnji ovog postrojenja doneta je još 1984. godine, a 1988. započeti su i radovi, koji su posle nešto više od tri godine obustavljeni zbog uvođenja ekonomskih sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji.

U 2018. doneta je odluka da država ponovo aktivira ovaj projekat, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stavilo je u novembru 2019. na rani javni uvid Elaborat povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju termoelektrane Kolubara B.

Da bi Srbija u narednom periodu imala sigurno snabdevanje električnom energijom, ali i izvozila struju, što je jedan od dugoročnih planova, neophodno je, osim rekonstrukcije i modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta, izgraditi nove, stoji u elaboratu. A jedno od novih postrojenja je i Termoelektrana Kolubara B, kapaciteta do 400 MW.

Kako je ranije navedeno, izgradnja novog bloka trebalo bi da proizvode gotovo 2.000 gigavat časova električne energije, što je 6 do 7% ukupne električne energije koja se u ovom trenutku proizvodi u Srbiji.

Okvirna granica Planskog područja prostire se na površini od 96,16 km2 i obuhvata delove teritorije grada Beograda i to gradskih opština Obrenovac i Lazarevac i delove teritorija opština Ub i Lajkovac.

Kako se navodi u elaboratu za rani javni uvid, predviđeno je da se područje deli na dve prostorne celine:

- termoenergetski kompleks i
- ostale namene prostora.

Termoenergetski kompleks obuhvata kompleks Termoelektrane sa priključnim elektro-energetskim koridorom 400 kV i 110kV i koridorom potisnog cevovoda za transport sirove vode od crpne stanice do Termoelektrane. Snabdevanje sirovom vodom Termoelektrane biće obezbeđeno iz postojeće crpne stanice TE Kolubara A nakon njene rekonstrukcije.

Deponija termogenog otpada biće locirana u prostoru unutrašnjeg odlagališta površinskog kopa "Tamnava – zapadno polje", jugozapadno od kompleksa Termoelektrane. Prostor za deponovanje termogenog otpada iz novog bloka TE Kolubara B planiran je u depresiji dubine 15 m na prostoru završne etaže unutrašnjeg odlagališta jalovine. Deponija termogenog otpada treba da obuhvati kasete pepela, šljake i gipsa uključujući prostor za oblikovanje kosina i bermi, servisne saobraćajnice i dr.

Ova deponija je namenjena za odlaganje celokupne produkcije termogenog otpada do kraja radnog veka TE Kolubara B, a dno i kosine deponije biće obložene geotekstilnom folijom.

(Foto: Elaborat povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju termoelektrane Kolubara B)

Pored termoenergetskog kompleksa, Plansko područje obuhvata i druge prostorne celine, odnosno naselja, javnu i ostalu infrastrukturu, poljoprivredno i šumsko zemljište, vodotoke i druge namene.

Naselje Veliki Crljeni sa energetsko-industrijskim kompleksom predstavlja sekundarni centar, a Stepojevac centar zajednice naselja u gradskoj opštini Lazarevac.

Veliki delovi atara Kalenića, Cvetovca i Malog Borka kao i manji delovi atara Poljana, Stepojevca i Velikih Crljena suu proteklom periodu zauzeti površinksim kopovima, energetskim i drugim objektikma uz preseljenje ugroženih domaćinstava.

Deo Konatica biće zauzet za potrebe elektroenergetske infrastrukture. Lokacija razvodnih postrojenja i trafostanice biće određene u Nacrtu prostornog plana.

Na Planskom području, kako stoji u elaboratu, nalazi se i kvalitetno poljoprivredno zemljište koje je pretežnim delom pogodno za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Najkvalitetnija zemljišta su aluvijalna i glinovita, kao i gajnjače, koja spadaju u I i II bonitetnu klasu i prostiru se u zonama naselja, saobraćajnica i u dolinama reka. Kako se navodi u elaboratu, predviđa se unapređenje poljoprivredne proizvodnje na Planskom području, kao i unapređenje i zaštita šumskog fonda.

Na Planskom području se nalaze i delovi vodotoka – reka Kolubara, Kladnica, Beljanica i Turija. Ovi vodotoci su dobrim delom uređeni radi zaštite od velikih voda.

Korito reke Kolubare je u proteklom periodu izmeštano više puta a predstoji još jedno razmeštanje zajedno sa drugom infrastrukturom u zoni kopa "Južno polje".

Kako se navodi u elaboratu razmatranje i donošenje Prostornog plana okvirno će trajati od devet meseci do godinu dana.

Podsetimo, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u avgustu 2018. najavio je da će država ponovo aktivirati projekat izgradnje TE Kolubara B.


U avgustu 2019. Vlada Srbije donela je i Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Termoelektrane Kolubara B. Kako je tada rečeno, rok za izradu Nacrta Prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja odluke na snagu, a sredstva za izradu obezbediće JP Elektroprivreda Srbije, dok je nosilac izrade plana Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

V. d. direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić rekao je u novembru 2019. da je analiza pokazala da je opravdan početak izgradnje novog bloka TE Kolubara B. Kako je tada najavljeno na ovom projektu radiće direktno više od 1.000 radnika kao i brojni podizvođači, a opširnije o tome čitajte u posebnoj vesti.

I. M.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.