Izvor: eKapija/Politika | Nedelja, 08.12.2019.| 17:39
Izdvojite članak Odštampajte vest

Skupština usvojila izmene i dopune 15 zakona - Manji porez na plate, penzije po švajcarskoj formuli

Ilustracija
Ilustracija (Foto: milosljubicic/shutterstock.com)
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 6. decembra 2019. godine izmene i dopune sledećih zakona, navodi Informativno poslovni centar:

-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
-Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
-Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;
-Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
-Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;
-Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
-Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i
-Zakon o agencijskom zapošljavanju.

Zakoni će biti objavljeni u narednom broju Službenog glasnika RS.

Kako piše Politika, poslodavac će ubuduće PIO fondu na ime doprinosa plaćati 11,5% umesto 12%, a povećan je i neoporezivi deo zarade sa 15.300 na 16.300 dinara.

Prema usvojenim izmenama Zakona o porezu na dohodak, firme koje povećaju broj zaposlenih i budu zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom ove godine biće oslobođen plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za ta lica tokom 2020. godine 65% tokom 2021. i 60% tokom 2022. godine.

Penzije će se od 1. januara usklađivati po švajcarskoj formuli, odnosno u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa.

Novina je i da će, ako se utvrdi da je korisniku isplaćen veći akontativni iznos penzije od konačnog iznosa, PIO fond obustavljati trećinu mesečnog iznosa penzije sve dok se taj iznos razlike ne izmiri, osim ako se fond i korisnik drugačije ne dogovore.

Uvodi se i obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja rade na teritoriji Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u našoj zemlji.

Taksa za javne servise povećana je sa 220 na 235 dinara, a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Primena platnih razreda odlaže se do 2021. godine, kada je reč o platama zaposlenih u državnim službama.

Novina je i pravo vanbračnog partnera na porodičnu penziju uz uslov da je vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine ili da imaju zajedničko dete, kao i da će sudije, tužioci i zamenici sudija i tužilaca za ratne zločine i tužioci za organizovani kriminal imati beneficirani radni staž.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.