Izvor: eKapija | Petak, 06.12.2019.| 13:33
Izdvojite članak Odštampajte vest

Šta sve predviđa leks specijalis za izgradnju metroa i auto-puteva - U slučaju hitnosti izbor izvođača bez javne nabavke

Ilustracija (Foto: CHOTE BKK/shutterstock)
Predlog specijalnog zakona kako bi se ubrzala izgradnja važnih infrastrukturnih projekata, u skupštinskoj je procedri, a njime se, između ostalog, predviđa da se u slučaju hitnosti, za određene radove, ne primenjuju propisi kojima se uređuje postupak javnih nabavki, već se na njih primenjuje poseban postupak za izbor starteškog partnera.

Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, predviđa da su projekti od posebnog značaja za Republiku Srbiju, "projekti izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata koji utiču na sveukupni razvoj Republike Srbije, ravnomerni regionalni i lokalni ekonomski razvoj, međunarodno, regionalno i unutrašnje teritorijalno povezivanje, sprečavanje devastiranja delova teritorije Republike Srbije, obezbeđivanje i unapređenje osnovnih životnih potreba stanovništva, socijalnog razvoja i zaštite životne sredine, čime se poboljšava ukupni životni standard građana Republike Srbije."

Eksproprijacija

Zakonom je utvrđen i javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentima kojim je predviđena izgradnja takvih objekata, čime je skraćeno vreme za rešavanje imovinsko pravnih odnosa.

Finansiranje

Finansijska sredstva za realizaciju projekta izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata iz, kako se navodi u članu 15, obezbeđuju se iz republičkog, pokrajinskog ili lokalnog budžeta, kao i kredita inostranih banaka i finansijskih organizacija, međunarodnih izvora finansiranja i drugih sredstava u skladu sa zakonom.

Metro

U članu 27. određeni su i tehnički uslovi za sprovođenje metro saobraćaja. Kako se navodi, Direkcija za železnice propisuje tehničke uslove za podsisteme infrastruktura, energija, kontrola, upravljanje i signalizacija, regulisanje i upravljanje saobraćajem i vozila koje moraju ispunjavati metro sistemi i uslove koje u stručnom pogledu moraju ispunjavati lica koja upravljaju i neposredno učestvuju u vršenju saobraćaja.

Direkcija izdaje i dozvolu za korišćenje vozila na metro sistemima.

Javne nabavke

U delu Predloga zakona koji se odnosi na javne nabavke navedeno je da će se primenjivati otvoreni postupak propisan Zakonom o javnim nabavkama osim ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

U postupku javne nabavke neće se primenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na plan nabavki, prethodno obaveštenje, način dokazivanja obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke, rokove za podnošenje ponuda i rokove za odlučivanje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

U slučaju da se projekti izgradnje i rekonstrukcije realizuju na osnovu međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma, na postupak izbora izvođača radova, pružaoca usluge izrade i kontrole planske i tehničke dokumentacije ili pružaoca usluge upravljanja projektom ili dela projekta, kao i stručnog nadzora nad izvođenjem radova i tehničke pregleda za projekte izgradnje i rekonstrukcije primenjuju se pravila definisana tim ugovorima i sporazumima.

Strateški partner

U članu 35. Predloga zakona stoji da u slučaju hitnosti i ugroženosti realizacije projekta za koji je urađena prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom, Vlada može doneti odluku da se za projekat ili pojedine faze i aktivnosti projekata ne primenjuju propisi kojima se uređuje postupak javnih nabavki, već se na njih primenjuje poseban postupak za izbor starteškog partnera.

Vlada će, kako je predloženo, formirati Radnu grupu, čiji će zadatak biti izbor strateškog partnera, a "odlukom o formiranju Radne grupe mogu se odrediti i drugi zadaci Radne grupe, u zavisnosti od potrebe postupka za izbor strateškog partnera." Postupak izbora strateškog partnera Radna grupa Vlade sprovodi kroz postupak javnog prikupljanja ponuda.

Za svaki linijski infrastrukturni projekat Vlada će, kako je predloženo doneti podzakonski akt kojim će biti propisani kriterijumi za izbor strateškog partnera.

Po izboru strateškog partnera i završenim postupkom pregovaranja, finansijer i investitor zaključiće sa strateškim partnerom ugovor koji treba da sadrži: vrednost usluga i radova, međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način plaćanja, dinamiku izvođenja radova i plaćanja, posledice nepoštovanja utvrđene dinamike, način i faznost uvođenja u posao, izmenu radnog vremena u toku izvođenja radova na izgradnji u skladu sa utvrđenom dinamikom, kao i druga pitanja.

Strateškim partnerom smatra se konzorcijum, kao i svako povezano lice, odnosno lica strateškog partnera i/ili bilo koje privredno društvo ili društva koje strateški partner i/ili njegovo povezano lice ili lica osnuju za potrebe realizacije projekta.

I. Milovanović

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.