Izvor: eKapija | Četvrtak, 05.12.2019.| 09:34
Izdvojite članak Odštampajte vest

Traži se projektant za rekonstrukciju Spensa

(Foto: Srdjan Randjelovic/Shutterstock)
JP Sportski i poslovni centar Vojvodina - Spens, traži projektanta za usluge izrade projektno tehničke i investicione dokumentacije za dva projektna zadatka, a procenjena vrednost javne nabavke je milion dinara bez PDV-a.

Projektni zadatak I podrazumeva izradu projektno tehničke dokumentacije za sanaciju: ulaza, garderobe, hodnika, dezobarijera, komunikacija i pristupa zatvorenom olimpijskom bazenu.

Sportski i poslovni centar Vojvodina u Novom Sadu, sastoji se od tri međusobno povezana i kompatibilna objekta (objekat A, B i C), koji predstavljaju prostornu i funkcionalnu celinu, navodi se u dokumentaciji. U objektu "C" izgrađen je zatvoreni olimpijski bazen i bazen za obuku neplivača. Oba bazena su u neprekidnoj upotrebi od 1990. godine, i koriste se tokom jedne godine više od 320 dana.

- Zub vremena nepovoljno je uticao kako na samu bazensku AB školjku, tako i na ostale prateće sadržaje i prostore koji su u funkciji zatvorenog i otvorenog bazena kao što su: ulazni prostor, prostor garderobe, svlačionice, dezo barijere i sl. Poseban problem predstavljaju pristupi bazenu za osobe sa invaliditetom i nemogućnost istih da koriste sve sadržaje objekta - navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Svi radovi se moraju planirati u okviru postojećih gabarita i u funkciji osavremenjavanja i obnavljanja funkcije postojećeg objekta.

- Svi planirani radovi se kroz projektnu dokumentaciju moraju obraditi tako da se uvaži činjenica da se radi o javnom objektu, gde je frekvencija posetilaca i drugih korisnika veoma izražena i da se zbog toga moraju odabrati visoko kvalitetni materijali, otporni na habanje i vandalizam. Projektnom dokumentacijom se mora razraditi mogućnost funkcionisanja objekta tokom izvođenja radova. Predviđena nova oprema mora biti usklađena sa estetskim i enterijerskim zahtevima objekta - navodi se.

Zadatak projektanta je da uradi idejni projekat (IDP) i projekat za izvođenje (PZI).

Projektni zadatak II odnosi se na izradu projektno tehničke dokumentacije sanacije zatvorenog olimpijskog bazena u Spensu.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bazenske školjke i plaže oko bazena podrazumeva, detaljnu analizu postojećeg stanja, predlog za sanaciju objekta "C" koji se prostorno može uklopiti u postojeće konstruktivne i enterijerske elemente.

- Kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije projektant mora uvažiti postrojeće stanje objekta u smislu gabarita i ograničenih prostornih mogućnosti, uvažiti do sada urađene projekte, koji su analizirali i obrađivali zatvoreni olimpijski bazen i plažu oko bazena - navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Od projektanta se traži da predvidi takvu hidroizolaciju koja u narednih 30 godina može da spreči prodor vode i vlage u podbazenski prostor.

- Projektom je neophodno definisati takvo rešenje, koje će omogućiti da tokom izvođenja radova ne dođe do oštećenja bazenske tehnike koja se nalazi u podbazenskom prostoru, neposredno uz bazensku školjku - piše.

Nakon završenog projekta potrebno je formirati tendersku dokumentaciju, koja će u sebi sadržati predmer i predračun radova, tehnički opis i neophodne grafičke priloge za razumevanje vrste i obima planiranih radova.

Opširnije o tenderu pogledajte OVDE.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević nedavno je najavi da će 2020. godine biti započeta kompletna rekonstrukcija Spensa.

– Pre oko mesec dana potpisali smo s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) Pismo o namerama kojim se iskazuje obostrana zainteresovanost za saradnju u pogledu obezbeđivanja finansiranja grada i/ili kompanije ESCO za obnavljanje energetske efikasnosti Spensa – rekao je tada Vučević.

I. M.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.