Izvor: Tanjug | Ponedeljak, 18.11.2019.| 10:01
Izdvojite članak Odštampajte vest

Novi portal javnih nabavki od 1. jula 2020. godine - Podnošenje ponuda elektronskim putem

Ilustracija (Foto: everything possible/shutterstock.com)
U Srbiji će od 1. jula 2020. godine biti uveden novi portal javnih nabavki, koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem. To je novina u Predlogu zakona o javnim nabavkama, koji je u skupštinskoj proceduri. To znači da će se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvijati elektronskim putem, preko Portala javnih nabavki.

U Ministarstvu finansija kažu za Tanjug da će se na ovaj način obezbediti veća transparentnost u postupcima javnih nabavki.

Predviđeno je da će se otvaranje ponuda takođe obavljati elektronskim putem, što će, ocenjuju, doprineti povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Među novinama su i novi iznosi, pragovi do kojih se zakon ne primenjuje, odnosno počinje da se primenjuje.

Novost je i nova vrste postupka javne nabavke - partnerstvo za inovacije, koji naručioci mogu da sprovode ako imaju potrebu za inovativnim dobrima, uslugom ili radovima, a koja se ne može realizovati nabavkom ili radovima koji su dostupni na tržištu.

Partnerstvo za inovacije doprinosi, objašnjavaju u Ministarstvu finansija, razvoju inovativnih dobara, usluga ili radova i njihovoj naknadnoj nabavci, pod uslovom da je nabavljeno u skladu sa stepenom tražene izrade i u granicama troškova koji su dogovoreni između naručioca i učesnika u partnerstvu.

Predloženim zakonom obezbeđeni su kraći rokovi za pojedine postupke javnih nabavki u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i kulture.

Uvode se novi kriterijumi za dodelu ugovora u postupku javne nabavke, tako da je predviđeno da će se ugovori o javnoj nabavci dodeljivati ekonomski najpovoljnijoj ponudi, koja se određuje na osnovu cene ili troškova, ili odnosa cene i kvaliteta, odnosno troška i kvaliteta.

Javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga, u koje spadaju usluge u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i kulture, sprovodiće se po posebnom, blažem režimu, u smislu kraćih rokova u postupku.

Uvode se i nove tehnike i instrumenti za dodelu ugovora - sistem kvalifikacije i elektronski katalozi, dodaju u Ministarstvu finansija.

U oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki predviđena su rešenja koja će postupak te zaštite učiniti efikasnijim.

Smanjeni su iznosi administrativnih taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a odlučivanje o prekršajima propisanim Zakonom o javnim nabavkama, biće preneto u nadležnost prekršajnih sudova.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.