Izvor: eKapija | Četvrtak, 07.11.2019.| 11:01
Izdvojite članak Odštampajte vest

JP Beogradska tvrđava raspisala poziv za rekonstrukciju Vidin kapije

Beogradska tvrđava (Foto: YouTube/screenshot)
JP Beogradska tvrđava objavilo je javni poziv za izradu projekta rekonstrukcije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Vidin kapije. Kako se navodi u pozivu, izrada projekta ima za cilj očuvanje, sanaciju i zaštitu od dalje devastacije, restauraciju i revitalizaciju kompleksa Vidin kapije sa kazamatima Beogradske tvrđave.

- Projektom se predviđa restauracija i konzervacija Vidin kapije sa bočnim prostorijama i kompleksa kazamata uz kapiju i njihova revitalizacija u meri u kojoj ispitivanja i tehnički uslovi pokažu da je moguće. Kazamate je potrebno planirati kao prostor prezentacije fortifikacionog sistema i koliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju, višenamenski prostor za povremeno ili stalno izlaganje. Pri projektovanju na prvom mestu očuvati kulturno istorijsku autentičnost - piše u pozivu.

Dalje se navodi da je kazamate potrebno osloboditi slojeva zemlje do najmlađeg sačuvanog poda od opeke. Ispod završnog sloja poda treba izvesti betonsku ploču kao podlogu sa izolacionim slojevima.

- Takođe, neophodno je uraditi zaštitu unutrašnjeg prostora od uticaja podzemnih voda u meri u kojoj je moguće i u skladu sa konzervatorskim principima i uslovima. Ulazi u kazamate moraju biti omogućeni kroz originalne otvore, tako što će se ispred kurtine 7 formirati prilazni prostor na nivou nekadašnjeg originalnog prilaza - navodi se u dokumentaciji.

Potrebna je i izrada tehničkog rešenja zaštite gornjih površina kapije sa bočnim prostorijama i kazamata od uticaja atmosferilija u skladu sa konzervatorsko-restauratorskim metodama.

- Unutrašnji prostor kazamata treba da ostane jedinstven, bez uvođenja fiksnih pregrada. Prostor se predviđa i za povremene ili stalne prezentacije, obilaske, izlaganje i slične sadržaje. Ukoliko tehnički ulovi dozvoljavaju, u prostoru pored kazamata 6 poželjno je uraditi i mali sanitarni blok.

Spoljašnje površine kurtina, flanki i fasa detaljno pregledati i projektom predvideti uklanjanje svih rastresenih i oštećenih delova do zdavog jezgra a potom preziđivanje i blokovanje sa očišćenim, zdravim demontiranim materijalom u što većoj meri. Sva oštećenja unutrašnjih zidova i svodova od opeke blokovati sa čišćenjem. Sva blokovanja i preziđivanja izvesti u istom slogu prema originalnom koristeći zdravu demontiranu opeku. Malter po sastavu i jačini mora da odgovara postojećem.

Nakon snimanja postojećeg poda i svih istražnih radova, izabrani izvođač mora predvideti i postavljanje betonske ploče sa izolacionim slojevima i završno opekom starog formata prema originalnom slogu najmlađeg sačuvanog perioda. Takođe, predviđa se i postavljanje zastakljenih prozora od crne bravarije i zastakljenih vrata na ulazu u kazamate uz spoljašnje drvene vratnice.

Projektom se podrazumeva i osposobljavanje svih ventilacionih kanala kazamata i bočnih prostorija Vidin kapije za neometano korišćenje. Potrebno je i projektovati električne instalacije unutar kazamata i kapije sa funkcionalnim i dekorativnim osvetljenjem. Kapacitete elektirčne energije neophodno je projektovati tako da se omogući grejanje. Projektom je predviđena i signalna i video instalacija.

Pre početka rada na izradi projektne dokumentacije naručilac će obezbediti ulaz u sve prostorije obuhvaćene projektnim zadatkom, kako bi projetkanti zvršio arhitektonsko-tehničko snimanje, očistiti kazamate od šuta i drugog otpadnog materijala i uradiće deratizaciju i dezinsekciju kazamata.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18. novembar u 8.30, a njihovo javno otvaranje održaće se istog dana u 13 sati. Rok za izvršenje radova ne može biti duži od 150 dana od dana uvođenja u posao izabranog ponuđača-dobavljača.

Više informacija o tenderu možete videti OVDE.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.