Izvor: eKapija | Utorak, 05.11.2019.| 15:40
Izdvojite članak Odštampajte vest

Traži se izvođač radova za gradnju nove zgrade FON-a - Do avgusta 2021. moderan objekat sa podzemnom garažom i velikom čitaonicom (FOTO)

(Foto: Krip Inženjering)
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavila je javni poziv za javnu nabavku za izgradnju nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu (FON).

Poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku otvoren je do 13. novembra 2019. godine u 11 sati, a ponude se šalju na adresu kancelarije.

Detalje poziva pogedajte OVDE.

U oglasu je navedeno da je Republika Srbija zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta "Istraživanje i razvoj u javnom sektoru", a Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat "Unapređenje državne infrastrukture za razvoj sektora informacionih tehnologija: Izgradnja nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu", u skladu sa Vodičem za nabavku Evropske investicione banke.

Očekivani datum početka radova je januar 2020. godine, a završetak do avgusta 2021. godine.

Autor projekta za izgradnju nove zgrade FON-a je kompanija Krip inženjering d.o.o. iz Beograda.

Prema projektu, gradnja uključuje izgradnju zgrade fakulteta (Po2+Po1+P+4), bruto razvijene površine 6.056,8 m2, kabine lifta automobila 49 m2, koja sa postojećim fakultetskim objektima ima ukupnu bruto površinu od 11.768,8 m2.

Kako piše u pozivu, novoplanirana zgrada funkcionalno je projektovana tako da treba da zadovolji savremene potrebe visokoškolske ustanove, a dugoročne potrebe fakulteta su takve da im je potreban prostor od 2 podzemna i 4 nadzemna sprata.

Podzemni spratovi su dizajnirani kao garaže sa pratećim tehničkim objektima. Pristup automobilskim liftovima za automobile je iz ulice Jove Ilića u kojoj se nalazi postojeća zgrada fakulteta.

Automobilski liftovi su tehnološki dva odvojena sistema za prevoz vozila. Jedan auto lift prevozi vozilo do prvog sprata garaže, dok drugi vozi vozila na drugi sprat garaže. U skladu sa propisima, projektovana su i dva izlaza za evakuaciju iz garaža.

U prizemlju objekta nalazi se ulazni hol, čitaonica sa 100 sedišta sa bibliotekom, sanitarno-tehnički vodovod, glavno stepenište sa dva lifta i jedno pomoćno stepenište. Prizemlje je u velikoj meri transparentno ka okruženju.

U zoni čitaonice nalazi se staklena membrana kao fasada i ima direktnu vezu sa spoljnim platoom. Deo čitaonice ima otvorenu vezu sa hodnikom i na taj način omogućava dublji pogled na prostor sa naglaskom na vezu "iznutra" i stvara nadahnjujući ambijent za studente, navodi se u pozivnoj dokumentaciji.

Podovi zgrade projektovani su sa amfiteatrom i salama, laboratorijama, multifunkcionalnim salama i učiteljskim učionicama na 4. spratu, velikom salom za sastanke i ostalim potrebnim prostorijama. Organizacija prostora je rezultat dugoročne potrebe fakulteta za modernim objektima. Predviđeno je da sve sobe budu opremljene računarom, kao što je čitaonica u prizemlju.

Amfiteatri i sale biće opremljeni interaktivnim tablama, digitalnim satovima i omogućiće svakom studentu u amfiteatru da poveže svoje laptopove.

Posebna pažnja posvećena je savremenim instalacionim sistemima u objektu, posebno električnim i telekomunikacijskim instalacijama.

Novoprojektovani objekat biće povezan sa postojećom zgradom toplim prolazom na 1. spratu, koji je u formi stepeništa oivičenog staklenim panelima, a predviđena je platforma za osobe sa invaliditetom.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno, a ugovor će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, uz kriterijum najniže ponuđene cene.

Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri. Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su konkursnom dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca na srpskom http://www.obnova.gov.rs/latinica/javne-nabavke i na engleskom jeziku http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Sve ponude moraju da sadrže tendersku garanciju banke u iznosu od 50.000 EUR.

Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti 13. novembra 2019. godine u 13 sati.

B. P.

Fotogalerija
Nova zgrada FON-a

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.