Izvor: eKapija | Četvrtak, 03.10.2019.| 16:24
Izdvojite članak Odštampajte vest

FBiH ide ka liberalizaciji tržišta osiguranja od autoodgovornosti - Nakon šest godina slobodno formiranje cena

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Sychugina/shutterstock.com)
Potreba deregulacije i liberalizacije cena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, sa ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcionisanja sektora osiguranja, jedan je od razloga koji su opredelili Vladu FBiH da utvrdi i Parlamentu FBiH uputi Predlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Kako je sadašnji zakon iz ove oblasti na snazi od 2005. godine, takođe je bilo nužno inoviranje rešenja i uređenja osiguranja od odgovornosti i u drugim vidovima saobraćaja, a ne samo drumskom. Uz to, praksa je pokazala da pojedina rešenja nisu jasna i precizna, što je dovodilo do pravne nesigurnosti oštećenog, odnosno kruga osoba kojima pripada pravo na naknadu.

Zakon uređuje obavezna osiguranja putnika u javnom prevozu, vlasnika vozila, vazduhoplova i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama i putnicima. Kao novina je uvođenje postepene liberalizacija cena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti ima dominantan udeo u ukupno obračunatoj premiji na tržištu neživotnih osiguranja FBiH (oko 60% u 2016. godini). Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj saobraćajnih nezgoda i ukupne štetne posledice. Visina premije osiguranja od automobilske odgovornosti još je određena administrativno, što znači da ne postoji sloboda društava za osiguranje da ocenjuju rizik i samostalno određuju cenu osiguranja od automobilske odgovornosti, kao ni da vrše izmene u obimu pokrića.

Predložena je postepena i fazna deregulacija, tj. liberalizacija cena osiguranja od automobilske odgovornosti, u razdoblju od šest godina. To će, na kraju, dovesti do potpune liberalizacije cena tako što će u prve tri godine Agencija za nadzor donositi zajedničku tarifu premija i cenovnik za osiguranje. U sledeće tri godine na snagu bi stupila tzv. delimična deregulacija u kojoj bi Agencija osiguravajućim društvima davala saglasnosti na njihove sopstvene tarife premija i cenovnike koji moraju biti usaglašeni sa propisima o osiguranju, aktima Agencije, načelima i pravilima struke. Po isteku šestogodišnjeg razdoblja trebalo bi doći do potpune liberalizacije i slobodnog formiranja cena usluga osiguranja.

U zemljama okruženja, koje su već uvele sistem slobodnog određivanja cena osiguranja od automobilske odgovornosti, uočen je pad cene, a to upućuje da će sama liberalizacija biti povoljna i za korisnike proizvoda osiguranja.

Očekuje se da će u dugom roku doći do uspostavljanja optimalnog nivoa cena osiguranja od automobilske odgovornosti, u skladu sa preuzetim rizikom. Dalje, ostvareni prihodi od premije osiguranja, kao i troškovi sprovođenja osiguranja bi bili realnije iskazivani i pružili objektivniju slika finansijskog stanja društava za osiguranje. Takođe, očekuje se da će društva za osiguranje, imajući u vidu značajne troškove provođenja osiguranja (režijski dodatak iznosi do 30% bruto premije osiguranja), sa ciljem zadržavanja pozicije na tržištu, regulisati troškove i poslovanje prilagoditi novim uslovima.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.