Izvor: eKapija | Ponedeljak, 02.09.2019.| 13:34
Izdvojite članak Odštampajte vest

Poslednji rok za komentare na Nacrt zakona o računovodstvu i Nacrt zakona o reviziji

(Foto: Andrey_Popov/shutterstock.com)
Danas (2. septembra 2019) je poslednji dan kada zainteresovani mogu da dostave svoje komentare i sugestije na Nacrt Zakona o računovodstvu i Nacrt zakona o reviziji. Više od godinu i po dana je trajala priprema ovih nacrta zakona kako bi se naša regulativa usaglasila sa direktivama i pravnim tekovinama Evropske unije, omogućio lakši i transparentniji rad privrednika. Konsultanti su za potrebe izrade nacrta ovih zakona izradili analizu koliko su naši zakoni usaglаšeni sa propisima EU, kao i analizu uporedne prakse sa zemljama u okruženju.

U Ministarstvu finansija kažu da je krajnji cilj donošenja zakona unapređenje kvaliteta korporativnog finansijskog izveštavanja i jačanje poverenja u finansijske i revizorske izveštaje, zatim usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU i ispunjavanje jednog od merila za zatvaranje poglavlja šest, kao i otklanjanje uočenih nedostataka u postojećim rešenjima.

Tokom javne rasprave, najveću pažnju struke su izazvali delovi Nacrtа zakona o računovodstvu koji predviđaju uvođenje jasnih uslova za profesionalno pružanje računovodstvenih usluga, kao i uvođenje posebnog javnog registra pružalaca računovodstvenih usluga.

Time bi se unapredio kvalitet ovih usluga, s obzirom na to da će pravna lica i preduzetnici morati da imaju najmanje jedno lice zaposleno sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa. Dosadašnjim Zakonom, to nije bilo predviđeno, te su bili česti slučajevi da u računovodstvenoj agenciji budu angažovani zaposleni drugačijeg obrazovnog profila, bez licence.

Nacrt zakona takođe predviđa novine u izveštavanju uvođenjem nefinansijskih izveštaja i izveštaja o plaćanjima vladama za pojedine kategorije.

U Ministarstvu finansija napominju da je svaki komentar dobrodošao i da će biti uzet u razmatranje. Neophodno je da bude dostavljen na obrascu (propisan na internet stranici Ministarstva), najkasnije u toku današnjeg dana, 2. septembra 2019. godine, Ministarstvu finansija pisanim putem na adresu: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu" ili "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o reviziji", ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs i ana.brkic@mfin.gov.rs.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.