Izvor: eKapija | Petak, 19.07.2019.| 11:42
Izdvojite članak Odštampajte vest

Novi pravilnici iz oblasti poreskih propisa stupaju na snagu 20. jula 2019.

(Foto: Andrey_Popov/shutterstock.com)
U Službenom glasniku RS, broj 50/2019 objavljeni su novi pravilnici iz oblasti poreskih propisa i do iz oblasti poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, navodi se na sajtu Porezi.rs.

Porez na dobit pravnih lica:

- Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu,
- Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica,
- Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Navedeni pravilnici stupaju na snagu 20. jula 2019. godine, a primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Porez na dohodak građana:

- Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni,
- Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene.

Navedeni pravilnici stupaju na snagu 20. jula 2019. godine.

Takođe, ponovo je izmenjen Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV kojim je propisan novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.