Izvor: eKapija | Četvrtak, 06.06.2019.| 13:32
Izdvojite članak Odštampajte vest

Ratko Jolić, direktor Protecta MCI - Zašto strane kompanije najčešće angažuju detektivske agencije u Srbiji?

Ratko Jolić
Ratko Jolić
Protecta MCI posluje u sastavu PROTECTA Grupe, jedne od najvećih grupacija na Balkanu za pružanje usluga integrisane bezbedosti. Grupacija zapošljava više od 600 zaposlenih u sferi bezbednosti i specifična je jer se u svom radu specijalizovala za korporativnu bezbednost i zaštitu poslovanja.

- Protecta MCI je prvo licencirano privredno društvo za detektivsku delatnost u Srbiji, a po broju licenciranih detektiva i obimu posla zauzima mesto najveće privatne obaveštajno-istražne agencije na području Balkana. Članica je Opšteg udruženja detektiva Srbije, kao i brojnih međunarodnih strukovnih asocijacija. Takođe je i članica Američke privredne komore - kaže za eKapiju Ratko Jolić, direktor detektivske agencije Protecta MCI, profesionalac sa dugogodišnjim iskustvom u državnom i privatnom sektoru bezbednosti.

eKapija: Od kada Protecta MCI posluje u Srbiji?


- Počeci rada agencije Protecta MCI zapravo datiraju još iz 2001. godine kada je kao jedna od prvih modernih detektivskih agencija u Srbiji registrovana Detektivska agencija Protecta. Tokom punih 18 godina stečeno je značajno iskustvo, edukovani brojni stručni kadrovi i postignuti mnogi poslovni uspesi. Šireći obim poslovanja agencija se suočavala sa različitim, specifičnim zahtevima klijenata na koje klasične "detektivske" metode rada nisu mogle da se primene ili da daju adekvatne odgovore. Upravo ovakvi tržišni zahtevi i sve intenzivnija saradnja sa klijentima iz inostranstva rezultirala je osnivanjem Protecta MCI čiji je prvenstveni zadatak pružanje usluga u oblasti korporativne bezbednosti.

Pored licenciranih detektiva agencija angažuje i stručnjake drugih profila, pre svega onih kojima je forenzika osnovna delatnost. Protecta MCI je i najveći centar za poligrafsko ispitivanje, a u timu su, pored specijalista za poligrafsko ispitivanje sa dugogodišnjim radnim stažom u bezbednosnim strukturama, angažovani i visokostručni psiholozi.

eKapija: Koje sve usluge pružate svojim klijentima?

- Od prvih dana Protecta MCI se specijalizovala za pružanje usluga korporativne bezbednosti, u smislu sveobuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata. Ovakva delatnost predstavlja kompleksan zadatak i izazov za profesionalnu agenciju koja će bezbednone rizike svesti na najmanju moguću meru.

Zahtevi tržišta privatne bezbednosti odredili su da se Protecta MCI uspešno bavi i drugim poslovima koji su predviđeni Zakonom o detektivskoj delatnosti. To se, pre svega, odnosi na širok spektar specijalizovanih bezbednosnih i istražnih usluga modifikovanih prema specifičnim potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, što nas čini jedinstvenim na tržištu.

Detektivi agencije Protecta MCI obavljaju i poslove koji se odnose na proveru uspešnosti lica u obavljanju poslova, proveru kandidata za zapošljavanje (uz njihov pisani pristanak), otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela koja se gone po privatnoj tužbi, dokumentuju povrede radnih obaveza ili radne discipline, zloupotrebe bolovanja.

Protecta MCI je jedina agencija na Balkanu, koja je u mogućnosti da vrši proveru verodostojnosti sadržaja pisane izjave na osnovu psihološko-lingvističke analize primenom S.C.AN metode. To omogućava da na osnovu pisanih izjava lica identifikujemo i izdvojimo osobe koje su na bilo koji način umešane u bezbednosno interesantne događaje. Ova tehnika se uspešno primenjuje u detekciji laganja u okviru poslova iz detektivske nadležnosti, korporativne bezbednosti i kriminalističke prakse.

eKapija: Specijalizovani ste za usluge isključivo korporativnim klijentima - kažite nam više o tome?

- Zaštita poslovanja od mogućeg zlonamernog delovanja eksternih ili internih subjekata, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije. Uspešno i efikasno organizovan sistem korporativne zaštite štiti biznis od rizika, formira osnovu za donošenje važnih poslovnih odluka, garantuje uspešnu proveru sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera, onemogućava oticanje informacija.

U ovu grupu poslova, pored navedenog, spada i provera boniteta poslovnih subjekata za čije materijalno i finansijsko stanje ste zainteresovani jer poslujete ili imate nameru da sa njima poslujete u narednom periodu. Izveštaji detektiva će dati sve relevantne podatke o ukupnom poslovanju i materijalnom statusu kompanije za koju ste zainteresovani.

Otkrivanje prevara, unutrašnjih krađa, odavanja poslovnih tajni takođe je jedan od značajnih aspekata bezbednosti preduzeća. S tim u vezi, detektivi su obučeni da, pored klasičnih krađa imovine (novac, inventar, gorivo, građevinski materijal i sl.), sprovedu diskretnu istragu i ako se radi o prevarama od strane poslovnih partnera, primanju mita, neovlašćenog kontaktiranja sa konkurencijom, odavanju poslovnih tajni, otkriju izvršioce i klijentu dostave validan dokazni materijal.

eKapija: Koje usluge Vam klijenti najčešće traže?

- U dosadašnjoj praksi najčešće smo bili angažovani upravo na navedenim poslovima. Vršili smo provere uspešnosti poslovanja privrednih subjekata kako za domaće tako i za strane klijente. Interesovanje klijenata za ovakve provere, po našem mišljenju veoma opravdane, sve su češće jer poslovni ljudi žele kvalifikovanu i objektivno dokumentovanu sliku poslovanja određenog preduzeća sa kojim planiraju buduću poslovnu saradnju.

(Foto: Protecta MCI)
Provera zaposlenih i kandidata za posao su takođe značajan segment našeg rada jer možemo brzo i pouzdano proveriti podobnost određene osobe za specifične zahteve posla, uz proveru svih informacija i dostavljenih dokumenata u postupku zapošljavanja uključujući sveobuhvatno istraživanje svih dostupnih izvora, kao i proveru reputacije i potvrđivanje preporuka.

Takođe, sve su češći zahtevi koji se odnose na psihološko testiranje kandidata za prijem u radni odnos, što podrazumeva pravljenje psihološkog profila kandidata u cilju davanje jasne preporuke o najkvalitetnijim kandidatima za datu poziciju.

Za potrebe osiguravajućih kompanija vršimo provere u slučajevima sumnje na prevare u osiguranju, utvrđujemo autentičnost izdate dokumentacije i sl.

Već smo naveli da je poligrafsko testiranje takođe veoma značajno, jer klijentima nudi mogućnost provere činjenica i utvrđivanja istine ispitivanjem lica koja su na bilo koji način umešana u događaje koji kompaniji nanose ili mogu naneti štetu (otkrivanje i istraga korporativne prevare, krađe, razjašnjavanje sumnjivog delovanja pojedinaca i ostalih mogućih malverzacija).

Najčešće su nam klijenti kompanije kod kojih se dogodio određeni štetni događaj i koje žele da rasvetle okolnosti na brz, efikasan i pouzdan način. Pored poligrafskog ispitivanja, S.C.AN metoda je trenutno najviše tražena od strane kompanija, jer je ekonomična i omogućava da se veliki broj ljudi ispita za kratko vreme i da se identifikuje i izdvoji manji broj osoba koje je neophodno dodatno proveriti. Takođe, u poslednje vreme sve više imamo zahteve za poligrafska testiranja u svrhu prevencije što se pokazalo kao veoma efikasan vid zaštite kompanije od potencijalno štetnih događaja.

eKapija: Na koji način vršite proveru ljudi koje istražujete? Koje sve metode koristite?

- Detektivska agencija Protecta MCI pruža širok spektar usluga u okviru korporativne bezbednosti. Naš cilj je da zaštitimo interese i poslovanja privrednih subjekata i da im pomognemo pri donošenju odluka kako bi uvećali profit ili smanjili gubitke. U svom radu primenjujemo nove, napredne metode za detekciju laganja i utvrđivanje istine.

Možemo brzo i pouzdano proveriti podobnost određene osobe za specifične zahteve posla, uz proveru svih informacija i dostavljenih dokumenata u postupku zapošljavanja uključujući sveobuhvatno istraživanje svih dostupnih izvora, kao i proveru reputacije i potvrđivanje preporuka.

Pored toga, pružamo sveobuhvatnu psihološku procenu opštih i specifičnih sposobnosti i osobina ličnosti u zavisnosti od potreba konkretne firme i targetiranih radnih mesta. Psihološko testiranje omogućava brzu i efikasnu selekciju kandidata. Pravljenje psihološkog profila kandidata pomoću različitih metoda, tehnika i standardizovanih psiholoških testova u cilju davanje jasne preporuke o najkvalitetnijim kandidatima za datu poziciju.

Zatim, u okviru korporativne bezbednosti poligrafsko testiranje se najčešće koristi u tri svrhe:

Prvo, ukoliko je neophodna provera činjenica i utvrđivanje istine ispitivanjem lica koja su na bilo koji način umešana u događaje koji kompaniji nanose ili mogu naneti štetu, kao što su na primer otkrivanje i istraga korporativne prevare, krađe, razjašnjavanje sumnjivog delovanja pojedinaca i ostalih mogućih malverzacija.

(Foto: ronstik/shutterstock.com)
Drugo, ako je u pitanju selekcija kandidata za neke veoma visoke položaje koji ili zahtevaju veliko investiranje u zaposlenog od strane kompanije, jedan krug selekcije kandidata onda predstavlja poligrafsko testiranje gde bi se izvršila provera postojanja krivičnih dela u prošlosti; provera postojanja problema sa alkoholom, narkoticima ili kockanjem; da li kandidat namerno prikrio ili falsifikovao informacije u prijavi; mogućnost uključenosti u špijunske i saboterske aktivnosti i drugo.

I na kraju, poligrafsko testiranje se radi i u cilju prevencije. Periodična provera zaposlenih sa visokim bezbednosnim ovlašćenjima ili onih koji imaju veliku slobodu u radu predstavlja najefikasniji vid zaštite kompanije.

Ono što nas čini jedinstvenim na tržištu je to što posedujemo tim stručnjaka koji su specijalno obučeni za primenu više različitih metoda za detekciju laganja i utvrđivanje istine. Na primer, na brz i efikasan način možemo uzeti pisane izjave velikog broja zaposlenih i na osnovu psihološko-lingvističke analize njihovih izjava primenom S.C.AN metode možemo utvrditi verodostojnost sadržaja izjave i identifikovati i izdvojiti osobe koje su na bilo koji način umešane u događaj od interesa. Ova metoda je najčešće korišćena od strane praktičara svuda u svetu i uspešno se primenjuje u detekciji laganja u okviru poslova iz detektivske nadležnosti, korporativne bezbednosti i kriminalističke prakse.

Za potrebe specifičnih slučajeva u cilju detekcije laganja i utvrđivanja činjenica pored poligrafskog testiranja mi našim klijentima možemo ponuditi i primenu metode "Moždani otisak" i primenu "Eye-tracker" metode, koje se zasnivaju na registrovanju električne aktivnosti mozga i praćenja ponašanja i pokreta očiju ispitanika.

eKapija: Koje profile ljudi zapošljavate i koje to osobine mora da ima neko da bi radio u detektivskoj agenciji?

- Svi zaposleni u agenciji Protecta MCI, pored licence i opštih uslova predvidjenih zakonom, poseduju i višegodišnje radno iskustvo u bezbednosnim strukturama Republike Srbije. Takodje u agenciji su angažovani i mlađi stručnjaci raziličitog profila (IT stručnjaci, psiholozi i sl.), a sa ponosom ističemo angažovanje univerzitetskih profesora, istaknutih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u teorijskom i praktičnom pristupu bezbednosti i posebno detektivskoj delatnosti.

eKapija: Ko su Vaši najčešći klijenti, ko danas angažuje detektivske agencije?

- 70% naših klijenata su strane kompanije koji koje žele da zaštite svoje poslovanje, koje su svesne rizika i koje vrše provere kandidata za zapošljavanje, zahtevaju izradu bezbednosnih procena i predloga za unapredjenje bezbednosne zaštite poslovanja i dr. Preostalih 30% čine domaće kompanije koje imaju razvijenu bezbednosnu svest.

eKapija: Koliko ima detektivskih agencija u Srbiji? Da li je to danas isplativ posao?

- Trenutno je u Republici Srbiji registrovano manje od 20 detektivskih agencija. Uslovi za osnivanje privrednog društva za detektivsku delatnost ili za bavljenje preduzetničke delatnosti u oblasti detektivskih poslova su izuzetno strogi i njihovo ispunjenje je pod striktnom kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova.

eKapija: Sa kakvim problemima se suočavate u poslu?

- Usvajanjem novog Zakona o detektivskoj delatnosti 2018. godine rešene su mnoge nejasnoće i nepreciznosti koje je sadržao prethodni zakon o detektivskoj delatnosti. Međutim, detektivi u Srbiji i dalje se suočavaju sa tradicionalnom nepoverljivošću prema ovoj vrsti poslova, kako od strane javnosti, tako i pojedinih predstavnika državnih organa. Ponovo ističemo da je rad privatnih detektiva regulisan zakonom, da Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši redovnu kontrolu rada i poštovanja svih relevantnih zakonskih propisa, a kazne za propuste su drastične.

Što se klijenata tiče, možda je nekad ranije postojala izvesna doza rezervisanosti da zatraže određenu vrstu usluga, ali sada je već veliki broj kompanija uvideo značaj i korisnost usluga koje pružamo za njihovo poslovanje i sve je veće poverenje klijenata. Sa druge strane, ponekad se dešava da klijenti imaju nerealna očekivanja i da očekuju čuda od nas, što jeste laskavo jer se pozivaju na pozitivna iskustva ali često ne možemo ni mi baš sve.

eKapija: Koji su vaši planovi za naredni period?

- Pored opštih ciljeva koje ima svaka kompanija - širenje i povećanje obima poslovanja, želja nam je da prenesemo standarde i procedure bezbednog poslovanja i domaćim komapnijama kako bi njihovo poslovanje postalo bezbedno i konkurentno. Pratimo najnovije trendove, i dosta ulažemo u edukaciju. Tako na primer, jedna od naših licenciranih detektivki se upravo nalazi u SAD na edukaciji na temu sajber bezbednosti, u petak 7. juna naši detektivi-poligrafisti drže seminar o otkrivanju laži u korporativnom poslovanju u Privrednoj komori Srbije, a naredne sedmice osnivač kompanije će održati predavanje na temu Poslovno-obaveštajnog delovanja kolegama u Sloveniji.

D. Obradović
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE