Izvor: eKapija | Petak, 10.05.2019.| 12:46
Izdvojite članak Odštampajte vest

Dejan Čato, izvršni direktor za marketing Banjalučke pivare - Klasičnim medijima još možete ostvariti najbolje rezultate

Dejan Čato
Kompanije u BiH polako shvataju da bez izgradnje korporativnih brendova, za koju su potrebni i vrijeme i novac, teško da dugoročno mogu ostvariti zapažene rezultate, ističe u intervjuu za eKapiju, Dejan Čato, dugogodišnji izvršni direktor za marketing Banjalučke pivare.

Čato pojašnjava koliko je komplikovano kreirati celovitu marketing strategiju na tržištu BiH, a kako kaže, dobar marketing menažder mora da ima sistematičnost i analitičku sposobnost u radu i kreativnost da može da razmišlja van postojećih okvira.

Posebno naglašava da je od izuzetnog značaja za razvoj i uspeh povjerenje i međusobno poštovanje ključnih ljudi u firmi, jer neusklađenost stavova i loša međusobna podrška firmi ne mogu doneti dobre rezultate.

eKapija: Koliko je BiH izazovno tržište sa aspekta marketing planiranja, razvoja i implementacije?

- Po pitanju planiranja, razvoja i implementacije marketinga Bosna i Hercegovina je izuzetno izazovno tržište za rad. Radi se o tome da Bosna i Hercegovina nosi sa sobom mnoštvo različitosti koje otežavaju planiranje, a posebno implementaciju marketing strategija. Izazov je jasno i realno sagledati situaciju na tržištu i to je ono što najviše komplikuje planiranje i razvoj marketinških strategija u BiH.

Teško je imati realnu sliku zbivanja na tržištu, posebno se osvrćući na potrošače, kada nemamo aktuelne podatke o samoj demografiji i kretanjima stanovništva. Popis stanovništva iz 2013. godine je dosta pomogao, ali svi smo svesni da, usled velikog odliva stanovništva poslednjih godina, to i nisu najrelevantniji podaci. To po sebi dodatno komplikuje targetiranje ciljne grupe. Osim demografskih, planiranje komplikuju tržišni uslovi i načini rada koji su drugačiji u različitim delovima zemlje.

Izazov je pronaći jednu sveobuhvatnu aktivnost koja bi imala isti efekat na potrošače u celoj BiH, nego se najčešće moramo voditi odlikama pojedinih segmenata tržišta i tako kreirati kampanje. Trenutno nam je u toku jedna sveobuhvatna aktivnost koja za cilj ima upravo to - postići isti efekat kod potrošača u celoj zemlji podjednako. Radi se o velikoj nagradnoj igri, 10 ‘ladnih Nektara, kojoj je cilj stvaranje impulsa kupovine i jačanje imidža Nektar piva kod pivopija širom BiH.

eKapija: Sledimo li svetske trendove kada su u pitanju marketing i komunikacija, posebno u oblasti izgradnje korporativnih brendova?

- Što se svetskih trendova tiče, smatram da ni po čemu ne zaostajemo. Koristimo iste pristupe i načine komuniciranja prema potrošačima i vodimo se istim postulatima. Ono što nas izdvaja je činjenica da svest domaćih kompanija koje razvijaju sopstvene brendove i dalje u velikoj mjeri nije u rangu sa sličnim kompanijama u inostranstvu.

Ne gledajući internacionalne brendove, koji na tržištu BiH nastupaju vodeći se globalnim strategijama, kompanije kod nas polako shvataju da bez izgradnje korporativnih brendova, za koje su potrebni i vreme i novac, teško da se dugoročno mogu ostvariti zapaženi rezultati. Činjenica jeste da smo bombardovani kampanjama globalnih brendova i nimalo nije lako pored njih stvoriti kredibilitet domaćih kompanija. Međutim, smatram da to nije nemoguće, jer pojedini brendovi koji su nastali u BiH sada izlaze i na regionalno i svetsko tržište.

eKapija: Šta, po vašem mišljenju, čini dobrog marketing menadžera? Da li je nužno strukovno obrazovanje?

- Ne smatram da je strukovno obrazovanje imperativ za dobrog marketing menadžera, ali to mnogo olakšava pristup i razumijevanje tematike. Smatram da dobar marketing menažder mora da ima sistematičnost i analitičku sposobnost u radu i kreativnost da može da razmišlja van postojećih okvira, jer su upravo to kampanje koje imaju najviše efekata kod potrošača. To nimalo nije lagan posao, jer se rezultat te aktivnosti ne može unapred utvrditi, pored svih istraživanja i analiziranja situacije, što dovodi do još jedne ključne osobine dobrog marketing menadžera, a to je sposobnost za donošenje bitnih odluka. Zbog toga, najčešći put jeste status quo - održavanje trenutne pozicije koju brend ili kompanija imaju ne rizikujući puno. To, međutim, ne može biti dugog veka, jer vas konkurencija tera da se menjate i to je proces koji nema kraja.

Uvek će neko uraditi nešto drugačije i vi morate prepoznati nove trendove i reagovati shodno njima, u protivnom postoji velika šansa da ćete vrlo brzo krenuti silaznom putanjom. Funkcija razvoja je takođe od izuzetnog značaja u marketingu jer ona oslikava misiju i viziju kompanije i dugoročnu strategiju rasta i razvoja kompanije. I na kraju, bez dobre implementacije u kanalima komunikacije i na samom tržištu efekti svih vaših marketinških aktivnosti gube na snazi i na kraju ostvarujete samo polovičan rezultat. To je ono što čini razliku između marketing menadžera - sposobnost da se izvorna ideja na kraju efikasno sprovede u delo.

eKapija: Kojim principima i postulatima se vodite u kreiranju marketinške strategije u Banjalučkoj pivari?

- U Banjalučkoj pivari osnovni postulat je zadovoljstvo krajnjih korisnika. Činimo sve da u svakom pogledu našim potrošačima ponudimo najbolje. Osnov svega jeste proizvod naravno, ali poruka koju šaljemo treba da bude svrsishodna, nenavalentna, razumljiva i dopadljiva potrošačima kako bismo zadržali i ojačali poziciju na tržištu. Nektar pivo je najprodavaniji pivski brend u Bosni i Heregovini. To je rezultat dugogodišnjeg napornog rada svih zaposlenih u Banjalučkoj pivari. Svi stojimo iza toga da potrošači budu zadovoljni.

Činimo sve da proizvod bude vrhunski, da kampanje koje radimo imaju odjeka kod potrošača, da naši kupci, dobavljači i distributeri imaju osećaj da vodimo računa o njima i da samo zajedno uz uzajamno poštovanje možemo uspjeti.

eKapija: Da li ste se susretali sa situacijama nerazumevanja kolega ili direktora sa vašim predlozima razvoja marektinga i kako ste te situacije prevazilazili?

- S obzirom na to da smo već dosta dugo zajedno u izvršnom timu Banjalučke pivare takve situacije su sada zaista retke. Vrlo dobro se poznajemo, znamo već kako ko razmišlja i uvažavamo iskustva kolega koji su zaduženi za pojedine aspekte poslovanja.

Podrška direktora je uvek tu, tako da nema prepreka za rad u tom smislu. Ranije se jeste dešavalo da neke od ideja koje je marketing izneo na sto prvobitno ne naiđu na odobravanje pojedinih kolega, ali smo uvek posle toga pronalazili zajednički prihvatljive stavove i uspevali da ostvarimo dobre rezultate.

Od izuzetno velikog značaja za razvoj i uspeh jeste povjerenje i poštovanje ključnih ljudi u firmi, jer neusklađenost stavova i loša međusobna podrška firmi ne mogu doneti dobre rezultate.

eKapija: Šta je po vama efikasnije imati - sopstveni marketing tim ili outsourcovati usluge, ili kombinacija?

- Po mom mišljenju, jedno bez drugog ne ide. Potreban vam je sopstveni marketing tim koji živi brend i kompaniju. Neko sa strane ne može da poseduje takve emocije bez obzira koliko je vezan za vaš brend. Neko sa strane ne može da zna sve detalje vašeg poslovanja, sve uzajamno zavisne odnose koje jedno poslovanje može da ima i o kojima mora da vodi računa.

Sa druge strane, bez marketinških agencija teško da bi jedna firma mogla da ima mogućnost da zaposli toliki broj uskospecijalizovanih osoba da bi se adekvatno pokrio nastup na tržištu. Potrebni su vam dizajneri, medija planeri, producenti, kopirajteri, istraživači, analitičari, account-i itd. da biste prvobitnu ideju doveli do toga da ima efekta. Simbioza jednih i drugih je jedina mogućnost ukoliko želite da izađete iz domena lokalnih proizvoda.

eKapija: Tradicionalni kanali komunikacije vs. društvene mreže, internet, digitalizacija. Kako naći pravu meru u realizaciji PR i marketing strategije?

- Tu i dalje kaskamo za svetom, ali digitalizacija neminovno dolazi. Mladi koji sada odrastaju ne sećaju se više doba bez interneta, a način njihovog odrastanja označava da će se oni time voditi onog tenutka kada oni budu krajnji potrošači. Trenutno je kod nas i dalje većina stanovništva, da tako kažem, analogna. I dalje ćete klasičnim medijima ostvariti najbolje rezulate. Međutim, i to se polako menja. Tradicionalni mediji neće nestati, ali smatram da će njihov značaj opasti.

Dok su ranije digitalni mediji i društvene mreže bile samo mali dio marketing planova i budžeta sada već zauzimaju značajno mesto u planiranju i strategijama. Sve je okrenuto ka krajnjim potrošačima, ukoliko kanali koji prenose poruku više dopiru do njih, onda će se ti kanali više i koristiti. Smatram da će se prava mera sama iznivelisati, jer će nas tržište i reakcije sa njega upozoravati da nešto ne radimo dobro i vice versa. Trenutno u svetu imamo situaciju da se više od polovine marketinških budžeta usmerava na digitalne kanale komunikacije. Verujem da će ubrzo to vreme doći i kod nas.

Senka Trivić
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.