Izvor: Promo | Nedelja, 10.02.2019.| 16:10

Izmene Zakona o privrednim društvima omogućile privremeno ograničenje prava vršenja funkcije direktora

Ilustracija (Foto: Pressmaster/shutterstock.com)
Novim izmenama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) (dalje: ZPD) uvedena je mogućnost izricanja mere privremenog ograničenja prava vršenja funkcije direktora.

Mera se može izreći ukoliko se u postupku po tužbi zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes utvrdi postojanje povrede pravila o odobravanju tih poslova iz člana 66 ZPD. Shodno tome, ako nije pribavljeno odobrenje pravnog posla, odnosno pravne radnje u skladu sa Zakonom, ili ako nadležnom organu društva prilikom donošenja odluke o odobravanju pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje nisu bile predstavljene sve činjenice od značaja za donošenje takve odluke, tada društvo može podneti pomenutu tužbu.

Trajanje mere privremenog ograničenja obavljanja funkcije direktora je ograničeno najduže na godinu dana.

Sud će u slučaju izricanja ove mere i po pravosnažnosti sudske odluke istu dostaviti Agenciji za privredne registre (APR) kako bi se izvršio upis u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja. Osim direktoru, ova mera se u određenim situacijama može izreći i članu nadzornog odbora, zastupniku privrednog društva i prokuristi.

Ove novine su uvedene u skladu sa Akcionim planom - Doing Business.

Autor teksta: advokat Valentina Momčilović, Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.