Izvor: Dnevnik | Nedelja, 13.01.2019.| 16:49

Oko 22.400 preduzeća kandidati za prinudnu likvidaciju - Rok za finansijske izveštaje kraj marta 2019.

(Foto: Khomson Satchasataporn/shutterstock.com)
Agencija za privredne registre objavila je pred kraj 2018. godine Pretragu oglasa i obaveštenja za registrovane privredne subjekte, putem koje se omogućava pretraga podataka o privrednim subjektima za koja je objavljeno obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju, piše Dnevnik.

Za oko 22.400 privrednih društava koja nisu dostavila finansijske izveštaje za 2015, 2016. i do kraja 2017. godine objavljena su obaveštenja. Po isteku roka od 90 dana – a to znači kraj marta ove godine – po službenoj dužnosti će biti donet akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije.

Inače, APR je 20. oktobra 2017. godine objavio da počinje sprovođenje postupaka prinudne likvidacije nad privrednim društvima kod kojih su se stekli uslovi propisani Zakonom o privrednim društvima.

Iako je prinudna likvidacija kao novina uvedena Zakonom o privednim društvima iz 2011. godine, te odredbe nisu primenjivane. Razlog za njihovo neprimenjivanje bilo je mišljenje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja iz 2012. po kojem Zakon nije sadržao norme kojima se propisuje svrha primene odredaba kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije, kao i da pravni okvir koji bi regulisao tu materiju nije dovoljno uređen. Traženo je odlaganje primene prinudne likvidacije do donošenja izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima.

Međutim, oktobra 2017. godine Ministarstvo privrede je stavilo van snage mišljenje tadašnjeg Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i zatražilo da počne primena prinudne likvidacije.

Kao razlozi za pokretanje prinudne likvidacije, shodno članu 546 Zakona o privrednim društvima, navode se slučajevi kada je društvu pravosnažnim aktom izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, odnosno oduzeta dozvola, licenca ili odobrenje za obavljanje određene delatnosti, a društvo ne registruje promenu pretežne delatnosti ili ne otpočne likvidaciju, zatim kada ortačko društvo ostane s jednim ortakom, odnosno komanditno društvo ostane bez komplementara ili bez komanditora, a društvu u roku od tri meseca ne pristupi nedostajući član ili ne promeni pravnu formu.

Prinudna likvidacija uvodi se i kada osnovni kapital društva bude smanjen ispod minimalnog iznosa propisanog zakonom, a ona to u roku od šest meseci ne isprave.

Prinudna likvidacija sleduje i preduzećima koja APR-u ne dostavljaju finansijske izveštaje do kraja poslovne godine za prethodnu, kao i onima kojima je pravosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije/osnivanja društva u skladu sa Zakonom o registraciji.


Nema isplate dobiti ni dividende

Za vreme prinudne likvidacije preduzeće ne može isplaćivati učešće u dobiti, dividendi, niti se imovina društva raspodeljuje članovima pre brisanja iz registra. Od dana pokretanja postupka prinudne likvidacije svi sudski i upravni postupci se prekidaju u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji.

Istovremeno s aktom o postupku prinudne likvidacije objavljuje se oglas o prinudnoj likvidaciji, i to takođe na internet stranici APR-a. Od objavljivanja tog oglasa, organi društva nastavljaju rada, a društvo ne može preuzimati nove poslove. Može samo završiti započete, uključujući i izmirenje dospelih obaveza i plaćanje tekućih.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.