Izvor: Beta | Sreda, 13.05.2009.| 14:02
Izdvojite članak Odštampajte vest

Skupština Srbije usvojila Zakon o turizmu

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o turizmu kojim se uređuju uslovi i način planiranja i razvoja turizma.

Zakon utvrđuje rad turističkih organizacija za promociju turizma - turističke agencije, ugostiteljsku i nautičku delatnost, usluge u turizmu, takse, naknade i penale u turizmu kao i Registar turizma.

Planiranje i razvoj turizma obuhvata: integralno planiranje razvoja turizma, proglašenje i održivo korišćenje prostora od značaja za turizam, kategorizaciju turističkog mesta, sprovođenje podsticajnih mera za razvoj turizma i poslove od posebnog značaja za razvoj turizma.

U cilju zaštite turističkih prostora kao važnih resursa za razvoj turizma utvrđena je identifikacija turističkih prostora i donošenje akta o proglašenju turističkog prostora na Vladi Srbije.

Propisano je da upravljač turističkim prostorom može biti privredno društvo koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, i to društvo koje je osnovalo javno preduzeće, odnosno Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili grad Beograda i u kome je kapital tog osnivača većinski.

Novina je da jedinica lokalne samouprave može ugovorom da poveri upravljaču turističkog prostora poslove obezbeđivanja uslova za uređivanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta i poslove koordinacije na održavanju komunalnog reda i čistoće u turističkom prostoru.

Posebna zaštita utvrđena je za korišćenje turističkog prostora koji se nalazi u zaštićenom prirodnom dobru ili na području nepokretnog kulturnog dobra.

Novina u zakonu je način definisanja mesta za odmor, koje se kao prostorna celina u okviru turističkog prostora razvija u skladu sa Strategijskim master planom, prostornim i urbanističkim planom, kao i to da se objekti turističke infrastrukture u mestu za odmor koje se nalazi u turističkom prostoru smatraju objektima od javnog interesa.

Turistička mesta se razvrstavaju u kategorije od od I do IV aktom ministra, na zahtev jedinice lokalne samouprave na osnovu obima turističkog prometa, stepena izgrađenosti turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i turističke suprastrukture.

Posebno su propisani tehnički uslovi i kadrovska osposobljenost za obavljanje poslova u turističkoj agenciji.

Detaljno su propisana prava i obaveze organizatora putovanja i putnika i obaveze posrednika. Radi bolje zaštite putnika, propisana je sadržina opštih uslova putovanja i programa putovanja.

Boravišna taksa se plaća za svaki dan boravka u turističkom objektu za smeštaj izvan svog prebivališta, prihod je budžeta jedinice lokalne samouprave koja određuje visinu takse u zavisnosti od izgrađenosti infrastrukture, a Vlada određuje najviši i najniži iznos takse u zavisnosti od kategorije turističkog mesta.

Vlada posebnim aktom utvrđuje zone, lokacije i kategorije objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama.

Uvodi se obaveza plaćanja penala za korišćenje prioritetne turističke destinacije koji plaćaju vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta za smeštaj i objekta nautičkog turizma neodgovarajuće namene i kategorije. Sredstva ostvarena od penala su prihod budžeta Srbije.

Novina je da Agencija za privredne registre vodi Registar turizma u koji se registruju: turističke agencije-organizatori putovanja i turističke agencije-posrednici.

Evidentiraće se i turistička mesta, ugostitelji, kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti, kategorisani i nekategorisani objekti nautičkog turizma, turistički vodiči, lokalni turistički vodiči, turistički pratioci, privredni subjekti koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila, lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti i lica koja pružaju usluge u seoskim turističkim domaćinstvima.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije, a odredbe zakona koje se odnose na registraciju odnosno evidenciju u Registru turizma i na licence primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.