Izvor: Tanjug | Subota, 15.12.2018.| 10:08

Počela primena pravilnika o evidenciji stvarnih vlasnika

(Foto: NotarYES/shutterstock.com)
Novi pravilnici koji detaljno uređuju pitanja stvarnih vlasnika privrednih društava i drugih pravnih lica u subotu, 15. decembra, stupili su na snagu.

Reč je o Pravilniku o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika i o Pravilniku o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je stupio na snagu u junu ove godine, uvedena je obaveza registracije svih fizičkih lica koja na bilo koji način imaju 25% ili više vlasništva u nekom pravnom licu, odnosno imaju glavni uticaj na vođenje poslova ili obezbeđuju novac za poslovanje pravnih lica.

Za nepostupanje po odredbama ovog zakona, propisane su stroge krivične sankcije - zatvor u trajanju od tri meseca do pet godina, odnosno novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, i od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u firmi.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.