Izvor: eKapija | Petak, 14.12.2018.| 10:51
Izdvojite članak Odštampajte vest

BASF prvi put napravio proizvode na bazi hemijski reciklirane plastike

(Foto: PEPPERSMINT/shutterstock.com)
BASF postiže revolucionarna dostignuća u reciklaži plastičnog otpada zahvaljujući svom projektu ChemCycling. Hemijsko recikliranje omogućava da se trenutno nereciklirani plastični otpad, poput mešovite ili neočišćene plastike, ponovo iskoristi. U zavisnosti od regiona, takav otpad se uglavnom šalje na deponije ili se spaljuje.

Hemijsko recikliranje nudi alternativu: takva plastika može termohemijskom obradom proizvesti sintetički gas ili ulja. Dobijene reciklirane sirovine se mogu koristiti u BASF-ovoj proizvodnji i tako delimično zameniti fosilna goriva.

BASF je prvi put napravio proizvode na bazi hemijski recikliranog plastičnog otpada i zbog toga je jedan od globalnih pionira u industriji. Odgovorno korišćenje plastike je ključno za rešavanje svetskog problema otpada.

- Ovo se odnosi ne samo na kompanije već i na institucije i na potrošače. Hemijskom reciklažom želimo značajno da doprinesemo smanjenju količine plastičnog otpada - naveo je dr Martin Brudermiler, predsednik Izvršnog odbora i glavni direktor za tehnologiju (CTO) kompanije BASF.

- Naš projekat ChemCycling koristi plastični otpad kao resurs. Tako stvaramo vrednost za okolinu, društvo i ekonomiju. Udruženi sa našim partnerima u svim segmentima lanaca vrednosti stvaramo uspešan cirkularni model - naveo je Brudermiler.

BASF blisko sarađuje sa svojim kupcima i partnerima, kojima pripadaju kompanije za upravljanje otpadom i kompanije za proizvodnju tehnologije i pakovanja, ne bi li izgradili cirkularni lanac vrednosti.


Od otpada do pakovanja za sireve i delova za frižidere

BASF je, sa 10 kupaca iz raznih industrija, već proizveo prve proizvode, koji podrazumevaju pakovanja za mocarelu, delove za frižider i panele za izolaciju. Proizvodnja proizvoda koji imaju visok kvalitet i zadovoljavaju higijenske standarde – što je naročito važno u slučaju prehrambenih pakovanja – moguća je jer proizvodi dobijni putem ChemCycling projekta imaju ista svojstava kao proizvodi dobijeni od fosilnog goriva.

Stefan Greter, vođa projekta ChemCycling, u njemu vidi veliki potencijal:

- Novi način recikliranja nudi mogućnosti za stvaranje inovativnih poslovnih modela za nas i naše kupce, koji već doprinose većoj vrednosti naših proizvoda i ambalaža od recikliranog materijala, ali koji ne mogu i ne žele da prave kompromis kada je reč o kvalitetu.

Kao sledeći korak, BASF planira da proizvode dobijene putem ChemCycling projekta plasira na šire tržište.


BASF-ov Verbund nudi idealne uslove za ChemCycling

Na početku proizvodnog lanca, BASF dodaje ulje od plastičnog otpada u procesu pretvaranja ulja u proizvodnji u Verbund-u. BASF dobija ovaj sirovine za pilot proizvode od partnera Recenso iz Nemačke. Kao alternativu, moguće je koristiti sintetički gas iz plastičnog otpada. Prva serija ovog ulja je ubrizgana u BASF-ov pogon za parno krekovanje u Ludvigshafenu u oktobru.

Pogon za parno krekovanje je polazna tačka proizvodnje u Verbund-u. On razbija na delove, odnosno "cepa" ove sirovine na temperaturi od 850 stepeni Celzijusa. Prvi proizvodi ovog procesa su etilen i propilen. Ove hemikalije se u Verbund-u koriste za dobijanje brojnih drugih hemijskih proizvoda. Metodom masenog balansa, udeo recikliranih sirovina može se matematički dodeliti finalnom sertifikovanom proizvodu. Svaki korisnik može izabrati udeo recikliranog materijala.


Tehnološki i regulatorni izazovi

I tržište i društvo očekuju od industrije da dođe do konstruktivnih rešenja za plastični otpad. Hemijsko recikliranje je inovativni dodatak drugim načinima recikliranja i upravljanju otpadom.

- Potrebno je da imamo širok spektar rešenja za plastični otpad, pošto nije svako rešenje pogodno za svaki tip otpada i ne može se primeniti za svaki proizvod. Prvi izbor uvek treba da bude rešenje koje najbolje funkcioniše u proceni životnog ciklusa - objasnio je Andreas Kišerer, stručnjak za održivost u BASF-u.

Ipak, tehnološki i regulatorni uslovi se moraju ispuniti pre nego što se izađe na tržište. Pre svega, postojeće tehnologije koje plastični otpad pretvaraju u reciklirane sirovine poput piroliznog ulja ili sinteznog gasa moraju se dalje razvijati i adaptirati kako bi se osigurao visok kvalitet. Pored toga, regionalni zakoni će značajno uticati u kojoj će meri ovaj pristup zaživeti na pojedinačnim tržištima. Na primer, najvažnije je da se hemijsko recikliranje i metoda masenog balansa prepoznaju kao doprinos u ispunjavanju ciljeva koji se odnose na proizvode i specifične primene.


Odgovorno upravljanje plastičnim otpadom je ključno

Plastika je pogodna za primenu u tehnici, medicinini i svakodnevnom životu i često je bolji izbor od drugih materijala. Izazov je u odgovorno upravljanje plastikom nakon njene upotrebe. Uspešni sistemi za upravljanje otpadom i odgovorno ponašanje potrošača su ključni za rešavanje problema kao što je zagađenje mora plastičnim flašama.

Zbog toga se BASF uključio u projekte različitih udruženja i projekte na međunarodnom nivou. Na primer, kompanija je član Svetskog saveta za plastiku (World Plastics Council) i učestvuje u dva programa fondacije Ellen MacArthur.

Osim toga, BASF je sproveo program Operation Clean Sweep®, međunarodnu inicijativu plastične industrije za sprečavanje ispuštanja plastičnih čestica i praha u okolinu. BASF-ov projekat ChemCycling je još jedan korak ka odgovornom upravljanju resursima i primer kako BASF rešava globalne probleme ujedno pomažući svojim kupcima da ostvare svoje ciljeve, navodi se u saopštenju kompanije.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.