Izvor: eKapija | Četvrtak, 13.12.2018.| 14:49

Više od trećine muškaraca napustilo bi svoj posao i brinulo o deci

Centar E8 predstavio je rezultate istraživanja "Muškarci u Srbiji promene, otpori i izazovi – Images Srbija", koje je pokazalo da bi više od jedne trećine muškaraca napustilo svoj posao i brinulo o deci kada bi njihove supruge dovoljno zarađivale i da skoro 90% muškaraca želi više vremena da provodi sa svojom decom.

- Očinstvo je tačka ulaska u temu rodne ravnopravnosti, a obrazovanje je ključni faktor kada je u pitanju stav o većem angažovanju očeva u vaspitavanju dece - rekao je Branko Birač iz organizacije Centar E8

Na tribini "Tate na odsustvu: šta mogu da urade poslodavci?", koju je organizovala IKEA, jedan od zaključaka je da prisustvo oca u prvim godinama života jako važno zbog emocionalnog potencijala koji ugrađujemo detetu u prve tri do pet godina, istakla je psihoterapeutkinja Gordana Nikić.

Istraživanja, ukazuju na veliki značaj prisustva oca, čak od samog začeća deteta.

Marina Blagojević Hjuson iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja problem u Srbiji vidi u nerazumevanju ideologije jednakosti "koja nikog ne ugrožava, već nas zajedno oslobađa".

– Istraživanja potvrđuju da uprkos svim ideološkim promenama, mi zapravo imamo promene na mikronivou, koje vode sve većem uključivanju očeva iz generacije u generaciju – kaže Blagojević Hjuson. Njen zaključak je da firme ne shvataju tržišnu dobit od promovisanja i poštovanja rodne ravnopravnosti i da je jako važno da se one aktivno uključe u rešavanje ovog problema.

Zatvaranje jaza između polova nema samo humanističke razloge, već i ekonomske, pa se kompanije sve više usredsređuju na jačanje jednakosti između polova. Kompanija IKEA se od dolaska na srpsko tržište fokusirala na jednakost plata između koleginica i kolega koji rade na istim pozicijama, jednaku zastupljenost žena na liderskim pozicijama i jednake mogućnosti za razvoj karijere.

Nedavno su uveli i jednomesečno plaćeno odsustvo za očeve, koje doprinosi zadovoljstvu roditelja i dece. Cilj im je da kroz rodnu ravnopravnost podignu kvalitet poslovanja.

– IKEA kao humanistička kompanija, veruje da svaki pojedinac zaslužuje podjednaka prava i prilike. Zato ceni balans između privatnog i poslovnog života – kaže Aleksandra Triantafyllidou (Trandafilidu), HR direktorka u kompaniji IKEA Jugoistočna Evropa. Pravo na jednomesečno plaćeno odsustvo za tate je jasan stav da ta kompanija vrednuje vreme kolega i podstiče zaposlene da ostvaruju rodnu ravnopravnost i na poslu i kod kuće.

Robert Čoban, otac dvoje dece i vlasnik Color Press Grupe, istakao je da su takve inicijative poslodavaca odlične, pogotovu što ne predstavlja dodatno opterećenje za kompaniju a da su ovakvi benefiti dobri za porodicu, zaposlene i za same kompanije. On je rekao da je uloga očeva važna bez obzira koliko poslovnih obaveza imate ako želite da u starosti gledate svoju decu kao kvalitetne članova društva.

Osvrnuvši se na zaokret koji je IKEA napravila u poslednjih 50 godina na planu roditeljstva, Blagojević Hjuson je rezimirala da je glas švedske kompanije u Srbiji postao neophodan.

IKEA veruje da je plaćeno odsustvo za očeve višestruki dobitak za ravnopravnije društvo i za poslovanje. Zato taj švedski proizvođač nameštaja i globalni poslodavac želi da poveća razumevanje među zaposlenima o važnosti podele uloga kod kuće, a partnerkama da olakša povratak na posao, verujući da će se kolege sa odsustva vratiti još motivisaniji za posao, navodi se u saopštenju IKEA-e.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.