Izvor: Energetski portal | Utorak, 04.12.2018.| 12:17
Izdvojite članak Odštampajte vest

Slovenci zainteresovani za upravljanje otpadom u Somboru

Ilustracija (Foto: kanvag/shutterstock.com)
Slovenačko komunalno preduzeće Kostak obratilo se gradu Somboru u vezi sa projektom koji se odnosi na razvoj, izgradnju i eksploataciju Centra za upravljanje mešovitim otpadom na lokaciji postojeće deponije "Rančevo". Pismo ove kompanije je i bilo tema 141. sednice Gradskog veća grada Sombora, gde je usvojena informacija u vezi sa ovim zahtevom.

Naime u Republici Srbiji je pred usvajanjem nova Strategija upravljanja otpadom i plan je da se broj regionalnih deponija na teritoriji Vojvodine redukuje sa devet na šest. Кako bi ovaj region bio obuhvaćen novom državnom organizacijom trebalo bi raditi na otvaranju Regionalnog centra za sakupljanje, sortiranje i preradu otpada, a kako su za to potrebna ogromna sredstva grad razmišlja o javno privatnom partnerstvu.

U pismu o namerama navedeno je da će najviše do 1/3 otpada biti odlagano na deponiju, a da će se 2/3 iskorišćavati u reciklaži, kondicioniranju zemljišta (kompost) ili u energetske svrhe.

Ovakav odnos Sombor stavlja u povoljniji položaj u odnosu na regione koji preferiraju ili grade regionalne deponije klasičnog tipa. Tehnološki, Regionalni centar može da prihvati i veći broj opština, čime bi se uvećali prihodi zajedničkog preduzeća. Projekat omogućava sveobuhvatno upravljanje svih vrsti otpada koje se pojavljuju na teritoriji, uključujući i posebne tokove.

Preduzeće Кostak priznati je privredni subjekt Slovenije, koji objedinjava više oblasti privrede, a mogućnosti projektovanja, konsaltinga i izvođenja komunalnih i privrednih objekata dokazali su u tržišnim uslovima i u zemlji koja ima visoke standarde u ekologiji i zaštiti životne sredine, Ako se tome doda da obrađuju skoro 90% komunalnog otpada u Sloveniji, može se smatrati da su ozbiljan partner.

Članovi veća usvojili su i odluku o četvrtim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka. S obzirom da je u naseljenom mestu Stapar, izvršena ugradnja vodomera, samim tim su se stekli uslovi da se ubuduće obračun utrošene vode, kao i fakturisanje vrši u skladu sa Odlukom o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka, koje primenjuje JКP Vodokanal Sombor.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.