Izvor: eKapija | Sreda, 14.11.2018.| 15:36
Izdvojite članak Odštampajte vest

Sportsko-rekreativni centar na Rasini ubrzava razvoj turizma u Kruševcu - U planu uređenje obale, sportski tereni, akvapark, zoo vrt

Prostor uz reku Rasinu u Kruševcu svojim karakteristikama predstavlja atraktivnu zonu za razvoj i unapređenje svih vidova sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja. Zato je grad odlučio da uređenjem Sportsko-rekreativnog centra Rasina na obali ove reke očuva i unapredi korišćenje vodnog potencijala i priobalja, ali i izgradi nove, savremene sadržaje koji nedostaju ovom prostoru da bi postao atraktivniji, kako za građane tako i za investitore.

Plan detaljne regulacije (PDR) Sportsko-rekreativnog centra Rasina u Kruševcu, koji je izradilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac, predstavljen je na 27. Međunarodnom salonu urbanizma održanom od 8. do 13. novembra u Rumi u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, gde je nagrađen i priznanjem.

Lokalna samouprava usvojila je ovaj PDR u martu 2018. godine, a dokumentom je predviđeno uređenje prostora uz reku Rasinu kao višefunkcionalnog gradskog parka.

- Prostor sportsko-rekreativnog centra zauzima širi pojas priobalja reke Rasine, i to od Parunovačkog mosta na severu do Mudrakovačkog mosta na jugu, kao i prostor koji se nalazi između naselja Prnjavor na zapadu pa sve do planirane trase istočne obilaznice na istoku. Površina budućeg sportsko-rekreativnog centra Rasina je oko 77 hektara - kaže za eKapiju Gordana Nedeljković iz kruševačkog Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje.

Investitori zainteresovani za dalja ulaganja

Osnovna namera Plana detaljne regulacije je izgradnja i uređenje prostora koji je neizgrađen, zapušten i neodgovarajuće namene. Trenutno se na ovoj teritoriji nalazi saobraćajnica sa parking prostorom, park i sistem šetnih staza na levoj obali reke Rasine. Tu su i fudbalski teren sa svlačionicama i nekoliko poslovno-komercijalnih objekata.

- Planirano je formiranje jedinstvenog kompleksa uvođenjem sportsko-rekreativnih sadržaja koji sa dodatnim sadržajima turizma i komercijalnih delatnosti uobličavaju ovaj prostor za masovno korišćenje, rekreaciju i odmor korisnika svih struktura. U okviru ovog centra planirani su i sportski tereni na otvorenom, a sve u cilju celogodišnjeg korišćenja prostora - objašnjava Gordana Nedeljković i dodaje da je kao parametar za organizaciju namena i sadržaja uzet maksimalan broj korisnika u jednovremenom korišćenju u letnjem periodu od 26.000 posetilaca.

Ona navodi da su investitori već prepoznali potencijal ovog prostora, pa je tako vlasnik restorana Golf, koji se nalazi na obodu teritorije obuhvaćene Planom detaljne regulacije, nedavno kupio i susedne dve parcele, sa namerom da proširi poslovanje i izgradi dodatne sportske i turističke sadržaje, poput teniskih terena i bazena.

Ilustracija (Foto: ariadna de raadt/shutterstock.com)
Sagovornica eKapije kaže da bi izgradnja sadržaja u jednom delu teritorije, koji je pristupnim saobraćajnicama već povezan sa urbanim zonama Kruševca, mogla da počne "praktično sutra", jer postoje i spremni projekti za predviđene mikroakumulacije, dok je za drugi deo Plana neophodan završetak istočne obilaznice na koju se naslanja teritorija budućeg sportskog centra. Prema njenim rečima, iz gradske uprave su najavili da bi izgradnja obilaznice mogla da bude uvrštena u lokalni budžetski plan za 2020. godinu, a očekuje se da bi deo sredstava za finansiranje projekta mogao da dođe i kroz određene evropske fondove.

Turistički sadržaji i ekologija

Kako je navedeno u Planu detaljne regulacije, prostor gradskog parka, koji zapravo predstavlja najveći deo ovog područja, trebalo bi da bude organizovan kao zelena površina sa posebnim akcentom na reku Rasinu i dve mikroakumulacije sa sunčalištima, kao reperne i ciljne tačke kretanja korisnika. U zoni mikroakumulacije 1 planiran je i prostor za javne manifestacije, a na obalama su predviđeni sistemi šetnih, biciklističkih i trim staza.

Pored rekreativnog karaktera, budući SRC Rasina treba da omogući i pripremu sportista, kao i odvijanje različitih edukativnih i specijalizovanih sportsko-rekreativnih programa namenjenih različitim strukturama posetioca.

- Tok reke Rasine kroz područje plana regulisan je od Parunovačkog mosta uzvodno u dužini od oko 2.000 metara. Leva obala reke uređena je kao park, sa sistemom šetnih staza i odgovarajućim mobilijarom u dužini od oko 420 metara, a u sistemu zaštita od plavljenja segmentno su izgrađeni zemljani obalni nasipi sa leve i desne obale. Praktično je regulacija Rasine i izgradnja nasipa završena u obimu od oko 75% - navodi sagovornica eKapije.

Jedan od prioriteta Plana detaljne regulacije SRC Rasina je trajno očuvanje, unapređenje i korišćenje vodnog potencijala i priobalja reke Rasine kao prirodnog resursa i pozitivnog ekološkog potencijala, uz planiranje savremenih i novih sadržaja koji nedostaju ovom prostoru.

- Plan predviđa funkcionalno povezivanje urbanih zona Kruševca sa obalama reke Rasine, a dugoročno, i u više faza, planirano je uvođenje nedostajućih ili nedovoljno zastupljenih sadržaja pasivne i aktivne rekreacije, kao i takmičarskog sporta. Takođe je u planu i uvođenje sadržaja komercijalnih delatnosti i aktiviranje potencijala na prostoru koji je trenutno minimalno izgrađen i neiskorišćen. Planirani sadržaji na levoj i desnoj obali reke biće povezani pešačkim mostovima.

U okviru nekoliko celina, koje su planirane kao višefunkcionalni parkovi, predviđena je i izgradnja adrenalin parka koji bi sadržao različite staze sa preprekama, penjanjem, veštačkim stenama, kanapima i slično. Moguća je i izgradnja zip lajna, poligona za orijentiring, visećih mostova... Kao kompatibilne, planirane su i komercijalne delatnosti poput hotela, motela, konačišta, apartmana, wellnes i spa centara.

U južnom delu područja plana trebalo bi da bude uređen kamp uz primenu koncepta - "što manja ulaganja i što manji uticaj na prirodu zarad što većeg uživanja u prirodi", a predviđena je i izgradnja akvaparka i zoo-vrta.

Marko Andrejić

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.