Izvor: eKapija | Petak, 17.08.2018.| 11:12
Izdvojite članak Odštampajte vest

ProCredit grupa u prvoj polovini 2018. ostvarila snažan rast kreditnog portfolija od 8,9%

ProCredit Holding AG & Co. KGaA je saopštio novosti o dinamičnom rastu ProCredit banaka, koje su prevashodno aktivne u regionu Jugoistočne i Istočne Evrope.

Pozicionirana kao tzv. glavna banka (Hausbank) za mala i srednja preduzeća (MSP), ProCredit grupa je ostvarila rast bruto kreditnog portfolija od 8,9%, odnosno 350 mil EUR, u prvoj polovini 2018. godine, čime je ukupni portfolio porastao na iznos od 4,3 mlrd EUR (31. decembra 2017. iznosio je 3,9 mil EUR).

ProCredit grupa je na taj način uspela da se uspešno nadoveže na temelj pozitivnog razvoja iz prvih šest meseci 2017. (4,8% ili 173 mil EUR) i cele poslovne 2017. godine (8% ili 281 mil EUR).

Do kraja poslovne 2017. godine, na razvoj kreditnog portfolija ProCredit grupe uticao je proces transformacije, praćen strateškim fokusom na MSP sa dobrom razvojnom perspektivom. Snažan rast zabeležen u prvoj polovini 2018. godine pokazuje kako su se sve ProCredit banke efektivno pozicionirale kao glavne banke za dinamična MSP.

- Prva polovina 2018. godine bila veoma dobra za ProCredit grupu. Zabeležen je snažan rast kreditnog portfolija, čak veći u prvih šest meseci 2018. nego u celoj prošloj poslovnoj godini. Ovo pokazuje da smo uspeli da nastavimo planirano širenje poslovanja sa MSP. Taj snažan rast je ojačao našu kapitalnu bazu putem uspešne dokapitalizacije iz februara 2018. godine. Naš uspeh potiče od kvalitetnih saveta koje pružaju naši zaposleni i njihovog dobrog rada, što ide ruku pod ruku sa našim uspešnim pozicioniranjem kao glavne banke za MSP - istakao je Borislav Kostadinov, član Izvršnog odbora ProCredit General Partner AG.

I portfolio zelenih investicionih kredita, koje ProCredit banka koristi da bi podržala ekološki odgovorne projekte, zabeležio je snažan rast. Na dan 30. juna 2018. godine, ovi krediti su činili 13,9% od ukupnog kreditnog portfolija (31. decembra 2017. činili su 12,6%). Osim toga, zeleni investicioni krediti činili su 17,2% svih investicionih kredita na dan 30. jun 2018. godine.

Konsolidovani rezultat ProCredit grupe iz redovnog poslovanja u prvih šest meseci 2018. godine iznosio je 26,7 mil EUR, što je više od zabeleženog rezultata u istom periodu prošle godine, koji je iznosio 20,8 mil EUR. Mere sprovedene u prošloj poslovnoj godini u cilju unapređenja efikasnosti sada se jasno ogledaju u nižim operativnim troškovima. U poređenju sa istim periodom prošle godine, troškovi koji se odnose na zaposlene i administrativni troškovi su smanjeni za 12,3%, odnosno za 11,7 mil EUR i dovedeni su na nivo od 83,5 mil EUR.

Dodatno, sa uvođenjem koncepta direktnog bankarstva za fizička lica, neto prihod od naknada i provizija porastao je za 11,1% na 24 mil EUR. Marketinške kampanje planirane za drugu polovinu 2018. godine za cilj imaju da dodatno podignu svest o ovom konceptu.

Tokom prvih šest meseci ove godine, udeo loših plasmana pao je sa 4,8% (31. decembar 2017.) na 3,7% na dan 30. jun 2018. godine. Nivo pokrivenosti rizka za loše plasmane porastao je na više od 90%.

Odnos rashoda i prihoda je u prvih šest meseci 2018. pao na 71,3%, dok je ovaj pokazatelj u prvoj polovini 2017. godine iznosio 75,1%. Poboljšanja koja se uočavaju kod ovog pokazatelja su odraz uspešno sprovedenih mera efikasnosti troškova.

Sa 26,7 mil EUR, ukupni konsolidovani poslovni rezultat ProCredit grupe bio je iznad nivoa koji je zabeležen u prvoj polovini 2017. godine (23,6 mil EUR).

- Zadovoljni smo našim rezultatima u prvoj polovini godine. Smanjenje troškova u poslovnoj mreži značajno je doprinelo ovom pozitivnom trendu. Naš koncept direktnog bankarstva za fizička lica počinje da daje rezultate. Ciljna grupa su nam prevashodno klijenti iz sve brojnije srednje klase, budući da oni jasno vide dodatnu vrednost udobnog i jednostavnog bankarstva putem digitalnih kanala. Ovo nam je omogućilo da ostvarimo rast neto prihoda od naknada i provizija - dodao je Borislav Kostadinov.

Prinos na kapital je 30. juna 2018. godine bio 7,5%. U poređenju s istim periodom prošle godine, prinos na kapital je bolji za 0,5 procentnih poena, uprkos rastu kapitalne baze.

Depoziti klijenata, koji su najznačajniji izvor sredstava za banke ProCredit grupe, 30. juna 2018. godine iznosili su 3,6 mlrd EUR, što je na istom nivou kao na kraju poslovne 2017. godine, a neznatno iznad 3,5 mlrd EUR na kraju 2016. godine. Ovo je veoma pozitivno dostignuće, naročito u svetlu značajnog smanjenja poslovne mreže i digitalizacije usluga za fizička lica. Smanjenje obima depozita u malim iznosima, povezano sa zatvaranjem poslovnica, u celosti je kompenzovano depozitima pravnih lica koji su u porastu, navodi se u saopštenju ProCredit Holdinga.

Osnovni akcijski kapital ("CET1 fully loaded") je porastao sa 13,7% na kraju 2017. godine na 14,6%, čime se dodatno podvlači snažna kapitalna baza ProCredit grupe. Dokapitalizacija od 10%, sprovedena u februaru 2018. godine, imala je značajan uticaj na ovaj pokazatelj.

Kapitalni zahtevi prema supervizorskoj reviziji i procesu evaluacije (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process) prvi put su ProCredit Holdingu dostavljeni u drugom kvartalu 2018. godine. Zahtevi SREP za ProCredit grupu u 2018. godini definisanu su na nivoe od 8,1% za osnovni akcijski kapital, 10,1% za osnovni kapital i 12,9% za ukupan pokazatelj kapitala, uzimajući u obzir zaštitne slojeve kapitala. Kapitalna baza ProCredit grupe je prilično iznad ovih zahteva.

Što se tiče 2018. godine u celini, ProCredit potvrđuje predviđanja predstavljena u objavljenom Godišnjem izveštaju za 2017. godinu. I dalje se predviđa rast bruto kreditnog portfolija od 12% do 15%. U zavisnosti od daljih dešavanja u smislu rasta neto kamatne marže i kreditnog portfolija, očekuje se da u poslovnoj 2018. godini prinos na kapital bude na nivou između 7,5% i 8,5%.

Polugodišnji finansijski izveštaj Grupe dostupan je na nemačkom i engleskom jeziku OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.