Izvor: eKapija | Sreda, 13.06.2018.| 14:38

Tigar AD traži novi UPPR - Reorganizacija pirotskog preduzeća do kraja 2023. godine?

Tigar AD podneo je zahtev za pokretanje stečajnog postupka sa novim Unapred pripremljenim planom reorganizacije, potvrđeno je našem portalu u pirotskoj kompaniji.

Zahtev je predat krajem maja Privrednom sudu u Nišu, stečajnom sudiji Branislavu Paniću.

Podsetimo, Tigar je prvu verziju UPPR-a predao u martu ove godine, ali je iz za sada nepoznatih razloga došlo do njegove izmene.

Iz Tigra AD nisu hteli da govore o detaljima i razlozima izmene Unapred pripreljenog plana regranizacije za naš portal dok on ne bude usvojen. Glasanje o novom UPPR-u zakazano je za 31. jul 2018. godine.

Podsetimo, dug Tigra zaključno sa 31. decembrom 2017. godine je 5,9 milijardi dinara i veći je od ukupne vrednosti imovine kompanije koja je prema likvidacione vrednosti procenjna na 2,9 milijardi dinara.

Većinski vlasnik Tigra sa 42,2% je država Srbija, zatim slede Poštanska štedionica sa 18,9% i PIO fond sa 7,6%…

Predlog novog UPPR-a predviđa otplatu kredita i drugih potraživanja u ratama (izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma), otpust dugova, otpis zateznih kamata, konverziju potraživanja u kapital društva, optimizaciju upravljanja imovinom - uključujući prodaju, izdavanje imovine u zakup, primenu modela i metoda privatizacije, poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane dužnika...

Kako se navodi predviđena je prodaja Tigar Incon, Tigar Obezbeđenje, Tigar Ugostiteljstvo, Tigar Poslovni servis... Prodaja udela predviđena je u Pi kanalu i Tigar Montenegru. Tigar Inter Risk biće pripojen matičnom društvu.

Ugasiće se Tigar Car Trgovina i Tigar Americas Corporation. Kao zasebni entiteti nastaviće da rade Tigar Partner Skoplje, Tigar Trade Banja Luka, Tigar Trade Doel Skoplje....

Kako se navodi u UPPR-u ukupan iznos duga prema založnim poveriocima je podeljen na dva dela. Za prvi deo koji čini 40% duga je predviđen otpust u desetoj godini primene Plana i na taj deo se ne obračunava kamata. Drugi deo duga od 60% će se plaćati u dinarima, uz predviđeno odloženo plaćanje (grejs period) od 12 meseci, od dаnа stupаnjа nа snаgu Plаnа. Grejs period je predviđen kao period za poslovnu konsolidaciju društva. U toku trajanja grejs perioda neće se obračunavati i plaćati kamata.

Drugi deo (60% od iznosa duga) će se isplaćivati u periodu od 9 godina, u mesečnim ratama, prema otplatnom planu koji će dostaviti svaki Poverilac najkasnije 7 dana od početka primene ovog Plana. Prva rata dospeva u sledećem mesecu po isteku grejs perioda, a poslednja 10 godina nakon početka primene ovog Plana. Kаmаtnа stopа je 2% nа godišnjem nivou, fiksna.

Očekivani rok za realizaciju plana reorganizacije je 5 godina od dana usvajanja Plana, s tim da će obaveze prema poveriocima biti namirene u skladu sa reprogramom duga opisanim u ovom Planu.

Na izradi i sprovođenju UPPR-a su BDO Business Advisory Beograd, Zajednička advokatska kancelarija Stanković i partneri, Adventis Beograd. Nezavisno stručno lice koje će u skladu sa zakonom pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca biće Finodit Beograd, preduzeće za reviziju.

UPPR Tigra možete pogledati u PDF fajlu


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.