Izvor: eKapija | Utorak, 12.06.2018.| 15:53

Izgradnja tunela ispod Kadinjače rešava problem rizičnih serpentina - Razmatrane četiri trase, dužina 1.350 metara

Ilustracija (Foto: Nikifor Todorov/shutterstock.com)
U cilju poboljšanja puteva između Bajine Bašte i Užica moderni tunel ispod Kadinjače spojiće ne samo dva grada, nego i dve države - Srbiju i BiH. Ovaj tunel trebalo bi da skrati put između dva grada za 6 km, a vremenski za 15-20 minuta, dok bi projektovana brzina prolaska vozila kroz ovaj objekat bila 80 km/h.

Njime će se izbeći i niz rizičnih lakat krivina ispod Kadinjače koje snegovi znaju da učine teško prohodnim i koje žiteljima ovog kraja, ali i drugim vozačima koji se nađu na ovoj deonici zadaju velike muke posebno tokom zime, kada taj put često i nije prohodan.

Planirani tunel će biti dug 1.350m. Ulaz iz pravca Bajine Bašte, računajući i pristupni put, bio bi u ataru sela Zaglavak, dok bi izlaz bio u Volujačkom polju na teritoriji Užica.

U Planu detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača, na deonici državnog puta Dub-Dubci, koji je na javnom uvidu do 15. juna, planiranom izgradnjom tunela ispod Kadinjače definiše se i koridor autoputa kao i rasplet državnih puteva prvog i drugog reda.

Naime, magistralni put čiji se početak nalazi u Volujcu polazi od denivelisanog ukrštaja – petlje Užice jug na autoputu i nastavlja novom obilaznicom (tunel 2800) preko petlje Surduk (čija je izgradnja u toku) do mesta Dubci, gde se poklapa sa (sada bivšom) trasom magistralnog puta M5 do mesta Volujac. Odatle nastavlja postojećom trasom prema Bajinoj Bašti.

Na delu trase ovog puta, od mesta Volujac do mesta Zaglavak, predlaže se izgradnja novog puta i tunela ispod prevoja Kadinjača.

Kako se navodi u Planu, koncept planirane putne mreže zasnovan je na povećanju saobraćajne pristupačnosti svim javnim, privrednim, turističkim i naseljskim centrima, čime se obezbeđuje prohodnost područja.

Pored ove, potencijalno značajne uloge u državnoj mreži puteva, ova deonica ima i značajnu ulogu u regionalnoj i lokalnoj mreži.

Državni put Mali Zvornik-Ljubovija-Rogačica–Kostojevići-Užice-Kneževići-Kremna-državna granica sa BiH (granični prelaz Kotroman) zauzima važno mesto u putnoj mreži zapadnog dela Srbije. On predstavlja vezu između BiH na jednoj strani i planiranog autoputa Beograd–Južni Jadran, na drugoj strani.

Takođe, izmeštanje državnog puta sa tunelom ispod Kadinjače omogućiće da državni put bude povezan sa Koridorom 10 i međunarodnim putem E-761.

Predložene trase

U cilju utvrđivanja optimalnog koridora izmeštanja dela trase državnog puta u reonu planine Kadinjača, razmatrane su četiri varijante moguće trase. To su Severna, Centralna, Kombinovana i Južna trasa. Kako se navodi, na osnovu predloženih varijanti, najpovoljnije je ocenjena Centralna trasa.

Ova varijanta je proizašla kao posledica sagledavanja karakteristika terena i mogućnosti da se povlačenjem trase na tom potezu dobiju povoljniji geometrijski elementi - vozne trake, ivične trake, bankine, visina saobraćjnog profila i visina slobodnog profila.

Deo trase pre tunela, kako je objašnjeno u planu, se razvija po jugozapadnoj padini sa leve strane postojećeg državnog puta, a nakon tunela po severoistočnoj padini, sa desne strane potoka Volujac. Dužina tunela na ovoj trasi iznosi oko 1.350m, a podužni nagib trase u tunelu je 1,5%.

Na trasi centralne varijante se nalaze i tri mosta za prelazak preko postojećeg puta, kao i preko jaruga i vodotokova.

U zoni njenog početka (opština Bajina Bašta) planira se delimično izmeštanje postojećeg puta u dužini od oko 345 metara i priključenje trokrakom raskrsnicom na planiranu trasu državnog puta, dok je u zoni njenog kraja (opština Bajina Bašta) planirano priključenje postojećeg puta na planirani državni put trokrakom raskrsnicom.

Postojeće stanje

U postojećem stanju državni put IB reda br 28. prostire se od Malog Zvornika, preko Ljubovije, Rogačice, Kostojevića, Užica, Kneževića i Kremne do državne granice sa BiH (granični prelaz Kotroman).

Na deonici koja je predmet plana (Dub-Dubci) nalazi se deo postojećeg državnog puta IB reda br 28. koji prolazi kroz brdskoplaninski prostor (planina Kadinjača) sa malom gustinom naseljenosti.

U postojećem stanju ove deonice, nalaze se i brojne oštre krivine, sa malim radijusima koji značajno umanjuju brzinu vozila, brojne jaruge i vodotoci sa kojima se ukršta, što je i osnovno ograničenje ove deonice, imajući u vidu brdski karakter ovog reona.

Cilj izmeštanja državnog puta IB reda br 28, su poboljšanje nivoa usluge za saobraćajne tokove, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje vremena putovanja i troškova eksploatacije vozila, smanjenje negativnih ekoloških uticaja saobraćaja na okolinu....

Inače, kako je navedeno u planu detaljne regulacije, novi tunel mimoići će deo brda na kome se nalazi spomen-kompleks posvećen borcima Radničkog bataljona.

Naime, jedine zaštićene zone na ovom području pripadaju kulturno istorijskom spomen parku na vrhu planine Kadinjača i aerodromu Ponikve koji se nalazi u neposrednoj blizini. Međutim, ni jedan ni drugi ne mogu biti ugroženi planiranjem i izgradnjom tunela Kadinjača budući da će se tunel nalaziti na znatno nižim kotama - odnosno tunel će sam po sebi doprineti zaštiti ovih područja.

Podsetimo, početak gradnje tunela predviđen je za 2020. godinu.

Ceo PDR možete pogledati u PDF fajlu.

Sandra Petrović

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.