Izvor: Beta | Nedelja, 27.05.2018.| 18:02
Izdvojite članak Odštampajte vest

Skupština Srbije usvojila niz zakona o drumskom i železničkom saobraćaju - Izmenjeni i propisi o evidenciji vlasnika preduzeća

Ilustracija (Foto: sergign/shutterstock.com)
Skupština Srbije usvojila je u petak (25. maja 2018. godine) Zakon o putevima, kojim se uređuje svojina nad javnim putevima i njihova evidencija u javnim knjigama, što je važno za nesmetano izvođenje radova na održavanju i rehabilitaciji. Biće precizirano ko je tačno nadležan za održavanje određenih puteva u Srbiji, Vojvodini i nekategorisanih puteva, a zakon će dopineti većoj bezbednosti u saobraćaju, uključujući posebnu proceduru za tunele duže od 500 metara.

Skupština je usvojila izmene i dopune Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju koje predviđaju usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije i zaštititi prevoznike koji zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća.

Cilj je, kako se navodi, da se polovina prihoda koji su danas u sivoj zoni, a koji su procenjeni na 100 mil EUR, vrati u legalne tokove i time uveća prihod budžeta.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koje predviđaju preciznije regulisanje izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i uslova za izmenu redova vožnji.

Predviđene su i veće kazne za prekršioce i jasna ovlašćenja inspekcija u cilju kontrole inostranih prevoznika.

Usvojen je i Zakon o železnici koji predviđa da će ubuduće oštećenje i krađa železničke infrastrukture, koja predstavlja rizik po bezbednost saobraćaja, biti sankcionisane kao krivično delo. Predviđeno je i dodatno usklađivanje sa evropskom regulativom, posebno u vezi sa funkcionisanjem tržišta železničkih usluga.

Usvojen je i Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju čiji je cilj dodatno povećanje bezbednosti železničkog saobraćaja, smanjenja broja nezgoda i veća konkurentnost.

Predviđena je i redovna provera stručne osposobljenosti železničkih radnika, koja će se sprovoditi se na dve godine umesto na četiri, kao do sada, i preciznije se uređuje ko može da osposobljava železničke radnike.

Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema, koji je takođe usvojen, predviđa uvođenje interoperabilnosti, što omogućava da se vozovi iz Srbije i kroz Srbiju nesmetano kreću po celoj Evropi, bez zadržavanja na granicama zbog zamene lokomotiva i voznog osoblja.

Skupština je usvojila i Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kojim se uvodi Centralna evidencija stvarnih vlasnika pravnih lica u Srbiji.

Kao "stvarni vlasnik" biće registrovana sva fizička lica koja na bilo koji način imaju 25% ili više vlasništva u nekoj firmi, koja istinski imaju preovlađujući uticaj na vođenje poslova ili koja obezbeđuju novac za poslovanje firmi.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kojima se uvodi obaveza da osnivači, vlasnici i oni koji vode poslove zakupa i prometa nekretnina nisu osuđivani, između ostalog i za mito, prevaru i krivična dela terorizma i organizovanog kriminala, pranje novca i finansiranje terorizma i terorističkih akata.

Usvojene su i dopune Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, čime se u zakon uvode sankcije za širenje oružja za masovno uništenje.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.