Izvor: Danas | Nedelja, 15.04.2018.| 11:25
Izdvojite članak Odštampajte vest

Srbija zaostaje u budžetskoj transparentnosti - U potpunosti ispunjena samo jedna obaveza iz Partnerstva za otvorenu upravu

Građani Srbije nemaju dovoljno načina da utiču na proces izrade propisa i predloga javnih politika (Foto: Boris Mrdja/shutterstock.com)
U procesu otvaranja uprave u Srbiji ima napretka, ali je ostalo još mnogo toga da se uradi, pokazao je Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu, koji je predstavio Centar za evropske politike (CEP).

Programska direkotrka CEP Miena Lazarević ukazuje da je od svih obaveza koje je "Srbija bila dužna da ispuni, nakon godinu dana, samo jedna ocenjena kao ispunjena u potpunosti".

S druge strane, napomenula je ona, 57% obaveza je ocenjeno kao delimično ispunjeno.

Dakle, napretka svakako ima, ali i nedostataka, predočila je Lazarević, najviše kada je u pitanju kašnjenje u preduzimanju nekih mera.

Ona smatra da bi "trebalo da budemo svesni da se stagnacija u otvaranju uprave direktno negativno odražava i na stepen demokratičnosti i odgovornosti u zemlji" i upozorava da "nema odgovornosti, ako nema transparentne i otvorene uprave".

Još jedan od problema na koji je Izveštaj ukazao je i to što građani Srbije nemaju dovoljno načina da utiču na proces izrade propisa i predloga javnih politika, a još manje za praćenje njihovog sprovođenja.

U saopštenju CEP naglašava da je potrebno obezbediti različite modele uključivanja građana i privrede u proces donošenja odluka, među kojima jedan od značajnijih mehanizama može biti unapređenje sistema za prikupljanje inicijativa građana i privrede.

- Problem je, međutim, i to što su budžet i ljudski resursi predviđeni za reformske procese otvaranja uprave vrlo ograničeni - naglasila je Lazarević.

Prema njenoj oceni, česti vanredni izbori u prethodnom periodu takođe su jedan od faktora koji su uticali na usporavanje reformi.

Srbija znatno zaostaje za svojim susedima, članicama EU, kao što su Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Slovenija i kada je u pitanju budžetska transparentnost.

Prema istraživanju o otvorenosti budžeta, Vlada Srbije tek četiri od osam ključnih budžetskih dokumenata objavljuje onlajn.

Ovo ne pruža mnogo mogućnosti za učešće javnosti u budžetskom procesu, kažu u CEP.

Njihova preporuka je da naredni Akcioni plan, koji je u procesu izrade, uključi obavezu uvođenja koncepta otvorenog budžetiranja na nacionalnom i lokalnom nivou, uz posebno objavljivanje finansijskih planova i izveštaja o troškovima u obliku otvorenih podataka.

- Jedna od naših osnovnih preporuka je da taj novi Akcioni plan bude ambiciozniji, donese konkretnije mere i obećanja naše države, koje se ne odnose samo na obuke službenika ili prosto usvajanje novih zakona, nego na vidljive rezultate koje građani mogu da osete i koje zaista utiču na njihov svakodnevni život - naglasila je Lazarević.

Partnerstvo za otvorenu upravu je dobrovoljna međunarodna inicijativa sa sedištem u Vašingtonu.

Cilj je da se vlade obavežu na promociju transparentnosti, osnaživanje građana, borbu protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.

Srbija je članica od 2013. godine, a CEP od početka deluje kao Mehanizam za nezavisno izveštavanje o napretku u sprovođenju obaveza koje je Srbija preuzela u sklopu Partnerstva.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.