NavMenu

(NOMINACIJA ZA NAGRADU AUREA 2018): Algo Tehnology - Proizvodi na bazi ekstrahovane braon morske alge

Izvor: eKapija Petak, 16.03.2018. 12:13
Komentari
Podeli
Kompanija Algo Tehnology iz Topole osvojila je tehnološki postupak ekstrakcije braon morske alge (Ascophillum nodosum), bez upotrebe velikih količina energije i skupih hemijskih procesa.

U osnovi ekološki postupak ekstrakcije, koji se razlikuje od poznatih postupaka u svetu, rezultirao je proizvodnjom preparata koji su našli svoje mesto u poljoprivredi kao biostimulanti i fermentori, kao i u ekologiji kao fermentori za popravljanje kvaliteta voda, sanaciju deponija, te sredstvo za gašenje požara. Inovativnim rešenjima uspeli su da pojednostave, ali i pojeftine ceo postupak, čime su 30-40% konkurentniji u ceni finalnih proizvoda u odnosu na ostale proizvođače.

Tehnologija je razvijana nekoliko godina, firma je zvanično osnovana 2016, dok je 2017. bila prva godina na tržištu.

Kapaciteti pogona u Pranjanima kod Čačka su 5 tona na čas. Tokom prošle godine na srpskom tržištu prodati su proizvodi vredni 200.000 EUR, dok u 2018. Algo Tehnology očekuje da barem duplira ovaj rezultat. Manje količine, na nivou uzoraka, plasirane su u Makedoniju, Bugarsku, Kinu, Rusiju i Iran.

U januaru 2018. otvorena je i firma u Makedoniji i ugovoren je i izvoz u Kinu, koji bi trebalo da krene do maja.

U istraživanja, proizvodnju i Razvojnu laboratoriju dosad je uloženo oko 1,2 mil EUR, a u kompaniji očekuju da će se investicija isplatiti za 5-6 godina.

INOVATIVNOST

(Foto: ESB Professional/shutterstock.com)
Staništa braon morskih algi nalaze se u okeanima na mestima gde se sudaraju tople i hladne morske struje. Ima ih duž cele Golfske struje, ali i oko Novog Zelanda i Australije i ne mogu se proizvesti u veštačkim uslovima. Algo Tehnology ih kao sirovinu uvozi iz Irske i Norveške, od direktnih proizvođača.

Braon morska alga ima vrlo široku primenu, sa gotovo neiscrpnom sirovinskom bazom - koristi se u industriji kozmetike, farmaciji, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, ali je proces njene ekstrakcije veoma složen. U svetu se za to uglavnom koriste neorganski rastvarači, najčešće benzen, koji su izuzetno kancerogeni, pa proizvodi koji se dobijaju imaju veliki problem sa cenom jer je proces izdvajanja neorganskih rastvarača nakon ekstrakcije izrazito skup.

Prednost proizvodnog procesa koji je razvio Algo Tehnology je odsustvo bilo kakve kontaminacije u startu, koju bi morali naknadno da prevazilaze. Princip ekstrakcije je u osnovi ekološki i vrši se primenom talasa različite frekfencije, bez termičke obrade, čime se u potpunosti čuva sastav sirovine, odnosno zadržavaju se sve aktivne i hranljive materije braon morske alge.

Postupak ekstrakcije rezultat je višegodišnjih istraživanja (od 2010. godine), razvijenih iz početnih interesovanja jednog od osnivača Algo Tehnology za ekstrakciju aromatičnog lekovitog bilja. Tehnologiju su u potpunosti razvili dva osnivača kompanije, dok su preostala dva partnera na projektu finansirali investiciju. Kako je reč o novoj tehnologiji, sami su napravili i projekat za opremu neophodnu za proizvodnju i poručili njenu izradu kod domaćih kompanija, proizvođača za mlekarsku i mesnu industriju.

Proizvodna linija smeštena je u pogonu u mestu Pranjani kod Čačka, radi u kontrolisanim uslovima, i 90% je automatizovana, čime je smanjena potreba za radnom snagom i izbegava se ljudski faktor.

Iako proizvodi na bazi braon morske alge imaju veliku primenu u svetu, najpre su se opredelili za primenu u poljoprivredi, na svim kulturama - voćarskim, rataskim i povrtarskim. Preparati, kakvi su prirodni biostimulatori dobijeni ekstrakcijom morske alge, nisu do tada postojali na našem tržištu, te ni regulisani Pravilnikom o đubrivima, zbog čega su u kompaniji Algo Tehnology morali da dokazuju vrednost proizvoda ogledima na Instititu za zemljište i Institutu za ratarstvo. Proces registracije završen je u septembru 2016, od oktobra su postavili proizvodnju i Razvojnu laboratoriju, dok je 2017. bila prva godina na tržištu.

Zasada imaju 5 proizvoda u proizvodnoj liniji: 3 iz oblasti poljoprivrede i 2 iz ekologije, što je druga najznačajnija oblast primene koju osvajaju. Aktivna materija u braon morskoj algi, kada je poljoprivreda u pitanju, su polisaharidi, tj. viši šećeri čiji određeni lanac pozitivno deluje na mikrobiologiju, te bakterije koje nisu patogene. Biostimulatori AlgoAlfa, AlgoFagus i AlgoPsan primenjuju se tako na biljkama svih vrsta (u cvećarstvu, voćarstvu, povrtarstvu...), u zavisnosti od vegetativne faze razvoja. Potpuno su prirodni, nemaju nikakve nus pojave i znatno povećavaju mehanizme odbrane biljaka. Algo Composter je proizvod namenjen za upotrebu na farmama za tretiranje stajnjaka i sanaciju septičkih jama, dok se Algo Preor koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermetacije žetvenih ostataka na njivama.

Tokom 2017. godine vršeni su mnogobrojni ogledi u primeni ovih fermentora u ekologiji - za popravljanje kvaliteta voda, sanaciju deponija, te kao sredstvo za gašenje požara, ali u mnogim segmentima širu primenu ovakvih proizvoda koči nepostojanje zakonske regulative. Deo ovih ogleda vršen je i u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine tj. Ministarstvom ekologije, koje je upoznato sa delatnošću firme i od koga su dobili pozitivne signale.

Prema saznanjima Algo Tehnology, proizvodi braon morske alge u domenu ekologije nisu korišćeni nigde u svetu, pa je regulisanje regulative u ovoj oblasti izuzetno važno za sticanje adekvatnih referenci za izlazak na svetsko tržište, gde zasad nemaju konkurenciju.

DRUŠTVENA KORISNOST

Postupak ekstrakcije braon morske alge koji je razvilo preduzeće Algo Tehnology, rezultirao je kvalitetnijim ekstraktom jer se sam postupak odvija bez upotrebe velikih količina energije i skupih hemijskih procesa, zadržavajući sve aktivne i hranljive materije.

Proizvodi dobijeni ekstrakcijom braon morske alge su prirodni biostimultori koji aktiviraju enzimske procese u biljci, poboljšavaju procese sinteze, te omogućavaju biljkama da lakše prebrode biotske (virusi, insekti, razne bolesti bilja) i abiotske stresove (posledice nakon grada, povećanje otpornosti na izmrzavanje, zaštita od UV zračenja ili ožegotine, suša). Prirodno izbalansiran odnos mikro i makro elemenata, prirodnih hormona i velika količina polisahardida prisutnih u algi omogućava visoku efikasnost proiozvoda i rezultati su vidljivi već za nekoliko dana. Redovna upotreba pomaže izgradnju prirodnog imunog sistema biljke, a proizvodi se mogu koristiti u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji, kao i na svim poljoprivrednim kulturama.

Neki od rezultata, recimo, pokazuju da primenom na voćnjacima tokom prošle zime, koja je bila izrazito hladna, nije dolazilo do zamrzavanja biljaka ni na temperaturi od -5 stepeni Celzijusa. Takođe, pšenica koja je smrzla januara 2017, tretiranjem proizvodima na bazi braon morske alge vratila se u novo stanje za svega dve nedelje.

Njihovom primenom smanjuje se i potreba za pesticidima i zaštitnim sredstvima. Na voćnjacima jabuka konvencionalne proizvodnje, koji se tretiraju oko 30 puta tokom godine, primenom proizvoda Algo Tehnology uspeli su da taj broj svedu na 10-12. To donosi i mnogobrojne uštede poljoprivrednicima, imajući u vidu da manja primena pesticida pojeftinjuje proizvodnju. Proizvodi na bazi ove alge su u skladu sa zero-zero tehnologijom proizvodnje voća i povrća.

Upotreba fermentora u poljoprivredi omogućava saniranje problema stajnjaka ubrzanjem razgradnje i saniranjem neprijatnih mirisa, te pripremom istog za unošenje u zemljište kao organskog đubriva, čime se biljkama obezbeđuju lako dostupni elementi.

Ekologija, saniranje otvorenih vodotokova i kanala popravljanjem kvaliteta vode, smanjivanje organskog mulja na dnu i povećanje ostalih potrebnih vrednosti u kanalima za navodnjavanje, u odvodnim kanalima, jezerima, zatvorenim vodotokovima, te gradskim prečistačima fekalnih voda gde smanjuju prisutnost bioaktivnog mulja kao nus proizvoda, samo su još neke od oblasti primene fermentora na bazi braon morske alge.

Tokom prošle godine sproveden je jedan ogled i u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine (Ministarstvo ekologije), na kanalima u Kotežu koji služe za drenažu, a koji su u lošem stanju zbog ispuštanja fekalnih voda. Eksterna kontrola je radila proveru i dobijena je zvanična potvrda da se upotrebom ovih preprata drastično smanjio neprijatan miris u roku od 2-3 dana, te popravio kvalitet vode.

Preparat je testiran i na deponijama, kako bi se razložile organske materije koje se odlažu i smanjio neprijatan miris koji oslobađa amonijak. Kada je prošle godine izbio požar na deponiji Vinča odlučili su da oprobaju njegovu primenu i u gašenju požara, jer su imali saznanja da je proizvod upotrebljiv i u te svrhe. Alge, naime, imaju sposobnost da za sebe vezuju kiseonik, amonijak, ali i metan, merkaptan (jako zapaljiv) na površini, tako da ih razblažuju do koncentracije na kojoj gasovi gube sposobnost da ponovo izazovu vatru, odnosno neprijatne mirise, pa je požar ugašen za 4 dana.


Kao sredstvo za gašenje, fermentor je korišćen i u šumskim požarima. Preparat nakon gašenja šumskog požara postaje đubrivo za biljke, dok kod deponija dolazi do razgradnje, budući da preparat deluje na bakterije i utiče na njihovo razlaganje, naročito kada je reč o onim patogenim.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

(Foto: Tony Stock/shutterstock.com)
Proizvode kompanije Algo Tehnlogy na bazi braon morske alge odlikuje niska cena primene, te vremenski brzi i održivi efekti koje garantuje ekološki profil tehnologije. U Evropi postoji još 7 proizvođača koji rade sličan proizvodni program, ali su znatno skuplji, što je jedan od znakova kako rade ekstrakciju. Inovativnim rešenjima u Algo Tehnology su uspeli da pojednostave, a samim tim i pojeftine postupak ekstrakcije, čime su konkurentniji za 30-40% u ceni finalnih proizvoda u odnosu na ostale proizvođače.

Projekat tako pokazuje veliku kompetetivnost nad konvencionalnim pristupima rešavanja problema. Osim toga, u mnogim segmentima, koje su u kompaniji Algo Tehnology sada osvojili, praktičnih rešenja do sada nije ni bilo (na primer sanacija stajnjaka, kanala za navodnjavanje...).

Prošla, 2017, bila je prva godina za kompaniju na tržištu. Ostvarena je proizvodnja vrednosti 200.000 EUR, dok ove godine planiraju između 500.000-700.000 EUR, kada je srpsko tržište u pitanju.

Kao vrsta đubriva, biostimulatori na bazi braon morske alge našli su primenu u poljoprivredi - u voćnjacima, proizvodnji dinja i lubenica, jabuka, grožđa, ali i plantažama paprika, i proizvodnji duvana. Fermentori koji služe za ekologiju primenjeni su u stajnjacima na farmi svinja, krava vodećih poljoprivrednih proizvođača, poput PKB, Industrije mesa Matijević, te sanaciji septičkih jama (u Srbiji je oko 85% komunalnih voda na nivou septičkih jama).

Preparati se prodaju u poljoprivrednim apotekama, kroz direktnu distribuciju, posredstvom udruženja, a između ostalih, sarađuju i sa Klasterom organskih proizvođača Vojvodine, koji okuplja više od 500 članova.

Tokom 2017. imali su zapažene nastupe i na međunarodnim sajmovima, pa su manje količine na nivou uzoraka izvezene na teritoriju Makedonije, Bugarske, Kine, Rusije i Irana.

U januaru 2018. otvorena je firma u Makedoniji, gde su već napravljeni predugovori sa proizvođačima duvana i vinogradarima.

Tokom prošle godine radili su i ogled u blizini Šangaja, gde zbog visoke Ph vrednosti zemljišta, poljoprivrednici imaju niske prinose, a nakon primene preparata Algo Tehnology rezultati su poboljšani 2,5 puta. Sa kompanijom Dafeng Harbor iz Kine, nakon toga je potpisan ugovor i izvoz bi trebalo da krene do maja (oko 20 tona dnevno).

Kompanija je imala i zapaženo učešće na investicionom forumu u Xianu 2017, nakon čega su im u Kini otvorena i vrata za učešće u državnim ekološkim projektima kao što su New City concept Xian - novi modeli gradova budućnosti gde su ekologija, energetika i proizvodnja hrane održivi.

Do sada je u razvoj i proizvodnju preparata dobijenih ekstrakcijom braon morske alge, Algo Tehnology uložio oko 1,2 mil EUR iz sopstvenih resursa, a u kompaniji očekuju da će se investicija isplatiti za 5-6 godina.

Potpuno su ovladali tehnologijom ekstrakcije, a mogućnosti njene primene su dalje ogromni, što otvara nove perspektive razvoju kompanije. Imaju i sopstvenu Razvojnu laboratoriju, gde se stalno vrše analize i istraživanja. Trenutno je u kompaniji 6 zaposlenih, sa povremenim angažovanjem još tolikog broja radnika.

Ukoliko su proizvodi na bazi ekstrahovane braon morske alge Vaš favorit za investiciju godine, glasanje možete obaviti na zvaničnom sajtu nagrade Aurea.
Komentari
Vaš komentar

Top priče

26.05.2023.  |  Energija, Industrija, Građevina

EPS priprema rekonstrukciju Vlasinskih hidroelektrana - Radni vek duži za 40 godina, sistem jači za oko 8 MW

AD Elektroprivreda Srbije podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije proizvodnih agregata i prateće opreme za Vlasinske hidroelektrane. Predmet projekta jeste rekonstrukcija proizvodnih agregata, pratećih i pomoćnih elektromašinskih sistema agregata i elektrane, hidromehanička oprema i oprema upravljanja na objektima Vlasinskih elektrana: HE

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.