Izvor: eKapija | Ponedeljak, 12.03.2018.| 12:47

Javno dostupni podaci, društvene mreže, internet pretraživači - Kako proveriti poslovne partnere i smanjiti poslovni rizik?

(Foto: Pressmaster/shutterstock.com)
Računi oko 50.000 aktivnih privrednih subjekata u Srbiji su u blokadi, likvidnost privrede je i dalje vodeći problem, a već godinama u biznis krugovima se ustalila rečenica – "Nije teško prodati, teško je naplatiti". Bez poverenja, ekonomija teško može funkcionisati, a u našem sistemu neplaćanja, finansijske nediscipline i mnogobrojnih malverzacija, poverenje je skoro sasvim nestalo.

Kako bi se izbegle neželjene situacije i umanjio rizik, neophodno je pratiti finansije svojih sadašnjih kupaca i dobavljača, kao i proveriti svakog novog poslovnog partnera. Za potencijalne klijente, istraživanje počinje proverom osnovnih podataka, adrese, vlasničke strukture, broja zaposlenih, da li su računi u blokadi ili ne. Savetuje se i da, kada se odlučite za novog poslovnog partnera, dobro obratite pažnju na to do kojeg finansijskog iznosa je pametno poslovati sa njim.

Osnovne parametre možete dobiti besplatno – putem javno dostupnih podataka, a oko detaljnijih analiza morate konsultovati finansijske stručnjake, bonitetne kuće, savetnike koji se bave analizom finansijskih izveštaja, advokatske kancelarije...

Pre nego potražite savet stručnjaka, osnovne informacije možete potražiti na adresama Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije, Poreske uprave, Centralnog registra hartija od vrednosti…

Agencija za privredne registre

Na sajtu Agencije za privredne registre besplatno je dostupna obimna baza podataka koja je raspoređena u nekoliko registara. Ako želite da proverite kada je osnovana neka firma, ko su joj vlasnici, na kojoj su adresi podatke potražite u Registru privrednih subjekata. Tamo možete pretraživati i privredna društva i preduzetnike. Prilikom unosa imena vodite računa da što tačnije formulišete naziv tražene firme kako se ne bi dobilo previše rezultata, jer je broj prikaza ograničen, pa ćete biti uskraćeni za potpunu informaciju.

(Foto: Luka Funduk/shutterstock.com)
U Registru finansijskih izveštaja objavljuju se primljeni i obrađeni elektronski finansijski izveštaji za poslednje tri godine. Osim redovnih godišnjih izveštaja, na ovom mestu su dostupni i ostali izveštaji koje obveznici dostavljaju APR-u, kao i druge informacije od značaja za sagledavanje finansijskog stanja pojedinačnih kompanija i preduzetnika. Iz Registra založnog prava mogu se dobiti informacije o upisanim založnim pravima, na osnovu kojih se može utvrditi da li postoje založni poverioci koji polažu pravo na udele u nekom privrednom društvu ili na pokretnu imovinu privrednih subjekata. Interesantan je, a svakako i koristan, Registar ugovora o finansijskom lizingu.

Za detaljniju analizu možete se obratiti toj agenciji koja već godinama pruža usluge boniteta i skoringa prema posebnom zahtevu korisnika.

Provera putem sajta Narodna banka Srbije

Na sajtu Narodne banke Srbije za proveru poslovnih partnera najkorisniji je segment prinudna naplata, gde možete pretražiti dužnike u prinudnoj naplati, kao i jedinstveni registar računa.

U sekciji pretraga dužnika u prinudnoj naplati, na osnovu broja računa, matičnog broja ili poreskog broja (PIB) možete videti da li je privredni subjekt u blokadi, koliko dugo je u blokadi, kao i istorijat - kada i koliko je bio blokiran prethodnih godina.

U delu pretraživanja jedinstvenog registra računa možete pronaći tekuće račune na osnovu matičnog broja, poreskog broja, naziva (ili dela naziva) subjekta, mesta i tipa računa. Kada dobijete rezultate pretrage, možete kliknuti na matični broj i link vas vodi pravo na pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati.

Poreska uprava

(Foto: Sergey Nivens/shutterstock.com)
Na sajtu Poreske uprave možete proveriti da li je subjekt obveznik Poreza na dodatu vrednost. Unesite PIB i dobićete aktuelne podatke: da li je registrovan, da li je aktivan, itd. Ova informacija je korsina kao preduslov za korišćenje odbitka PDV-a.

Centralni registar hartija od vrednosti

Javno dostupni su i podaci Centralnog registra hartija od vrednosti. Na tom sajtu možete dobiti kvalitetne informacija o privrednim subjektima koji su registrovani u formi otvorenog ili zatvorenog akcionarskog društva (AD).

Google i društvene mreže

Kada se obiđu svi relevantni izvori, nemojte preskočiti internet pretraživače i društvene mreže. Putem pretrage relevantnih ključnih reči i ukrštanja podataka možete saznati veliki broj korisnih, ali i manje korisnih informacija. Pogledajte i profile na mrežama Linkedin, Facebook, Instagram, oni mogu dosta toga da vam kažu. U moru podataka iz biografije osnivača, komentara zaposlenih, novinskih članaka, na vama je da odlučite šta od toga svega smatrate relevantnim.

Kompletan sadržaj Teme nedelje: Kako smanjiti rizik u finansijskim transakcijama, pročitajte OVDE
.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.