Izvor: eKapija | Ponedeljak, 12.03.2018.| 10:49

Đorđe Živanović, direktor kompanije COFACE - Procena rizika uz pomoć najveće baze podataka

Đorđe Živanović
COFACE u Srbiji postoji od 2007. godine, a dve osnovne delatnosti kompanije su naplata potraživanja i analiza finansijskih izveštaja preduzeća. Sama usluga naplate potraživanja bazirana je na jednom veoma specifičnom principu "no win – no fee", što znači da, ukoliko nema uspešne naplate – nema ni naplate provizije.

Đorđe Živanović, generalni direktor kompanije COFACE u Srbiji i Crnoj Gori, kaže da u poslu moraju da budu efikasni i brzi, a s druge strane izuzetno profesionalni u segmentu naplate.

- Napomenuo bih da je naša poslovna etika jasna i da strikno vodimo računa o tome da ne narušavamo odnos između klijenta i dužnika što omogućava nesmetan nastavak dalje saradnje. Kada je reč o uspešnosti naplate domaćih i inostranih potraživanja, ona je veća od 70%.

Kada je analiza finansija u pitanju, Živanović naglašava da su izuzetno ponosni na saradnju sa Privrednom komorom Srbije u dodeli elektronskog sertifikata Excellent SME, koji je osmišljen u duhu direktiva EU o promociji uspešnih kompanija, čija je svrha ne leži samo u njihovoj promociji i dobroj poslovnoj praksi, nego i u povećanju transparentnosti, bezbednosti poslovanja i zaštiti potrošača.

Kada govorimo o riziku, ne možemo izostaviti važnost rejtinga zemlje u kojoj kompanije planiraju da investiraju ili započnu poslovanje. Kompanija COFACE je početkom 2017. rejting Srbije i ekonomskog okruženja iz visokog rizika "C" pomerila na stabilan rejting "B".

Koliko i u čemu konkretno investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju ta informacija znači u donošenju odluka?

- Pre svega bih istakao da se, između ostalog, naša ekspertiza i metodologija baziraju na direktnoj prisutnosti u 165 zemlja za koje radimo procenu kreditnog rejtinga zemlje i ekonomskog okruženja. Važno je istaći da je naša globalna izloženost u segmentu osiguanja potraživanja više od 500 mlrd EUR i to nas čini veoma relevantnim faktorom u procenama poslovanja zemalja za koje radimo naše country risk analize.

Kada je reč o Srbiji, nakon 10 godina rejting naše zemlje, kao i ocena klime poslovnog okruženja, pomerili su se iz visokog rizika "C" na stabilan rejting "B". To su sjajne vesti. Osnovni razlozi za podizanje rejtinga su poboljšanja u poslovnom okruženju, bolji makroekonomski pokazatelji, kao i određeni privredni rast.

Rast rejtinga je snažan i pozitivan signal za strane direktne investicije i razvoj naše ekonomije, što znači da je Srbija postala mnogo povoljniji ambijent za strana ulaganja i da strani investitori imaju sve veće poverenje.

(Foto: PureSolution/shutterstock.com)
Procene zemalja kompanije COFACE (160 zemalja) rangiraju se na skali sa osam nivoa, po rastućem redosledu rizika: A1 (vrlo nizak rizik), A2 (nizak rizik), A3 (prilično prihvatljiv rizik), A4 (prihvatljiv rizik), B (značajan/stabilan rizik), C (visok rizik), D (vrlo visok rizik) i E (ekstremni rizik).

Procene sektora kompanije COFACE (13 sektora u 6 geografskih regija, 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 85% svetskog BDP-a) rangiraju se na skali sa četiri nivoa: nizak rizik, srednji rizik, visok rizik i vrlo visok rizik.

Gledajući na globalnom nivou, s obzirom na to da je 2017. godina počela pretnjom protekcionizma i bila preplavljena mnogobrojnim izborima i političkim krizama, imala je neka prijatna ekonomska iznenađenja. Samo trinaest zemalja je završilo godinu u recesiji, u poređenju sa dvadeset pet u 2016. godini. Globalna trgovina ostvarila je spektakularan skok (porast od 4,4% u 2017. godini prema prognozama COFACE-a, posle + 1,5% u 2016. godini), dok se rizici povezani sa protekcionizmom nisu materijalizovali: neto broj protekcionističkih mera širom sveta dostigao je 283 u 2017. godini (u odnosu na 374 u 2016. godini), uprkos porastu u Sjedinjenim Državama. Poslovanje je bilo jače nego što se očekivalo u Sjedinjenim Državama, Evropi i nekoliko zemalja u razvoju, gde je podržalo postepeni rast cena nekoliko proizvoda.

Koji savet biste dali kompanijama, na koji faktor treba da obrate posebno pažnju kada procenjuju potencijalnog poslovnog partnera?

(Foto: Bloomua/shutterstock.com)
- Pre svega, osnovno pravilo je: upoznajte svog kupca, dobavljača, analizirajte tržište. Kod procene potencijalnog partnera neophodno je proveriti: osnovne poslovne podatke o poslovnom partneru, rizik potencijalnog partnera što uključuje proveru ocene boniteta preduzeća, solventnost, postojeće račune kompanije i njihovu dostupnost i status (blokiran, neblokiran). Obratite pažnju i na to do kojeg finansijskog iznosa je pametno poslovati sa potencijalnim partnerom, proverite ocenu kreditnog limita. Zatim, tu su i informacije o naplati potraživanja o potencijalnom, poslovnom partneru - da li njihov potencijalni partner plaća sa kašnjenjem ili je redovan platiša? Naglasio bih i praćenje izabranog poslovnog partnera nakon sklapanja posla, kako bi se izbegao zastoj u plaćanju. Sve ove informacije možete dobiti od COFACE-a.

Na koje sve načine COFACE svojim klijentima pruža pomoć kada je reč o finansijskom savetovanju i upravljanju potraživanjima?

- COFACE svojim klijentima pruža pomoć prvenstveno kod osiguranja potraživanja gde zapravo štitimo klijente od neplaćanja i loših rizika. Osim osiguranja potraživanja, bavimo se faktoringom u pojedinim zemljama, zatim naplatom potraživanja, kao i izradom finansijskih izveštaja. Ono što je karakteristično za nas je da pružamo informacije o poslovanjima u više od 165 zemalja širom sveta. Ta procena rizika radi se pre svega na osnovu naše prisutnosti i posmatranja svih privrednih grana, u kojima smo prisutni sa osnovnom uslugom, a to je osiguranje potraživanja. Imamo više od 50.000 zadovoljnih klijenata u osiguranju potraživanja, a radili smo i kreditnu procenu za više od 80 miliona kompanija širom sveta.

U čemu se COFACE razlikuje u odnosu na druge bonitetne kuće, kada je reč o uslugama koje pružate kompanijama?

- S obzirom na to da je u današnje vreme informacija moć, našu kompaniju na tržištu izdvaja efikasnost u dobavljanju usluga za poslovne informacije i upravljanje potraživanjima u srednjoj i istočnoj Evropi, području sa neverovatnim potencijalnim rastom. COFACE, kao jedan od lidera na tržištu osiguranja potraživanja, pomaže i savetuje u svim fazama razvoja kompanija. Naši bonitetni izveštaji pružaju sveobuhvatne i aktuelne informacije i omogućavaju našim korisnicima fokusiranje na potencijalne kupce i razvijanje poslovnih odnosa baziranih na činjenicama i poverenju.

Kako bi sprečili potencijalnu štetu u poslovanju, još jednom bih istakao važnost korišćenja poslovnih informacija, pre svega naših kreditnih izveštaja o bonitetu koji pomažu klijentima da procene poslovne partnere i izvrše pravilnu kategorizaciju kupaca na osnovu njihove kreditne istorije plaćanja. Sam kreditni izveštaj, između ostalog, uključuje procenu kreditne sposobnosti, informacije o plaćanju i, što je jako važno, preporučeni maksimalni limit. U Centralnoj i Istočnoj Evropi, kojoj i mi pripadamo, karakteriše nas liderska pozicija u proceni rizika sa najvećom bazom podataka koja obuhvata više od 12 miliona kompanija. U narednom periodu čeka nas veliki posao pre svega na polju edukacije tržišta i važnosti primene i korišćenja poslovnih informacija u svakodnevnom poslovanju. Uslugama koje pružamo, poput analize finansijskih izveštaja, naplate potraživanja i osiguranja potraživanja, šaljemo snažan signal i partnerima iz inostranstva.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.