Izvor: eKapija | Ponedeljak, 12.03.2018.| 12:30

Milan Savić, Collection Manager u kompaniji EOS Matrix - Od izlaska fakture iz valute, naplatu treba prepustiti profesionalcima

Milan Savić
Fokus EOS grupe je upravljanje potraživanjima. Usluge pokrivaju tri ključna segmenta poslovanja: naplatu potraživanja, otkup potraživanja i obuku za naplatu potraživanja i konsalting. EOS nudi finansijsku sigurnost prilagođenu B2B i B2C segmentima poslovanja.

Milan Savić, Collection Manager u kompaniji EOS Matrix u Srbiji, u intervjuu za eKapiju govori o tome kako da kompanija prati svoje finansije, kako da prati stabilnost svojih kupaca, kako da se kompanije zaštite od problema sa novčanim tokovima. Ipak, ako dođe do problema sa naplatom, iz kompanije EOS Matrix smo dobili nekoliko saveta.

- Za svaku uspešnu kompaniju od velikog je značaja da napravi optimalan izbor između potrošnje i investicija. Međutim, to nije dovoljno. Potrebno je pratiti i finansijsku situaciju kupaca, jer njihova likvidnost direktno utiče na finansijsku stabilnost kompanije. Ovaj vid kontrole je ujedno i mera obezbeđenja, kako kompanija ne bi imala problema sa novčanim tokovima.

eKapija: Koje su još metode zaštite preporučljive?

- Praćenje finansijskog statusa klijenta se može vršiti putem zvanične veb stranice Narodne banke Srbije, ali i preko zvanične veb stranice Agencije za privredne registre. Postoje i specijalizovani softveri za praćenje statusa klijenta, koji osim praćenja finansijskih rezultata daju i izveštaje o bonitetu, kreditni rejting, ali i uvid u šablon plaćanja klijenata.

Pored finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, bonitet), koji su uglavnom javno dostupni, značajni su i izveštaji revizora. Ništa manje značajan deo u poslovanju je i redovna komunikacija sa kupcima.

eKapija: Kada kompanije treba da se obrate profesionalcima za naplatu potraživanja?

- Od značaja je da kompanija ima jasno definisanu strategiju koja se odnosi na monitoring naplate, odnosno, razvijen interni tim koji se bavi monitoringom i naplatom. Proces naplate treba započeti od dana izdavanja fakture do valute plaćanja, kada kupce treba kontrolisati kroz proveru finansijskog stanja po računima i taj deo može kompanija samostalno da obavlja. Naš stav je da od dana izlaska fakture iz valute, naplatu potraživanja treba prepustiti specijalizovanim institucijama.

eKapija: Zašto prilikom prodaje potraživanja posebnu pažnju treba obratiti na dokumentaciju?

- Dokumentacija je izvor podataka i dokaz postojanja duga, te je prilikom ustupanja potraživanja veoma bitno posebnu pažnju obratiti na dokumentaciju.

eKapija: Kako teče proces naplate potraživanja i koje su njegove osnovne faze?

- Proces naplate potraživanja nastaje onog trenutka kada kompanija izda fakturu. EOS Matrix je naplatu potraživanja u ime klijenata podelio u 4 faze. Prva faza je monitoring faktura u valuti. Druga faza (customer care) je faza od dana izlaska fakture iz valute do 30 dana kašnjenja. Treća faza (soft collection) započinje 31. dana kašnjenja i završava se 45, i kao poslednju fazu 4 (hard collection), koja se završava utuženjem, započinjemo 46. dana.

(Foto: PureSolution/shutterstock.com)
eKapija: Kako teče postupak naplate potraživanja sudskim putem i koje su to situacije kada ne preostaje ništa drugo osim prodaje potraživanja?

- Naplata potraživanja sudskim putem odvija se kroz izvršni postupak, u kome je moguće ili aktivirati instrumente obezbeđenja potraživanja ili postupak pokrenuti na celokupnoj imovini, te kroz izvršni postupak proveravati imovinu dužnika ukoliko potraživanje nije obezbeđeno. Imajući u vidu dužinu trajanja sudskih postupaka, koji generišu visoke troškove, u situacijama kada troškovi servisiranja potraživanja premašuju iznose očekivanih priliva, kompanija se najčešće odlučuje za prodaju potraživanja.

eKapija: Istraživanja pokazuju da u Evropi polovina poverilaca angažuje spoljne saradnike za naplatu dugova, dok u Srbiji to čini tek oko 8%. Koji su razlozi za to?

- U Evropi postoji praksa angažovanja spoljnih saradnika za naplatu potraživanja, jer postoji i poverenje u takve institucije, dok u Srbiji po tom pitanja postoji određena skepsa, pa se srpska preduzeća najčešće odlučuju da upravljanje potraživanjima obave interno (88% u B2C i 75% u B2B sektoru). Genaralno u Evropi, kao glavni razlog za angažovanje spoljnih pružalaca usluga navodi se kompetentnost, a kompanije kao razloge izdvajaju još i manevarski prostor specijalizovanih agencija, povezanost sa advokatima i uštedu u troškovima.

eKapija: Koje sve usluge pružate u Srbiji?

- Kompanija EOS Matrix na srpskom tržištu nudi niz usluga: naplatu potraživanja u ime i za račun klijenta, otkup potraživanja, kao i konsalting. Jedna od usluga, posebno značajna za naše izvoznike, je i naplata potraživanja u ime klijenta van teritorije Republike Srbije.

eKapija: Kakvi su rezultati kompanije EOS Matrix u Srbiji?

- EOS Matrix nastavlja sa veoma dobrim rezultatima. U oblasti naplate potraživanja prošlu fiskalnu godinu završili smo kao apsolutni lider sa pokrivenošću srpskog tržišta od više od 50%. U oblasti otkupa potraživanja postali smo vlasnici 4 nova portfolia, koji se sastoje od obezbeđenih i neobezbeđenih potraživanja pravnih lica, preduzetnika i poljoprivrednika, nominalne vrednosti od preko 89 mil EUR.

eKapija: Kakvi su vam planovi za naredni period?

- Dobri dosadašnji rezultati samo su vetar u leđa za nastavak napornog rada, ali i velikih planova. Planiramo još veće angažovanje na polju otkupa, pre svega obezbeđenih potraživanja. Liderska pozicija u oblasti naplate potraživanja za nas predstavlja veliki uspeh, ali i obavezu, pa trenutno radimo na unapređenju softvera, koji će doprineti poboljšanju kvaliteta naših usluga.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.