Izvor: eKapija | Petak, 09.02.2018.| 12:12

Vinča dobija video nadzor - Raspisan tender za ugradnju sistema kontrole odlaganja otpada

Ilustracija (Foto: kanvag/shutterstock.com)
Radi boljeg nadzora i kontrole, pogon "Otpad" i deponija u Vinči biće obezbeđeni video nadzorom i posebnim alarmnim sistemom.

Javno komunalno preduzeće Čistoća Beograd raspisalo je tender za ugradnju sistema kontrole komunalnog otpada na deponiji Vinča i u pogonu "Otpad", sa bezbednosno informativnim sistemom za praćenje.

Sistem kontrole, kako je navedeno, namenjen je praćenju tokova komunalnog otpada od mesta sakupljanja po radnim jedinicima JKP Gradska čistoća Beograd, pa do zbrinjavanja u pogonu Otpad gde se vrši sortiranje, odnosno na deponiju Vinča, gde se odlaže.

Uz uvođenje video nadzora, planirano je i uvođenje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena, kao i alarmnog sistema.

- Kontrolom ovlašćenog ili neovlašćenog prisustva, video nadzorom nad otpadom koji se sakuplja kao i alarmiranjem incidentnih situacija, obezbeđuje se funkcionisanje radnih jedinica na kojima se sakuplja komunalni otpad. Cilj je ispravan rad celokupnog sistema kontrole komunalnog otpada na deponiji Vinča i u pogonu Otpad - precizira naručilac u tenderskoj dokumentaciji.

Rok za ponude je 14. mart.

Podsetimo, u Beogradu je krajem septembra prošle godine potpisan ugovor o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada u deponiji Vinča. Ugovor, vredsan 300 mil EUR, potpisali su Sekretarijat za zaštitu životne sredine, preduzeće Beočista energija, kao i privatni partner, konzorcijum SUEZ Groupe - I-Environment Investments limited, a njime je predviđeno da se razvije sistem za upravljanjem komunalim otpadom koji podrazumeva zatvaranje i sanaciju deponije u Vinči, te izgradnju kogenerativnog postrojenja za proizvodnju toplotne i električne enrgije iz otpada.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.