Izvor: Dnevnik | Nedelja, 14.01.2018.| 19:30

Toplani u Zrenjaninu odobrena dva projekta javno-privatnog partnerstva - Koncesija rešenje za problem sa Srbijagasom?

Ilustracija (Foto: Svietlieisha Olena/shutterstock.com)
Javno komunalno preduzeće Gradska toplana iz Zrenjanina dobilo je pozitivno mišljenje Komisije za javno-privatno partnerstvo za dva svoja projekta.

Prvim projektom, koji je pozitivno ocenjen, predlaže se proizvodnja toplotne i električne energije iz biogasa, odnosno upotreba organskih sirovina poljoprivredne industrije, kao i ostataka i nusproizvoda iz prehrambene industrije u njegovoj proizvodnji. Drugi je predlog koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje obavljanja delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanje toplotnom energijom i distribucije i snabdevanje prirodnim gasom u Zrenjaninu i naseljenim mestima.

- Gradska toplana je jedno od retkih preduzeća kojima su odobrena dva projekta javno-privatnog partnerstva, a posebno smo ponosni što smo oba projekta uradili sopstvenim snagama. Napominjem to zato što mnogi za apliciranje koriste specijalističke firme koje odrade projekte, naravno za novac - kaže izvršni direktor Direkcije za logistiku u JKP Gradska toplana Vladimir Tešić.

Davanje koncesije na proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom moglo bi biti jedno od rešenja za JKP Gradska toplana.

- Poznato je da Gradska toplana ima dug od 600 miliona dinara prema Srbijagasu, koji je nastao 2008. godine. Taj dug ne može da se vrati iz redovnog poslovanja, a ugrožava to isto poslovanje. Poseban problem su kamate. Dug se mora rešiti, a dva su načina - jedno je da mreža pređe u ruke Srbijagasa, o čemu je bilo reči u javnosti, a drugo koncesija. I za jedno i za drugo rešenje dobili smo saglasnost osnivača, Skupštine grada, a koje će na kraju prevagnuti, videćemo - kaže Tešić.

Ukoliko rešenje bude davanje koncesije, rok u kom će privatni partner obavljati proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom je 20 godina. Od privatnog partnera očekuje se povećanje efikasnosti, modernizacija, kvalitetno i sigurno snabdevanje. Od koncesionara ne treba da strahuju zaposleni u Toplani koji su zaštićeni ugovorima o radu i kolektivnim ugovorom.

- Ni potrošači nemaju razloga za brigu. Cene grejanja odobrava lokalna samouprava, a na osnovnu jasnih parametara koje utvrđuje Vlada Srbije - objašnjava Tešić.

Ukoliko akt o koncesiji bude odabrano rešenje za dug Gradske toplane, valja očekivati da u ovoj godini bude raspisan tender za izbor koncesionara.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.