Izvor: Balkan Green Energy News | Petak, 12.01.2018.| 12:20

EPCG raspisala tender za idejni projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja

(Foto: Svietlieisha Olena/shutterstock.com)
Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) raspisala je tender za izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane (TE) Pljevlja. Rok za podnošenje ponuda je 1. februar, a procenjena vrednost posla 900.000 EUR. Najbolji ponuđač imaće sedam meseci da obavi posao.

Vlada Crne Gore je krajem prošle godine odlučila da do 2021. godine sprovede ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja, kao deo mera u sklopu odluke Vlade Crne Gore da prekine saradnju sa češkom kompanijom Škoda Praha na projektu izgradnje bloka II u TE Pljevlja.

TE Pljevlja ne zadovoljava granične vrednosti emisija azotnih i sumpornih oksida, kao ni kriterijume kvaliteta otpadnih voda koje se ispuštaju u vodene tokove, a ni granične vrednosti emisija čvrstih čestica koje će važiti za rad u narednom periodu.

- Predmet idejnog projekta su dogradnja i rekonstrukcija tehnoloških sistema TE. To podrazumeva nove sisteme za odsumporavanje dimnih gasova (DeSOx) i smanjenje azotnih oksida u dimnim gasovima (DeNOx), dogradnju postojećeg elektrofilterskog postrojenja i sistema za prečišćavanje otpadnih voda, kao i rekonstrukciju rashladnog tornja sa uklanjanjem azbestnih materijala i sistema unutrašnjeg transporta pepela i šljake - navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Idejni projekat trebalo bi da sadrži i sistem pomoćnog goriva sa pomoćnom kotlarnicom, zamenu teškog mazuta sa lakim lož uljem, dogradnju i novi set mera za zaštitu od buke koju proizvodi TE i novi sistem toplotnog izvora za toplifikaciju grada Pljevlja.

Više informacija pogledajte OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.