Izvor: Balkan Green Energy News | Ponedeljak, 25.12.2017.| 15:33
Izdvojite članak Odštampajte vest

Vlada Srbije razmatra uvođenje podsticaja za električna vozila

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)
Vlada Srbije razmotriće uvođenje podsticaja za korišćenje električnih vozila. Osnivanje radne grupe sa ovim zadatkom planirano je za narednu godinu, a studija sa predlogom optimalnog rešenja trebalo bi da bude napisana do 2019. godine.

Uvođenje podsticaja je jedna od 13 mera definisanih u Programu za primenu Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine, kako bi se postigli planirani ciljevi u oblasti obnovljivih izvora energije.

Uredbu o Programu je nedavno usvojila Vlada Srbije.

Ovo je prvi put da se električna vozila pominju u strategijama Vlade Srbije koje se odnose na energetiku.

Korišćenje električnih vozila je navedeno u delu koji se bavi obnovljivim izvorima energije u sektoru saobraćaja.

- Osim biogoriva, stimulisanje upotrebe električnih vozila može značajno doprineti postizanju sektorskog cilja od 10%, pa je potrebno razmotriti tu mogućnost - piše u programu.

Programom se predviđaju dve aktivnosti za uvođenje podsticaja za upotrebu električnih vozila.

Prva je uspostavljanje radne grupe sa zadatkom da se ispitaju mogućnosti, opravdanost i ograničenja podsticaja za korišćenje električnih vozila i razvije predlog konkretnog modela.Izrada studije sa predlogom optimalnog rešenja uklapanja potrošnje električnih vozila u dnevne dijagrame proizvodnje električne energije sa analizom efekata integracije električnog transporta u nacionalni energetski sistem koja može poslužiti kao osnov za uvođenje podsticaja i za izradu propisa, je druga aktivnost programa.

Elektroprivreda Srbije (EPS), kao operator distributivnog sistema, mora ovo da uradi do 2019. godine.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.