Izvor: Tanjug | Utorak, 14.11.2017.| 15:41

Završen Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

(Foto: Africa Studio/shutterstock.com)
Radna grupa Ministarstva pravde završila je rad na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uskoro će o njemu biti otvorena široka javna rasprava, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuburović.

- Cilj novog zakona je da pruži efikasan mehanizam zaštite građana, kao i da omogući međunarodnu razmenu podataka o ličnosti - napomenula je Kuburović ukazujući da je Nacrt, pored usklađivanja sa novim propisima EU, uzeo u obzir i preporuke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Govoreći na konferenciji posvećenoj novim pravilima i pravnoj regulativi o zaštiti podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti koja je danas održana u Klubu poslanika, Kuburović je ukazala da je osnovni uslov za međunarodnu razmenu podatka poštovanje istih pravila i stepena zaštite koji važe za zaštitu podataka o ličnosti između različitih međunarodnih subjekata.

- U vremenu novih informacionih tehnologija, potrebe nesmetanog protoka ljudi, robe i kapitala, zaštita ljudskih prava i sloboda je svakako osnovni preduslov za takvu razmenu - istakla je ministrka pravde.

Ona je podsetila da se postojeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje od 1. januara 2009. godine, ali budući da je prevaziđen i da mu nedostaje veći broj važnih odredbi, Vlada je usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti kojom se utvrđuju ciljevi, mere i aktivnosti, kao i uloga i odgovornost izvršne vlasti, nadzornog organa i drugih subjekata.

Te izmene i nove društvene okolnosti, kako je naglasila, iziskivale su normativno usklađivanje sa poslednjim izmenama evropskog zakonodavstva i u našoj zemlji, pa je Ministarstvo pravde oformilo radnu grupu za izradu nacrta novog Zakona o zaštiti podataka ličnosti, što je definisano i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Kuburović je napomenula da i Ministarstvo pravde deli mišljenje Poverenika za informacije o nedostacima podstojećeg zakona, ali da i da stoji na stanovištu da se on ne donosi preko noći "jer brzina donošenja jednog ovako važnog pravnog akta nije smela da bude na uštrb njegovog kvaliteta".

Šef misije OEBS-a Andrea Oricio rekao je danas da ta Delegacija podržava proces demokratizacije u sektoru bezbednosti koji se tokom poslednjih godina odvijao i u evropskim državama.

- Ovaj projekat posebno se odnosi na reformu sektora bezbednosti i jače učešće civilnog sektora u njemu - rekao je Oricio.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.