Izvor: eKapija | Četvrtak, 12.10.2017.| 15:31

Ministarstvo finansija i zvanično objavilo novi Pravilnik o PDV evidenciji - Računovođe predviđaju novo odlaganje primene

(Foto: Elnur/shutterstock.com)
Država nije uslišila apele privrednika da su izmene Pravilnika o PDV evidencijama, čija je primena odložena za 1. januar 2018. minimalne, te da je predloženo rešenje neodgovarajuće i skupo. Dokument, čiji je pun naziv Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, objavljen je 6. oktobra u Službenom glasniku – ovim činom, njegova zvanična verzija stupa na snagu 8 dana kasnije, odnosno 14. oktobra, a primenjivaće se od prvog dana nove godine.

Usvojen bez značajnih promena i većeg uvažavanja primedbi struke, novi podzakonski akt donosi tek minimalne izmene u odnosu na lanjski predlog, čija je primena bila planirana za početak ove godine. Knjigovođe ističu da je Pravilnik preglomazan, da znatno opterećuje privredu, a naročito mala i mikro preduzeća. Ključna primedba je da propisuje obavezu vođenja znatno obimnije evidencije nego do sada, zbog čega će kompanije morati da prilagođavaju softver, dodatno angažuju radnike i samim tim snose veće troškove.

Kako je u saopštenju od 15. avgusta ove godine ukazao Savez računovođa i revizora Srbije, jedan od najoštrijih kritičara njegove primene, Pravilnik predstavlja "neodgovarajuće i skupo rešenje za primenu člana 46. Zakona o porezu na dodatnu vrednost". Sada još jednom to podvlače, ističući da primedbe profesije nisu uvažene uopšte.

- Privredu niko ne sluša. Kad počne primena videće se ko je bio u pravu, kakav je kvalitet primene, a kakvi troškovi koji će posledično nastati. Ostajemo istog mišljenja i verujemo da ovo rešenje neće ni moći da zaživi i da će primena Pravilnika ponovo biti odložena – kažu za naš portal u ovom Savezu.

Bez obzira na određena redukovanja i preciziranja odredbi u odnosu na prvu Radnu verziju istog Pravilnika, podsećaju, obrazac POPDV je i dalje predemenzioniran i za primenu skup - sadrži 102 stavke, odnosno 176 polja za popunjavanje, na ukupno 5 strana. Svoje mišljenje u ovom udruženju potkrepljuju ukazivanjem na naprednu evropsku praksu, ističući da je obim podataka zahtevan POPDV obrascem uvećan skoro 5 puta u odnosu na evropski prosek.

- Praksa zemalja EU pokazuje da pregled obračuna PDV uvažava knjigovodstvene evidencije, obično je dat u okviru poreske prijave PDV i ima značajno manji obim - u proseku 39 polja, koja su data u obimu jedne ili dve strane. Isto tako zemlje u okruženju koje nisu članice EU imaju PDV prijavu sa značajno manjim brojem polja – BiH 16, Crna Gora 26, Makedonija 29 - naveo je Savez lani u svom saopštenju, ističući da će osim opterećenja obveznika, primena Pravilnika usporiti i rad zaposlenih u nadležnom poreskom organu prilikom vršenja kontrole.

U Savezu podsećaju i na troškove u vezi sa primenom Pravilnika, koji će biti značajni za privredu i druge obveznike.

(Foto: Billion Photos/shutterstock.com)
Uz nova opterećenja, privrednici strahuju i od potencijalnih "internih sukoba" sa računovođama koji bi, zbog dodatnih, trajnih opterećenja novim poslovima, mogli da podignu cene svojih usluga.

- Dve godine se zajedno borimo protiv novih pravila, koja nikom ne idu naruku, a sad još možemo doći u situaciju da se sukobimo međusobno, jer će dodatni rad računovođa neko morati da plati - rekao nam je direktor jednog beogradskog preduzeća.

Knjigovođe od početka ukazuju da će popunjavanjem predviđenog obrasca knjigovodstvene agencije biti preopterećene, te će morati da zapošljavaju nove kadrove, a uvećaće se i mogućnost grešaka.

Sve ovo, naglašava naš sagovornik, predstavnik privrede, svakako ne predstavlja nikakve olakšice privredi, već korak unazad, od kog ni država neće osetiti nikakav boljitak, budući da, kako kaže, "od šume se drvo neće videti". I on se, kao i ceo privredni milje, nada da će primena Pravilnika još jednom biti odložena, te da će ozbiljnije biti modifikovan.

Kakav bi mogao da bude epilog konačne verzije novog Pravilnika, videćemo već naredne godine. Kako se precizira u dokumentu, objavljenom prošle nedelje u Službenom glasniku, obrazac POPDV podnosiće se u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2018. godine.

Računovodstvena evidencija osnov za kontrolu plaćanja PDV

Savez smatra da bi računovodstvene evidencije trebalo da budu osnov za evidencije i kontrolu plaćanja PDV, kao što je to slučaj kod kontrole izmirivanja drugih poreskih oblika (porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porezi na imovinu).

Ovakva praksa predstavlja racionalno rešenje, uz uvažavanje potrebe za profesionalno stručnim osposobljavanjem lica koja vrše kontrolu PDV, kao i lica koja obrađuju knjigovodstvene evidencije uključujući i PDV (najčešće su to računovođe posebno rukovodioci računovodstva), naveo je Savez u svom saopštenju iz avgusta ove godine, kada je, podsetimo, sačinjen predlog novog Pravilnika.

Najmanjima najveći trošak

Najveći trošak uvođenja novih pravila pada na leđa mikro, malih i srednjih preduzeća, rekli su u Udruženju proizvođača softvera ovog leta tražeći i dodatne izmene Pravilnika o PDV evidenciji. Dodatni stalni troškovi za privredu bi iznosili 24 mil EUR godišnje a jednokratni troškovi na početku primene Pravilnika 19 mil EUR, na šta ukazuju analize Svetske banke i Evropske komisije, naveli su tada u Udruženju proizvođača softvera.

Kako su prenosili beogradski mediji, procenjeno je da će primena novog pravilnika o evidenciji PDV uticati na pad Srbije na Doing business listi za 3 mesta, jer će za kreiranje PDV prijave biti potrebno 20% više vremena nego do sada.

Ceo Pravilnik, objavljen u Službenom glasniku, broj 90 od 6.10.2017. godine, pogledajte u nastavku


kliknite za PDF fajl


Ivana Bezarević
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.