NavMenu

(NOMINACIJA ZA NAGRADU AUREA 2017): AgriSens - Softver za analizu podataka sa poljoprivrednih površina

Izvor: eKapija Sreda, 22.03.2017. 12:36
Komentari
Podeli
Beogradska kompanija Logit Solutions razvila je jedinstvenu tehnološku platformu AgriSens, za obradu snimaka i analizu podataka sa poljoprivrednih površina, koja u osnovi ima različite informatičke tehnike (Machine Learning, Data Science i Computer Vision). Slike sa poljoprivrednih površina prikupljaju se dronovima ili drugim letelicama (avion, satelitski sanimak), a zatim obrađuju u softveru pružajući farmerima konkretne, sažete i upotrebljive informacije od značaja. AgriSens na ovaj način omogućava poljoprivrednicima da uz minimalne troškove, bez potrebnih veština za rukovanje savremenom tehnologijom, dobiju uvid u kvalitet setve i zasada, očekivani prinos, područja ugrožena različitom oblikom stresa kod biljaka i sl.

Kompanija Logit Solutions jedna je od samo 5 kompanija u svetu koja se bavi razvojem ovakve vrste softvera. AgriSens platforma razvijana je u protekle dve godine, a od proleća 2016. krenula je i komercijalizacija softvera. Za manje od godinu dana AgriSens je u upotrebi kod 800 korisnika u više od 30 zemalja na svetu.

Tehnologiju su u potpunosti razvili inženjeri beogradske kompanije (domaći know-how) u saradnji sa stručnjacima sa Beogradskog univerziteta i saradnicima iz oblasti agronomije, statistike i elektrotehnike, čime je kompanija doprinela podizanju svesti o značaju primene IT rešenja u poljoprivredi.

Jedan deo sredstava za razvoj obezbeđen je iz evropskog fonda FRACTALS, kao podsticaj razvoju inovativnih tehnoloških rešenja u poljoprivredi, dok su drugi deo investirali organski, iz sopstvenih sredstava.

Ciljnu grupu korisnika čine primarno poljoprivredni proizvođači - za pospešenje proizvodnje i smanjenje troškova i rizika, zatim osiguravajuće kompanije kod procene štete i premije, proizvođači semena i istraživači u oblasti poljoprivrede, ali i javni sektor u oblasti različite regulative, za nadgledanje i planiranje poljoprivrednog sektora.

INOVATIVNOST

(Foto: Shutterstock.com)
AgriSens softver funkcioniše kao vrsta ekspertskog sistema koji u osnovi ima različite informatičke tehnike obrade podataka. Slike se najčešće prikupljaju bespilotnim letelicama (popularnim dronovima), a zatim obrađuju tako da farmerima pruže konkretne, sažete i upotrebljive informacije od značaja, za različite primene.

Od maja 2016, AgriSens je partner sa američkom kompanijom DroneDeploy, svetskim liderom u oblasti proizvodnje softvera za navigaciju i obradu snimaka, sa kojom zajedno razvija platformu koja je svojevrstan "operativni sistem" za upravljanje dronovima i procesiranje prikupljenih slika.

Sistem fukcioniše na sledeći način: osim što svaki dron poseduje softver za upravljanje, koji daje osnovne letne funkcionalnosti letelici, na njega se instalira i DroneDeploy softver za navigaciju i download-uje AgriSens aplikacija. DroneDeploy softver daje mogućnost da se označi polje, odnosno napravi mapa parcele koja je predmet snimanja, izračuna najbolja putanja leta, a zatim i da se snimci koje dron pravi spoje u jednu pojednostavljenu fotografiju (sve se radi u cloudu). Tako pojednostavljenu fotografiju (tiff image), koja može da bude i dvodimenzonalni i trodimenzionalni model, dalje analizira AgriSens softver, na osnovu čega farmerima pruža konkretne, sažete i upotrebljive informacije od značaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Analizu snimljenog područja korisnik dobija u vidu PDF izveštaja, koji daje 3 osnovna tipa informacije: broj biljaka (plant counting), procenu prinosa (plant estimating) i analizu rizika (stres monitoring). Na ovaj način AgriSens omogućava poljoprivrednicima da uz minimalne troškove, bez potrebnih veština za rukovanje savremenom tehnologijom, dobiju uvid u kvalitet setve i zasada, očekivani prinos, područja ugrožena različitim oblikom stresa kod biljaka i sl. Poseban aspekt predstavlja osiguranje – upotrebom ove tehnologije softver daje procenu koliki će biti prinos na osnovu čega se pravi i procena rizika (u Srbiji je osigurano manje od 10% poljoprivrednih površina).

AgriSens baza podataka se konstantno unapređuje, što znači da što ima veći broj korisnika i više podataka obrađuje, dodatno se usavršava i softver postaje bolji (primenjena statistika i informatika). Podaci istovremeno ostaju u bazi pa u perspektivi mogu da se iskoriste za dalje inovacije, u smislu pružanja novih usluga korisnicima - business inteligence i sl.

Strateška saradnja sa kompanijom DroneDeploy je aktuelni biznis model za koji se Logit Solutions opredelio budući da je reč o najzastupljenijoj platformi za obradu snimaka sa dronova u svetu i da su dronovi najekonomičnije rešenje za snimanje terena za korisnika. Dron u danu može da obradi između 100 i 200 hektara zemljišta faktički bez ikakvog troška, dok je cena jednog sata leta snimanja helikopterom ili avionom izuzetno visoka. Sa svojom AgriSens tehnologijom Logit Solutions našao se na svetskoj mapi rešenja za dronove koju je Drone Industry Insights portal napravio za 2016. godinu, među samo pet kompanija koje se bave ovakvom vrstom softvera u celom svetu. Rešenje za poljoprivredu je tako uvrstilo srpsku firmu u društvo renomiranih francuskih, kanadskih, britanskih i američkih softveraša koji razvijaju aplikacije primenjive u agrobiznisu. Takođe, DroneDeploy je 4. novembra pokrenuo i svoju online prodavnicu, a AgriSens je jedna od samo 15 kompanija, pozvana kao startni partner prilikom početka rada App Market Store američke kompanije.

Saradnja sa DronDeploy, međutim, samo je jedan od načina da se koristi AgriSens softver. Korisnik snimak svog zemljišta može napraviti i upotrebom aviona, helikoptera ili koristiti satelitski snimak, koji je (kao tiff image) potrebno da upload-uje na sajt AgriSensa, kako bi se, uz navođenje još nekoliko osnovnih informacija (koja poljoprivredna kultura je u pitanju, koji standard korisnik želi da postigne) izvršila njegova obrada. Da bi se postao korisnik, dovoljno je preuzeti AgriSens aplikaciju.

Logit Solutions takođe daje mogućnost iznajmljivanja njihovog drona.

DRUŠTVENA KORISNOST

(Foto: isak55/shutterstock.com)
Iako dve oblasti deluju na prvi pogled teško spojive, na globalnom nivou se već uveliko radi na nalaženju načina na koji savremene tehnologije mogu pospešiti poljoprivrednu proizvodnju. To praktično postaje imperativ, budući da se svetska populacija sve više suočava sa izazovom proizvodnje sve veće količine hrane, uz sve manje raspoloživih resursa.

Ideja o razvoju AgriSens softvera nastala je upravo praćenjem naučno-tehnoloških trendova na globalnom nivou, a ova oblast je poznata kao "precizna poljoprivreda" (eng. Precision Agriculture). Iskorišćenje potencijala tehnologije, te krajnji rezultat koje ona daje farmerima i njena upotrebljivost u praksi, dolazi sve više u fokus kao karika koja nedostaje.

Razvojem softvera AgriSens, Logit Solutions je doprineo dodatnom podizanju svesti o značaju primene IT rešenja u poljoprivredi, promovišući ne samu tehnologiju kao takvu, kao nešto novo i popularno, već njenu primenu, upotrebljivost i stvarne koristi i vrednosti koje ona donosi korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima.

Srpska kompanija Logit Solutions našla se zbog toga, sa svojom AgriSens tehnologijom, u avgustovskom izveštaju američke firme DroneDeploy o aktuelnim trendovima komercijalne upotrebe dronova. Naime, u delu koji se odnosi na primenu bespilotnih letelica u poljoprivredi, kao primer dobre prakse naveden je slučaj japanskog agro konsultanta koji radi za privatnu farmu u Severnoj Kaliforniji.

On je uz pomoć AgriSensa i "precizne poljoprivrede" uspeo da prebroji skoro 450.000 stabljika paradajza, za čije je sađenje na površini od 74 jutra bila zadužena treća kompanija. Tako je ustanovio razliku između 5% gubitaka, koliko je partnerska firma prijavila, i realnih 26% koliko je pokazalo precizno brojanje. Za to mu je bio potreban dron koji je celu površinu nadleteo za oko 30 minuta, dok bi za ručno brojanje bilo potrebno dan ili dva, uz mnogo manju preciznost.


S obzirom na to da se u ovom poslu "naplaćuje ono što se vidi u polju", primena aplikacije AgriSens, koja je nakon prikupljanja podataka izvršila njihovu obradu i brojanje stabljika, omogućila je povrtaru i njegovom savetniku da pozovu na odgovornost firmu koja je bila zadužena za sađenje paradajza i tako izbegnu neplanirane gubitke.

Softver koji je razvio Logit Solutions u potpunosti je domaći know-how, a tehnologija se razvijala u kontinuitetu, tako da je u određenim trenucima na projektu radilo i do 20 stručnjaka. Osim stručnjaka infomacionih tehnologija, angažovani su i saradnici iz oblasti agronomije, statistike, elektrotehnike, ali i marketinga i komercijale, kako bi se stvorio održiv biznis model. Kontinuirano, na razvoju tehnologije je angažovano u proseku 10 stručnjaka.

Biznis model koji sprovodi kompanija Logit Solutions – prikupljanje snimaka bespilotnim letelicama, ima i ekološki apekt budući da tokom upotrebe dronova za snimanje poljoprivrednih površina, koji rade na baterije, nema zagađivanja životne sredine. Osim toga, primenom rezultata analize koju daje AgriSens, omogućuje se precizna upotreba pesticida i herbicida, bez nepotrebnog korišćenja, budući da se daju korisne informacije kada je tretman biljaka hemijskim sredstvima zaista potreban.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

(Foto: Syda Productions/shutterstock.com)
Za manje od godinu dana, AgriSens softver je u upotrebi kod 800 korisnika u više od 30 zemalja na svetu.

U kompaniji Logit Solutions su zadovoljni interesovanjem, a prihodi zasad najviše dolaze iz inostranstva. Najviše korisnika imaju u Sjedinjenim Američkim Državama, centralnoj Americi i državama zapadne Evrope. Američka firma CNH Industrial – najveći svetski proizvođač poljoprivredne mehanizacije, napravila je sa kompanijom DroneDeploy i ugovor o prodaji DroneDeploy softvera, zajedno sa AgriSens aplikacijom, poljoprivrednim proizvođačima na globalnom nivou, što će dodatno doprineti porastu broja korisnika.

Snimanje bespilotnim letelicama i njihova upotreba u poljoprivredi je u povoju, a procene su da će do 2020. godine u svetu biti 10 puta više dronova koji se koriste u komercijalne svrhe, nego letelica sa avionima. Zbog buma i rasta industrije, tako, u Americi su od 29. avgusta 2016. godine znatno ublaženi uslovi za upravljanje dronom, pa je umesto pilotske dozvole za upravljanje bespilotnim letelicama sada potrebna znatno pojednostavljena dozvola.

Sve više interesovanja za AgriSens softver dolazi i iz Srbije. Za ovo tržište i region razvija se i poseban biznis model, a glavna ciljna grupa biće individualni proizvođači i velika proljoprivredna preduzeća.

AgriSens softver se i dalje nalazi u razvojnoj fazi, a do sada je u njega uloženo nekoliko stotina hiljada evra. Deo sredstava obezbeđen je iz fondova EU, kao podsticaj razvoju inovativnih tehnoloških rešenja u poljoprivredi u okviru programa FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications, FP7 project No. 632874), dok su drugi deo investirali organski, iz sopstvenih sredstava.

Svaki novi korisnik dodatno širi bazu znanja, donosi nove informacije i doprinosi rafinaciji softvera. Glavnu grupu svakako čine poljoprivredni proizvođači - za pospešivanje proizvodnje i smanjenje troškova i rizika, zatim osiguravajuće kompanije kod procene štete i premije, proizvođači semena i istraživači u oblasti poljoprivrede, ali i javni sektor u oblasti različite regulative, nadgledanja i planiranja poljoprivrednog sektora.

U planu je i razvoj novih primena softvera prema zahtevima korisnika: građevinarstvu, energetskoj efikasnosti, ekologiji (snimanje deponija). Mogućnosti su velike, a kompanija raspolaže potrebnim kompetencijama i "know-how"-om da ih iskoristi.

Ukoliko je AgriSens softver za analizu podataka sa poljoprivrednih površina Vaš favorit za investiciju godine, glasanje možete obaviti na zvaničnom sajtu nagrade Aurea.
Komentari
Vaš komentar

Top priče

04.12.2023.  |  Građevina, Saobraćaj

Šapić: Krenulo raščišćavanje terena za gradnju podvožnjaka na Novom Beogradu, početak radova možda već u toku zime

Gradske službe su već počele da raskrčuju i čiste teren za gradnju podvožnjaka na Novom Beogradu, kojim će biti saobraćajno spojeni bulevari Umetnosti, Heroja sa Košara i Crvene armije, a sam početak izgradnje zavisiće od vremenskih uslova, najavljuje predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić i dodaje da, ukoliko vreme dozvoli, to će biti u toku zime. Podsetimo, posle jednog raskidanja ugovora i više odlaganja, ovaj

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.