Izvor: eKapija | Ponedeljak, 12.05.2008.| 14:47
Izdvojite članak Odštampajte vest

Važni preduslovi za dobro funkcionisanje HERMES SoftLab-ove Servisno Orijentisane Arhitekture

Uvođenje SOA u velike IT sisteme je dugoročan iterativni proces, koji zahteva pažljivo planiranje i adekvatno vođenje od samog početka. Ovo su potrebni preduslovi kako bi modernizacija u potpunosti uspela i da bi se postigli sve očekivane dobiti koje donosi SOA.

Planiranje SOA renoviranja

Inicijalna faza procesa uvođenja SOA je posvećena zadacima koji se tiču nove arhitekture IT sistema. Obavezni ulazni parametri u proces su jasno definisani ciljevi renoviranja/modernizacije. Ovi parametri se koriste da ograniče obim posla u inicijalnoj fazi planiranja.

Vremenski okvir pripremanja plana uvođenja SOA zavisi od količine uloženog truda, broja eksperta uključenih u rad i veličine informacionog sistema, koji će biti modernizovan.

U cilju vežbe SOA planiranja preporučuje se da se definiše inicijalni pilot projekat koji ne bi trebalo da počne pre kraja procesa planiranja i pre nego što je proces uvođenja SOA od svih ključnih faktora.

Planiranje SOA renoviranja sastoji se iz sledećih faza:

Pregled trenutnog stanja postojećeg IT sistema

Planiranje željene arhitekture IT sistema

Izbor pilot projekata

Logička topologija velikog IT sistema posle SOA modernizacije.

Implementacija pilot projekata

Implementacija pilot projekta uključuje više od čiste implementacije servisa i poslovnih procesa. Obim pilot projekta obično uključuje instalaciju i konfiguraciju HW i SW koji će podržavati novu SOA platformu (takođe poznat pod imenom middleware (srednji sloj) ili osnova).

Za vreme implementacije servisa i poslovnih procesa sistematski se uvode novi procesi i prakse potrebne za uspešan menadžment i razvoj servisno orijentisanih IT sistema. Glavni cilj ovih procesa i praksi je da obezbedi transparentan, konzistentan i ponovljiv šablon implementacije kroz sve elemente IT sistema.

Na kraju pilot projekta sprovodi se temeljna analiza implementacije projekta i dobijenih rezultata u cilju indentifikovanja onih elemenata razvojnog i implementacionog procesa koji bi mogli (ili bi trebali) da budu poboljšani.

Organizacioni aspekti SOA renoviranja

Sistematsko uvođenje servisno orijentisane arhitekture omogućava usklađivanje biznisa i IT i poboljšava poslovnu agilnost preduzeća. Ove povoljnosti se mogu dostignuti jedino sistematskim i disciplinovanim razvojem: servisom treba da se upravlja kroz ceo njegov životni ciklus a aktivnosti povezane sa njim startuju sa indentifikacijom i kategorizacijom novih servisa.

Integration Competency Center – ICC

Primarni cilj ICCa je da koordiniše zadatke i znanje vezano za SOA renoviranje između različitih odeljenja i individua. Najvažniji ICC zadaci su:

Postavljanje i upravljanje sa servisnim registrom

Postavljane i upravljanje skladištem meta podataka i dokumentacije

Indentifikacija i kategorizacija servisa

Uvođenje i posedovanje common data model-a

Uvođenje modeliranja implementacionih šablona

Redovna kontrola u cilju ocenjivanja kako je projekat usaglašen sa SOA strategijom i standardima arhitekture koji su definisani

Životni ciklus servisa

Cilj planiranja za SOA renoviranje je da obezbedi disciplinovanu tranziciju velikog IT sistema prema ciljanoj arhitekturi. Disciplina je ključ i ovo zahteva pažljivo razmatranje nekih aspekta upravljanja servisima, koji su ključni za uspeh uvođenja SOA i renoviranja IT sistema:

Planiranje, implementacija i testiranje servisa
Dokumentovanje, publikovanje i uspostavljanje servisa

Praćenje, upravljanje i service-in-production podrška

HERMES SoftLab i SOA

Bez obzira da li je SOA inicijativa na nivou odeljenja ili cele kompanije, HERMES SoftLab omogućava postavljanje pravog pristupa i procesa, ponovnu upotrebu, ako je potrebno i selektovanje najprikladnijih alata, kao i održavanje kursa, radi obezbeđivanja bolje usklađenosti između poslovnih korisnika i IT.

HERMES SoftLab SOA ima dokazana dostignuća u pomaganju kompanijama da uvedu SOA, kroz sledeće servise:

· SOA - konsultantske usluge

Analiza gde SOA može da Vam pomogne sa vašim konkretnim poslovnim potrebama i da Vam pomogne u definisanju business case-a

Korak-po-korak pristup implementiranju SOA kao framework

Identifikacija integracionih alata i dizajn rešenja koja će Vam pomoći da na najbolji omogući način implementirate SOA

Planiranje i implementacija Integration Competency Center (ICC)

· SOA Implementacija Rešenja

Implementacija Enterprise Service Bus (ESB) - integriše odvojene sisteme i aplikacije

Implementacija Orchestration Engine - za modelovanje i pokretanje vaših poslovnih procesa

Implementacija aplikacionih adaptera - da bi ih povezali na Bus (ESB)

· Podrška i održavanje

Lokalni timovi koji održavaju SOA rešenja i uvode poboljšanja

Timovi koji odgovaraju da sve radi

Rad sa Vama tokom celog puta u raznim fazama SOA inicijative

PROJEKTNE REFERENCE

Najbolji način da pokažemo naše sposobnosti sa u uvođenju SOA principa jeste da istaknemo naše projektne reference:

1. Prva, zaista velika integracija Hermes Softlab SOA dogodila se (i još uvek traje) u Vodafonu Irska, gde su uključeni u promenu njihove arhitekture u oblasti sistema poslovne podrške (BSS). Veći deo rada bio je posvećen redizajnu i redefinisanju razvoja CRM sistema u skladu sa SOA principima. Vodafone se odlučio za TIBCO middleware platformu koja se sastoji od TIBCO EMS Enterprise Messaging System i Tibco Business Works proizvoda. Danas su uglavnom svi naši projekti razvijeni i isporučeni na bazi gore pomenute infrastrukture.

2. Sledeći referentni projekat koji je inicijalno razvijen u Si.mobil-u prošle godine, je bio još veći izazov s obzirom da smo odabrani da instaliramo i integrišemo SOA middleware (TIBCO EMS i BusinessWorks) od početka. Na vrhu middleware infrastrukture implementiramo konekcije sa nekoliko back-end sistema (uključujući single sign-on, upravljanje dokumentima, sistem fakturisanja i naplate) u saradnji sa servisom dostave koja se koristi za self-care aplikacije za klijente. Poslovni i drugi Si.mobil postpaid-korisnici danas mogu da provere njihove račune, da ih plate on-line i da naruče nove usluge preko Web-a. Web je bio samo prvi kanal koji je bio implementiran. Si.mobil će i dalje investirati u SOA infrastrukturu i biti u mogućnosti da ponovo upotrebi te servise bez dodatnih troškova kada IVR (glasovni) kanal bude takođe podržan.

3. Ista TIBCO infrastruktura kao u Si.mobil-u korišćena je i u drugim projektima, ali ovog puta na nivou Mobilkom grupe za Mobitel Bulgaria. Implementirali smo sinhronizovani servis za trouble-ticket kao replikaciju između BMC Remedy i HP ServiceDesk trouble-ticketing sistema. Takođe smo implementirali OSS/J usaglašen TIBCO adapter. Ovo rešenje je krajnim korisnicima obezbedilo potporu u korišćenju alata po njihovom izboru, dok su tiketi pažljivo transformisani i kopirani između dva potpuno različita okruženja.

Većina naših projekata u vezi sa telekom rešenjima je bazirana na TIBCO middleware infrastrukturi. S’obzirom da su SOA principi opšti i nisu vezani posebno ni za jednu infrastrukturu ili alate takođe smo pripremljeni da koristimo većinu namenjenih tehnologija, čiji izbor zavisi od više faktora-postojećih sistema, (klijenata) davanja prvenstva, ekspertiza i troškova, itd.

Uvođenje servisno orijentisane arhitekture na nivou celog IT sistema je zahtevan i dugoročan proces, koji zahteva temeljno i obazrivo planiranje i vođenje. Jedino sistematski i disciplinovani pristup SOA renoviranju će osigurati sve koristi koje se očekuju od SOA renoviranja.

Koncept i problemi opisani u ovom dokumentu su važni za svaku kompaniju koja je krenula putem SOA modernizacije bilo da je to zbog koristi koje dobija od servisno orijentisane arhitekture ili u cilju usklađivanja IT-a i biznisa i povećanja poslovne agilnosti preduzeća.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.