Izvor: eKapija | Sreda, 28.11.2007.| 16:06
Izdvojite članak Odštampajte vest

Prva redovna Godišnja Skupština Srpske Asocijacije Menadžera godina brojnih uspeha

Menadžeri su deo nacionalnog blaga svake zemlje i što su oni bolji, bolja je i ekonomija i privreda te zemlje. Srpska asocijacija menadžera (www.sam.org.yu) je nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija, ali kreirajući jednu novu vrstu vrednosti, ima zadatak da sposobnošću i znanjem svojih članova doprinese da Srbija, ne samo u ekonomskom, već i u moralnom, pa i kulturnom smislu ostvari veliki napredak. Naša misija je i da štitimo menadžersku profesiju i da se borimo za status i polažaj koji ima u razvijenim društvima, jer u našem to još nije dostignuto. SAM je potreban ovoj zemlji, što je pokazala i godina koja je ostala iza nas. Primljeni smo u Evropsku konfederaciju menadžera CEC i sada ravnopravno "sedimo" sa najboljima u svojim branšama, a uspostavili smo izuzetnu saradnju sa nekoliko srodnih asocijacija u regionu. Broj članova ubrzano raste, ima nas blizu 200, a interesovanje za ulazak u SAM je veliko – istakao je Slobodan Vučićević, predsednik Srpske asocijacije menadžera, otvarajući juče (27. novembar 2007. godine) Prvu redovnu Godišnju skupštinu SAM, naglašavajući da je na trenutnim članovima odluka u kom će pravcu SAM dalje ići – da li će izabrati tip masovnog ili ograničenog članstva.

Prema njegovim rečima, SAM je u prethodnih godinu dana napravio i dva strateška proizvoda – model Menadžerskog ugovora i Etički kodeks – koji su, posle jučerašnjeg usvajanja u Skupštini SAM, besplatno na raspolaganju poslovnoj eliti Srbije, kao preporuka i poželjni model ponašanja i regulisanja odnosa, kako između menadžera i vlasnika kapitala, tako I između menadžera i njihovih podređenih.

U oblasti edukacije, nagrada i istraživanja, jednom od segmenata kojem se u SAM-u, kako je naglasila izvršni potpredsednik Ana Bovan, poklanja velika pažnja, u prethodnoj godini organizovano je, što samostalno, što u organizaciji sa drugim asocijacijama, nekoliko naučnih konferencija i seminara, koji su za menadžere bili izuzetno značajni i praktični.


- U planu je bilo da se postave standardi i kriterijumi za izbor menadžera godine i u tom smislu počeli smo pripreme. Očekujemo da će 2008. I taj projekat će biti realizovan – naglasila je Bovan.

Obavljeno je, prema rečima Jelena Galić, potpredsednika SAM nekoliko veoma značajnih istraživanja, a među njima je izuzetno zanimljivo - istraživanje o poziciji i problemima menadžera u Srbiji, Regionalni projekat unapređenja kapaciteta profesionalnih asocijacija (u saradnji sa CIPE), Istraživanje kvaliteta korporativnog upravljanja i menadžerske kulture u Srbiji u svetlu evropskih integracija (u saradnji sa EBRD/TAM-BAS programom), a u toku je i Godišnje istraživanje stavova članstva o SAM-u čiji će rezltati predstavljati podlogu i putokaz za dalju "politiku" Asocijacije.

Asocijacija je u minulom periodu, osim što je postala član Evropske konfederacije menadžera, razvila izuzetnu saradnju sa Savetom inostranih investitora, Slovenačkim poslovnim klubom, Udruženjem nemačke privrede u Srbiji, Hrvatskim udruženjem menadžera i preduzetnika itd. Realizovana je i izuteno uspešna poseta Republici Srpskoj, a o ovim i drugim međunarodnim aktivnostima, izveštaj je podneo potporedsednik Danijel Pantić,

U SAM se dosta radi, ali kako je naveo potpredsednik Aleksandar Parezanović, zadužen za logistiku u Asocijaciji, kao deo ključnih programa bile su organizovani I brojni antistres izleti I manifestacije za članstvo. Gospodin Parezanović je posebno naglasio uspeh i čitanost dvojezičnog intarenet portala SAM-a (www.sam.org.yu), kao i mesečne biltene, koji članovima i prijateljima dolaze pod, sada već poznatim imenom - SAMoglasnik.

Potpredsednici su izrazili zadovoljstvo razvojem projekta "Na praksi SAM", gde studenti završnih godina sa nekoliko fakulteta imaju šestomesečnu praksu u firmama, gde su direktori – članovi SAM-a. Rezultat ovog projekta je obostrano zadovoljstvo, najave stalnog zaposlenja za ove mlade ljudi i formiranja jednog oblika "brane" da najbolji mladi kadrovi zemlje ne krenu u daleki svet da traže svoje profesionalno okruženje.

Potpredsednik za finansije Đorđe Popović dao je vrlo kratak i jasan - a uspešan finansijski izveštaj

Skupština SAM je usvojila sve izveštaje i izmene Statuta, a prihvatila je i proširenje Upravnog odbora za još 2 člana, tako da su novi članovi - Nikola Fabris, glavni ekonomista u Centralnoj banci Crne Gore i profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta, kao i Srđan Janićijević, generalni direktor "Politike".

Skupština je održana u Svečanoj sali Jubmes banke, a domaćini su se pobrinuli da sve bude bankarski precizno, a pri tome organizovano tako da se osećate - da ste kod prijatelja došli.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.