Izvor: eKapija | Četvrtak, 24.03.2016.| 13:54
Izdvojite članak Odštampajte vest

Akvizicija kompanije "Danube Foods Group" jedna od najvećih poslovnih transakcija CSE regiona u 2015. godini

(Foto: SergeyP/shutterstock.com)
U 2015. godini izvršeno je ukupno 1282 poslovne transakcije, što predstavlja pad od 1,8% u odnosu na 2014. godinu, međutim procenjena veličina tržišta Centralne i Jugoistočne Evrope porasla je za 12% u poređenju sa 2014. godinom, saopšteno je iz revizorsko-konsultantske kompanije "Ernst&Young" (EY).

Najnoviji izveštaj ove kompanije, "Central and Southeast Europe – M&A Barometer" bavi se analizom trenda poslovnih transakcija u jedanaest zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSE) koje uključuju Srbiju, Bugarsku, Hrvatsku, Republiku Češku, Grčku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Slovačku, Slovenuju i Tursku.

Kako je navedeno, većinu transakcija su činile lokalne transakcije – koje čine 54% od ukupnog broja transakcija, što znaci da i kupac i prodavac potiču iz iste zemlje (5% niže nego u prethodnoj godini). Takođe, značajan je podatak da je procenat transakcija obavljen od strane strateških investitora povećana za 11 procentnih poena – sa 67% u 2014. godini na 78% u 2015. godini.

Najaktivnija grana industrije bio je IT sektor, dok se u pogledu vrednosti najveća transakcija dogodila se u sektoru za bankarstvo i finansijske usluge.

Analiza jedanaest zemalja CSE regiona, po broju obavljenih transakcija, pokazala je da se na prva tri mesta, kao i prošle godine, nalaze Turska, Poljska i Republika Češka, dok se Srbija na ovoj lestvici nalazi na osmom mestu, što predstavlja blagi pad za jedno mesto u odnosu na 2014. godinu. U protekloj godini, u Srbiji se kao najaktivnija grana industrije pokazala proizvodna industrija.

- Tržište poslovnih transakcija u Republici Srbiji posvedočilo je u 2015. godini o manjem broju ostvarenih transakcija, ali i pored toga, tržište je obeležila jedna velika transformaciona transakcija – akvizicija "Danube Foods Group" od strane finansijskog investitora "Mid Europa Partners - naglasio je Urs Indermuhle, partner u sektoru za podršku pri poslovnim transakcijama kompanije EY u Srbiji.

Broj spajanja i akvizicija u zemljama CSE


Turska je bila najaktivnija zemlja po obimu transakcija u 2015. godinu, sa ukupno 312 uspešno realizovanih transakcija tokom ovog perioda. U tome je slede Poljska sa 278 i Republika Češka sa 185 transakcija. Ukupan broj transakcija iznosio je 1281 u 2015. godini, što predstavlja pad od 1,8% u odnosu na 2014. godinu. Iako je ukupni obim transakcija bio neznatno ispod nivoa od 2014. godine, šest zemalja osetile su povećanu aktivnost u pogledu broja transakcije u 2015. godini.

Osnovni uzrok smanjenja ukupne aktivnosti na polju poslovnih transakcija je blagi pad u pogledu vrednosti transakcija u Rumuniji, gde je ostvareno 123 transakcija, i Hrvatskoj gde je ostvareno 27 transakcija što predstavlja pad od 32%, i 30,8% u odnosu na predhodnu godinu.

Procenjena vrednost transakcija

Ukupna procenjena vrednost transakcija na tržištu CSE regiona je iznosi 43,1 mlrd USD, što označava porast od 12% u odnosu na predhodnu godinu. Ovaj porast se najviše može pripisati povećanju prosečne vrednosti transakcija.

Turska se nalazi na prvom mestu sa očekivanom vrednošću transakcija od 10,8 mlrd USD, zatim Poljska (7,6 mlrd USD) i Republika Češka (7.2 mlrd USD).

Srbija je doživela najveći rast u 2015. godini (314,9% ), kada je tržište povećano sa 0,2 mlrd USD na 0,9 mlrd USD u 2014. godini. Očekivana vrednost tržišta se takođe povećala u Slovačkoj, Grčkoj, Rumuniji, Poljskoj i Mađarskoj, ali se zato umanjila u Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Turskoj i Republici Češkoj.

Investitori – strateški i finansijski


Većina transakcija bila je uspesno realizovana od strane strateških investitora, odnosno 78% ukupne proporcije u regionu. Najveći udeo strateških investicija imala je Hrvatska, gde su 96% akvizicija izvršili strateški investitori, zatim Srbija sa 93% i Slovačka sa 86% . Mađarska i Bugarska imale su najveći udeo finsnsijskih investitora: finansijske transakcije su činile 38% , odnosno 30% ukupnih transakcija.

Smer transakcija


Na polju spajanja i akvizicija u CSE regionu u 2015. godini sa 49% dominiraju lokalne transakcije. Ovo predstavlja pad u poređenju sa 2014. godinom, dok su ulazne i izlazne transakcije bile aktivnije uz rast udela za 3 procentna poena, odnosno 1 procentni poen, respektivno.

Lokalne transakcije su bile najpopularnije u Bugarskoj (62%), Mađarskoj (60% ) i Srbiji (60%). Turska i Republika Češka imale su najviše izlaznih transakcija (svaka po 38), u čemu ih prati Poljska (30). Najveći proporcionalni udeo izlaznih transakcija bio je u Hrvatskoj (33% ) i Republici Češkoj (21% ), dok je najveći udeo ulaznih transakcija bio je u Slovačkoj (63% ) i Rumuniji (60% ).

Strane investicije


Iako je broj inostranih izlaznih transakcija bio niži u poređenju sa ulaznim, sa pogledom na poreklo stranog kapitala uloženog u CSE region od strane transakcija spajanja i akvizicija, u 2015. godini investitori iz Zapadne Evrope i sa drugih kontinenata su bili daleko ispred investitora iz zemalja CSE regiona.

Sjedinjene Američke Države bile su najaktivnije u 2015. godini,sa 62 ostvarene transkacije u regionu, a prate je Nemačka sa 49 i Velika Britanija sa 45 transakcija.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.